Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Sedas kultūras nama aprīkojums

Projekts: SEDAS KULTŪRAS NAMA APRĪKOJUMA UN INVENTĀRA IEGĀDE

Atbalsta fonds: ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)

Īstenošanas periods: 2013.

Projekta mērķis:  Nodrošināt  Sedas kultūras namu ar piemērotu aprīkojumu un inventāru, lai garantētu savdabīgu kultūras un izglītojošo pasākumu pieejamību Sedas pilsētas un Strenču novada iedzīvotājiem.  

Projekta aktivitātes: Aprīkot Sedas kultūras nama rekonstruētās telpas ar skaņu un apgaismes tehniku, inventāru, tā, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku šo telpu izmantošanu dažādu publisku, saviesīgu, svinīgu pasākumu rīkošanai; pielāgot telpas dažādu māksliniecisko kolektīvu jaunrades iespējām, dažādu interešu grupu apmācībām, savdabīgu - dažādu, tautību mentalitātēm tuvu, aktivitāšu īstenošanai.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 04.02.2013. pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Projekta kopējais finansējums: 9513,12 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums: 786.21 + PVN 1651,04

Fonda/Valsts atbalsts: 7.075.87

Neattiecināmās izmaksas: 1651,04

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja, t.: 64715624, e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv

 

 JAUNUMI

11.02.2013. APSTIPRINĀTI 2 LEADER PROJEKTI lasīt šeit