Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Tautas interešu nams

Projekts: TAUTAS INTEREŠU NAMA TELPU IZVEIDE STRENČU PILSĒTĀ

Atbalsta fonds: ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)

Īstenošanas periods: 2012. - 2013.

Projekta mērķis: Veikt  vienkāršotu renovāciju ēkai Pulkveža Zemitāna ielā 5, Strenčos, pielāgojot  2. stāva telpas sabiedrībai pieejama multifunkcionāla interešu centra izveidei.

Projekta aktivitātes: Radīt telpas  bibliotēkas pakalpojumu dažādošanai, interneta pieejas paplašināšanai, dažādu  aktivitāšu ( galda spēles, novuss, biljards, kino) nodrošināšanai, izstāžu, ekspozīciju rīkošanai, nodarbību, radošo darbnīcu, tematisku pasākumu u.c. norisei, saimnieciskās telpas iepriekšminēto aktivitāšu nodrošināšanai dažādu vecumu un dažādu sociālo grupu ļaudīm.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 06.07.2012. pieņemts Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta kopējais finansējums: 21689,16 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums: 1777.80 + PVN 3911.16 LVL

Fonda/Valsts atbalsts: 16000,20

Neattiecināmās izmaksas: 3911,16

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja, t.: 64715624, e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv 

JAUNUMI

06.03.2013. PABEIGTI DARBI STRENČU TAUTAS INTEREŠU NAMA TELPU IZVEIDEI lasīt šeit

12.07.2012. STRENČU PASTA MĀJĀ PULKVEŽA ZEMITĀNA IELĀ 5 GAIDĀMAS PĀRVĒRTĪBAS lasīt šeit

Foto - Iveta Ence