Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Pašvaldības speciālistu kapacitātes paaugstināšana

Projekts: PAŠVALDĪBAS SPECIĀLISTU KAPACITĀTES PAAUGSTINĀŠANA EIROPAS SAVIENĪBAS LĪDZFINANSĒTO PROJEKTU SAGATAVOŠANĀ UN ĪSTENOŠANĀ

Atbalsta fonds: ESF (Eiropas Sociālais fonds)

Īstenošanas periods: 01.08.2011. - 30 04.2012.

Projekta mērķis: Paaugstināt Valkas novada domes, tās iestāžu, partnerinstitūciju speciālistu kapacitāti Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādē un ieviešanā, galveno uzsvaru liekot uz pārrobežu sadarbības programmu  finansējuma piesaistes iespējām, ka ari sniedzot ieskatu projektu terminoloģijā un finansējuma piesaistes iespējām no ES struktūrfondiem.

Projekta aktivitātes: 1. Projekta administrēšana. 2. Valkas novada domes specialistu, partnerinstitūciju speciālistu apmācības par ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanu un ieviešanu.  3. Pētījums „Eiropas Savienibas un pārējās ārvalstu finanšu palidzibas piesaistes iespējas pierobežas  pašvaldibu attīstibai”. 4. Pieredzes apmaiņas vizīte uz Aizputes un Ludzas novada pašvaldibu. 5. Publicitātes pasākumi. 6. Projekta rezultātu izvērtēšana.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 01.08.2011.

Projekta kopējais finansējums: 10898,92

Pašvaldības līdzfinansējums: 0,00

Fonda/Valsts atbalsts: 10898,92

 

INFORMĀCIJA

19.10.2011. PROJEKTS " PAŠVALDĪBAS SPECIĀLISTU KAPACITĀTES PAAUGSTINĀŠANA EIROPAS SAVIENĪBAS LĪDZFINANSĒTO PROJEKTU SAGATAVOŠANĀ UN ĪSTENOŠANĀ" lasīt šeit