Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Saieta nama būvniecība

Projekts: SAIETA NAMA BŪVNIECĪBA PLĀŅU PAGASTA JAUNKLIDŽA CIEMĀ

Atbalsta fonds: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Īstenošanas periods: 2009. -2010.

Projekta mērķis: Uzbūvēt saieta namu ar bibliotēkas telpām, publiskā interneta pieejas punktu, bērnu centru un zālīti informatīvu pasākumu organizēšanai, ar palīgtelpām iepriekš minēto aktivitāšu darbības nodrošināšanai, lai uzlabotu dzīves apstākļus pagasta iedzīvotājiem.

Projekta aktivitātes: uzbūvēt Saieta namu

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 03.06.2009.

Projekta kopējais finansējums: 176272,79

Pašvaldības līdzfinansējums: 25% no attiecināmajām izmaksām 

Fonda/Valsts atbalsts: 75% no attiecināmajām izmaksām

Neattiecināmās izmaksas: PVN

 

 

INFORMĀCIJA

FOTO - Saieta nama atklāšana: http://www.strencunovads.lv/index.

FOTO - Top Saieta nams Jaunklidzī: http://www.strencunovads.lv/index.

18.08.2010.

Smagākie būvniecības darbi pabeigti lasīt šeit

FOTO - Saieta nama spāru vainaga noņemšana: http://www.strencunovads.lv/index.

FOTO - Kapsulas iemūrēšana Saieta nama pamatos:  http://www.websoft.lv/edit/index.