Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana energoefektivitātes jomā

Projekts: PAŠVALDĪBU SPECIĀLISTU KAPACITĀTES PAAUGSTINĀŠANA, SEKMĒJOT KVALITATĪVU ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTU SAGATAVOŠANU, ĪSTENOŠANU UN  REZULTĀTU ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANU

Atbalsta fonds: ESF

Īstenošanas periods: 01.04.2012. - 31.01.2013.

Projekta mērķis: Paaugstināt Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un partnerinstitūciju speciālistu kapacitāti energoefektivitātes projektu sagatavošanā, līdz ar to sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu īstenošanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu.

Projekta aktivitātes: Speciālistiem būs iespēja apgūt zināšanas gan no teorētiskās puses, gan no praktiskās puses - pieredzes apmaiņas pasākumos.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 18.10.2011. Partnerības apliecinājums.

Projekta kopējais finansējums: 23910,83 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums: 0

Fonda/Valsts atbalsts: 23910,83 LVL

Neattiecināmās izmaksas: 0

JAUNUMI

21.01.2013. PROJEKTS NOSLĒDZIES AR PANEĻDISKUSIJU lasīt šeit

 

04.09.2012. PAŠVALDĪBAS APMAINĀS PIEREDZĒ ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTU ĪSTENOŠANĀ lasīt šeit