Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

VPVKAC izveide un uzturēšanaProjekts: "Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide un uzturēšana Strenčos"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 30.00.00 "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" ietvaros

Strenču novads ir viena no 89 novadu pašvaldībām, kurā 2015. gadā pakāpeniski tiek izveidots Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). Šeit ir plānota noteiktu valsts pakalpojumu sniegšana uz pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienību bāzes. VPVKAC iedzīvotāji varēs iesniegt dokumentus vairākām valsts iestādēm, kā arī saņemt pašvaldību darbinieku konsultācijas par valsts pakalpojumiem.

Strenču novadā valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs darbosies Strenču novada pašvaldībā Rīgas ielā 7, Strenčos.

Dotāciju paredzēts izlietot:

=    VVKAC telpu remontam

=    Aprīkojuma iegādei

=    Mēbeļu iegādei

=    Darbinieku atalgojumam

Informāciju sagatavoja:
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste Simona Kalniņa