Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana

Projekts: PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU ZINĀŠANU UN PRASMJU PAAUGSTINĀŠANA EIROPAS SAVIENĪBAS UN CITA ĀRVALSTU FINANSĒJUMA PIESAISTĪŠANAI UN PROJEKTU IEVIEŠANAI

Atbalsta fonds: ESF (Eiropas Sociālais fonds)

Īstenošanas periods: 09.2011. - 03.2012.

Projekta mērķis: Paaugstināt pašvaldības iestāžu darbinieku zināšanas un prasmes ES un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu konkursu projektu pieteikumu sagatavošanā, kā arī apstiprināto projektu administrēšanā; organizēt apmācības pašvaldības iestāžu darbiniekiem un pieredzes apmaiņas pasākumus, kuru ietvaros tiks iepazīta sadarbības partnera pieredze ārējā finansējuma piesaistīšanā.

Projekta aktivitātes: 1.Projekta administrēšana. 2.Apmācības. 3.Pieredzes apmaiņas pasākums.4.Projekta rezultātu izvērtēšana. 5.Publicitātes pasākumi.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 19.08.2011.

Projekta kopējais finansējums: 6 496,20

Pašvaldības līdzfinansējums: 0,00

Fonda/Valsts atbalsts: 6 496,20 

 

INFORMĀCIJA

FOTO - http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=5277&rg=2012

03.04.2012. CESVAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBILDES VIZĪTE STRENČU NOVADĀ lasīt šeit

FOTO - http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=5237&rg=2012

03.04.2012. PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS UZ SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBU lasīt šeit

FOTO - http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=5230&rg=2012

20.03.2012. STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKI ATROD DRAUGUS KURZEMES PUSĒ lasīt šeit

 FOTO - http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=5155&rg=2012

12.03.2012. PĒC PIEREDZES UZ CESVAINI lasīt šeit

FOTO - http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=4883&rg=2011

23.12.2011. SAŅEMTI APLIECINĀJUMI PAR MĀCĪBU APGUVI lasīt šeit

FOTO - http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=4729&rg=2011

08.11.2011. ZINĀŠANAS PAPILDINA STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKI lasīt šeit