Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Gaujas dabas takas atjaunošana

Projekts:  ANTROPOGĒNĀS SLODZES OPTIMIZĒŠANAS UN BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANAS PASĀKUMI GAUJAS DABAS TAKĀ STRENČU NOVADĀ

Atbalsta fonds: LVAF (Latvijas vides aizsardzības fonds)

Īstenošanas periods: 01.07.2016.-20.11.2016.

Projekta mērķis: Nosargāt bioloģisko daudzveidību un saglabāt atpūtai un dabas izzināšanai pievilcīgu un videi drošu maršrutu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, īstenojot apsaimniekošanas pasākumus un infrastruktūras darbus visā Gaujas dabas takas garumā.

Projekta aktivitātes:

1. Dabas takas marķējuma, norāžu un informējošo zīmju atjaunošana.

2. Dabas takas objekta dižkoka “Dravas ozols” vainaga rekonstrukcija.

3. Gājēju tiltiņa atjaunošana pār Gaujas vecupju savienojošo grāvi dabas takas objektā “Vācu stiga”.

4. Aizzēluma likvidēšana ap dižkoku “Dravas ozols” un apauguma novākšana dabas takas gājēju pārvietošanās zonā.

Lēmums par projekta ieviešanu: 07.06.2016.

Projekta kopējais finansējums: EUR  7 637,00

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR  1 300,00

Fonda/Valsts atbalsts: EUR  6 337,00

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, t.: 64715624,

e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv

Projekta vadītājas asistente: Kristīne Lāce, Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste- starptautisko projektu vadītāja, t.: 64715667,

e-pasts: kristine.lace@strencunovads.lv

JAUNUMI 

 04.10.2016.

GAUJAS DABAS TAKĀ VEIKTI VAIRĀKI LABIEKĀRTOŠANAS DARBI. 

 

Gaujas dabas taka Strenčos nodrošina iespēju iedzīvotājiem un tūristiem iepazīties ar Gaujas piekrastes mainīgumu. Staigājot pa dabas taku gar Gauju un vecupēm, var izbaudīt atrašanos dabā, pieredzēt tās krāšņumu un daudzveidību.

Pēdējo mēnešu laikā dabas takā veikti vairāki labiekārtošanas un infrastruktūras atjaunošanas pasākumi. Vairāk informācijas LASĪT ŠEIT

16.06.2016.

 Strenču novada dome no Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas saņēmusi apstiprinājumu projektam “Antropogēnās slodzes optimizēšanas un bioloģiskās daudzveidības ilgtspējas nodrošināšanas pasākumi Gaujas dabas takā Strenču novadā”.

Vairāk informācijas LASĪT ŠEIT