Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Materiālā bāze dabaszinātņu apguvei

Projekts: KVALITATĪVAI DABAS ZINĀTŅU APGUVEI ATBILSTOŠAS MATERIĀLI TEHNISKĀS BĀZES NODROŠINĀŠANA STRENČU VIDUSSKOLĀ

Atbalsta fonds: VIAA (Valsts Izglītības attīstības aģentūra)

Īstenošanas periods: 05.2009. - 04. 2011.

Projekta mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu dabas zinātņu apguvi Strenču vidusskolā.

Projekta aktivitātes:

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu:

Projekta kopējais finansējums:

Pašvaldības līdzfinansējums:

Fonda/Valsts atbalsts: 7380.00

 

INFORMĀCIJA

18.04.2011.

PABEIGTA KABINETU MODERNIZĒŠANA PROJEKTA "KVALITATĪVAI DABASZINĀTŅU APGUVEI ATBILSTOŠAS MATERIĀLĀS BĀZES NODROŠINĀŠANA STRENČU VIDUSSKOLĀ" IETVAROS lasīt šeit

28.09.2010.

TURPINĀS PROJEKTA "KVALITATĪVAI DABASZINĀTŅU APGUVEI ATBILSTOŠAS MATERIĀLĀS BĀZES NODROŠINĀŠANA STRENČU VIDUSSKOLĀ" ĪSTENOŠANA lasīt šeit