Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Sedas kultūras nama rekonstrukcija

Projekts: SEDAS KULTŪRAS NAMA REKONSTRUKCIJA, I KĀRTA

Atbalsta fonds: ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)

Īstenošanas periods: 02.05.2011. - 31.05.2012.

Projekta mērķis: Uzlabot Sedas pilsētas kultūras nama tehnisko stāvokli, lai nodrošinātu savdabīgu kultūras un izglītojošo pasākumu pieejamību Sedas pilsētas un Strenču novada iedzīvotājiem.

Projekta aktivitātes: Sedas kultūras nama rekonstrukcija.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 18.05. 2011.

Projekta kopējais finansējums: (170 925,97)  165600,055=135737,75 + PVN 29862,305

Pašvaldības līdzfinansējums: (44 833,05) 43436,075=13573,77 + PVN 29862,305

Fonda/Valsts atbalsts: (126 092,92) 122163.97

Neattiecināmās izmaksas: 29862.305

 

INFORMĀCIJA

FOTO - DURVIS VER KULTŪRAS TEMPLIS SEDĀ http://www.strencunovads.lv/index.php?

FOTO - SEDAS KULTŪRAS NAMA REKONSTRUKCIJA http://www.strencunovads.lv/index.php?

FOTO - SEDAS KULTŪRAS NAMA REKONSTRUKCIJĀ PAVEIKTAIS http://www.strencunovads.lv/index.php?

08.06.2012. SEDAS KULTŪRAS NAMĀ PABEIGTI VĒRIENĪGI REKONSTRUKCIJAS DARBI lasīt šeit

16.01. 2012. SEDAS KULTŪRAS NAMA REKONSTRUKCIJĀ PAVEIKTAIS lasīt šeit

11.11.2011. SAGLABĀSIM NEOKLASICISMA STILA ARHITEKTŪRAS LIECINIEKU lasīt šeit

 

01.09.2011. TURPINĀS PROJEKTA "SEDAS KULTŪRAS NAMA REKONSTRUKCIJA, I KĀRTA" ĪSTENOŠANA lasīt šeit

Foto no Sedas skolas muzeja krājumiem

22.05.2011. UZSĀKTA PROJEKTA "SEDAS KULTŪRAS NAMA REKONSTRUKCIJA, I KĀRTA" ĪSTENOŠANA lasīt šeit