Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Strenču kultūras nama rekonstrukcija, 2. kārta

Projekts: STRENČU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMA REKONSTRUKCIJA, 2. KĀRTA

Atbalsta fonds: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Īstenošanas periods: 03.2009. - 12. 2010.

Projekta mērķis: Uzlabot Strenču pilsētas kultūras nama tehnisko stāvokli, lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras un izglītojošo pasākumu pieejamību Strenču un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

Projekta aktivitātes: turpināt un pabeigt Strenču kultūras nama rekonstrukciju.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 16.04.2010.

Projekta kopējais finansējums:  150090,15

Pašvaldības līdzfinansējums: 10% no attiecināmajām izmaksām

Fonda/Valsts atbalsts: 90% no attiecināmajām izmaksām

Neattiecināmās izmaksas: PVN

 

INFORMĀCIJA

Strenču kultūras nama atklāšana: http://www.strencunovads.lv/index.

Strenču kultūras nama pārvērtības: http://www.strencunovads.lv/index.