Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Vienotas norāžu zīmju sistēmas ieviešana Strenču novadā

 

Projekts: Vienotas norāžu zīmju sistēmas ieviešana Strenču novadā

Atbalsta fonds: ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai)

Īstenošanas periods: 03.10.2016. – 31.10.2017.

Projekta mērķis: Uzlabot pakalpojumu pieejamību un vides pievilcību, uzstādot norāžu zīmes oficiālajās Strenču novada ģerboņa krāsās.

Projekta aktivitātes:

1.            1.grupas būvprojekta izstrāde

2.           Norāžu zīmju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Strenču novadā

Lēmums par projekta ieviešanu: 27.09.2016.

Projekta kopējais finansējums: EUR  10 661,87

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR  1 066,19

ELFLA atbalsts: EUR 9 595,68

Projekta vadītāja: Kristīne Lāce, Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste- starptautisko projektu vadītāja, t.: 64715667,

e-pasts: kristine.lace@strencunovads.lv

JAUNUMI 

13.10.2016.

 

Strenču novadā tiks ieviesta vienota norāžu zīmju sistēma

 

Strenču novada dome no Lauku atbalsta dienesta saņēmusi apstiprinājumu projektam “Vienotas norāžu zīmju sistēmas ieviešana Strenču novadā”.

Projekta mērķis ir uzlabot pakalpojumu pieejamību un vides pievilcību, uzstādot norāžu zīmes oficiālajās Strenču novada ģerboņa krāsās. Vairāk informācijas LASĪT ŠEIT