Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Tilta pār Lielupi rekonstrukcija

Projekts: TILTA PĀR LIELUPI REKONSTRUKCIJA UZ AUTOCEĻA "ĶEIŽI - ŠOSEJA VALMIERA - STRENČI" (POSMĀ ĶEIŽI - PURIŅI) 3,489 KILOMETRĀ

Atbalsta fonds: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Īstenošanas periods: 2009. gada  19.februāra līdz 1.novembris

Projekta mērķis: Tilta pār Lielupi rekonstrukcija uz autoceļa “Ķeiži- šoseja Valmiera- Strenči”(posmā Ķeiži- Puriņi) 3,489 kilometrā. Jērcēnu pagasta pašvaldības tilta rekonstrukcijas darbu veikšana, lai ceļu infrastruktūra būtu droša gan gājējiem, gan transporta līdzekļu vadītājiem.

Projekta aktivitātes: Tilta pār Lielupi rekonstrukcija uz autoceļa “Ķeiži- šoseja Valmiera- Strenči”(posmā Ķeiži- Puriņi) 3,489 kilometrā

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 19.02.2009.

Projekta kopējais finansējums: 32341,29

Pašvaldības līdzfinansējums: 6641,65

Fonda/Valsts atbalsts: 19924,97

 

INFORMĀCIJA

 Tilta atklāšana.