Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktīvās atpūtas pilnveidošana Jērcēnos

Projekts: AKTĪVĀS ATPŪTAS PILNVEIDOŠANA JAUNIEŠIEM UN KOPIENAS SABIEDRĪBAI JĒRCĒNOS

Atbalsta fonds: ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)

Īstenošanas periods: 02.07.2012. - 30.11.2012.

Projekta mērķis: Izbūvēt sporta laukumu kompleksu, tādējādi pilnveidojot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas priekšnoteikumus - radot iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm tam piemērotā un sakārtotā vidē.

Projekta aktivitātes: Sporta laukuma ierīkošana, kurā ierīkots- pludmales volejbola laukums,  bruģēts strītbola laukums, vingrošanas laukums ar trīs stieņu komplektu  un līdzteku laukums, radot iespējas dažādu sporta veidu piekritējiem nodarboties ar sportu vienlaikus un vienkopus.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 10.04.2012. pieņemts Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta kopējais finansējums: 12692,06

Pašvaldības līdzfinansējums: 1040.33+PVN 2288.73 

Fonda/Valsts atbalsts: 9363,00

Neattiecināmās izmaksas: 2288,73

 

INFORMĀCIJA

08.06.2012. JĒRCĒNOS TAPS DAUDZFUNKCIONĀLS SPORTA LAUKUMS lasīt šeit