Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirguslaukumā 2. kārta

 

Projekts: VIDES SAKĀRTOŠANA STRENČU VĒSTURISKAJĀ TIRGUSLAUKUMĀ, 2.kārta

Atbalsta fonds: ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai)

Īstenošanas periods: 03.10.2016. - 14.09.2018.

Projekta mērķis: Radīt pievilcīgu pilsētas publisko ārtelpu,  izveidojot jaunu tirgošanās un rekreācijas vietu Strenču vēsturiskajā tirgus laukumā

Projekta aktivitātes:

1.            1.grupas būvprojekta izstrāde

2.            Labiekārtošanas darbi Strenču vēsturiskajā tirgus laukumā

Lēmums par projekta ieviešanu: 27.09.2016.

Projekta kopējais finansējums: EUR  50464,69

Attiecināmās izmaksas kopā EUR 29771,00, tsk.:

ELFLA atbalsts: EUR 26 793,90

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR  2 977,10

Neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums): EUR 20 693,69

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, t.: 64715624,

e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv

JAUNUMI 

17.07.2017.

Atklās tirgus laukumu Strenčos LASĪT ŠEIT

 

13.03.2017.

Noslēdzies iepirkums būvdarbu veikšanai Strenču tirgus laukumā LASĪT ŠEIT 

18.10.2016.

Turpināsies tirgus laukuma labiekārtošana Strenčos LASĪT ŠEIT