Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Izglītības iestāžu informatizācija

Projekts: STRENČU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJA

Atbalsta fonds: ERAF (Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds) 

Īstenošanas periods: 01.2010.- 06.2011.

Projekta mērķis:  Strenču novada izglītības iestāžu - Sedas pilsētas vidusskolas un Plāņu pamatskolas informatizācija, nodrošinot skolas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Projekta aktivitātes: 1.Stacionāro datoru iegāde. 2.Portatīvo datoru iegāde. 3.Multimediju tehnikas iegāde. 4.Lokālo datortīklu attīstība.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 15.12.2009. 

Projekta kopējais finansējums: 15837,24

Pašvaldības līdzfinansējums:

Fonda/Valsts atbalsts: 15837,24

 

Foto - Līga Čukure

INFORMĀCIJA

16.11.2012. TURPINĀS PROJEKTA "STRENČU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJA" ĪSTENOŠANA lasīt šeit

16.08.2012. STRENČU NOVADA SKOLAS SAŅEM JAUNU DATORTEHNIKU lasīt šeit

21.06.2012. STRENČU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SAŅEMS JAUNU DATORTEHNIKU lasīt šeit

21.03.2012. ĪSTENO PROJEKTU INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU APRĪKOJUMA IEGĀDEI STRENČU NOVADA SKOLĀM lasīt šeit

21.12.2011. STRENČU NOVADA SKOLAS SAŅEMS JAUNUS DATORUS lasīt šeit

21.09.2011. NOSLĒDZIES IEPIRKUMS DATORTEHNIKAS IEGĀDEI SKOLĀS lasīt šeit

21.06.2011.ĪSTENO PROJEKTU DATORTEHNIKAS IEGĀDEI STRENČU NOVADA SKOLĀS lasīt šeit

21.03.2011.TURPINA ĪSTENOT PROJEKTU DATORTEHNIKAS IEGĀDEI STRENČU NOVADA SKOLĀS lasīt šeit

28.12.2010. PROJEKTA IETVAROS IZBŪVĒTI DATORTĪKLI STRENČU NOVADA SKOLĀS lasīt šeit