Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Speciālistu piesaiste pašvaldībā

Projekts: SPECIĀLISTU PIESAISTE STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Atbalsta fonds: ESF (Eiropas Sociālais fonds)

Īstenošanas periods: 11.2010. - 09.2012.

Projekta mērķis: Paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti, piesaistot efektīvas publiskās pārvaldības vajadzībām atbilstošus speciālistus Strenču novada domē; sekmēt Strenču novada domes autonomo funkciju izpildi, piesaistot ekonomistu un projektu koordinatoru, kuru darbu rezultātā tiks vispusīgāk nodrošinātas novada iedzīvotāju vajadzības un uzlabota sniegto pakalpojumu kvalitāte.

Projekta aktivitātes: 1.Speciālistu - projektu koordinatora un ekonomista piesaiste. 2.Piesaistīto speciālistu apmācības, kas saistītas ar kvalifikācijas paaugstināšanu. 3.Publicitātes pasākumi.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 15.11.2010.

Projekta kopējais finansējums: 18500,00

Pašvaldības līdzfinansējums: 0,00

Fonda/Valsts atbalsts: 18500,00

 

INFORMĀCIJA

03.10.2012. NOSLĒDZIES PROJEKTS "SPECIĀLISTU PIESAISTE STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBĀ" lasīt šeit 

08.06.2012. ĪSTENO PROJEKTU "SPECIĀLISTU PIESAISTE STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBĀ" lasīt šeit

16.01.2012. PAŠVALDĪBAS SPECIĀLISTI APGŪST JAUNAS ZINĀŠANAS lasīt šeit

17.10.2011. PROJEKTA IETVAROS UZSĀKTAS PAŠVALDĪBAS SPECIĀLISTU APMĀCĪBAS lasīt šeit

18.04.2011. STRENČU NOVADA DOMĒ PROJEKTA IETVAROS PIESAISTĪTI JAUNI SPECIĀLISTI lasīt šeit