Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Strenču kultūras nama rekonstrukcija, 1. kārta

Projekts: STRENČU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMA REKONSTRUKCIJA, 1. KĀRTA

Atbalsta fonds: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Īstenošanas periods: 03.2009. - 12. 2010.

Projekta mērķis: Uzlabot Strenču pilsētas kultūras nama tehnisko stāvokli, lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras un izglītojošo pasākumu pieejamību Strenču un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

Projekta aktivitātes: veikt Strenču kultūras nama rekonstrukciju.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 25.03.2009.

Projekta kopējais finansējums: 159704,02

Pašvaldības līdzfinansējums: 10% no attiecināmajām izmaksām

Fonda/Valsts atbalsts: 90% no attiecināmajām izmaksām

Neattiecināmās izmaksas: PVN

 

INFORMĀCIJA

30.03.2010.

FOTO - http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=3327&rg=2010

Turpinās projekta „Strenču kultūras nama rekonstrukcija I kārta” īstenošana lasīt šeit