Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Pašvaldību vēlēšanas 2017

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2017

Strenču novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Andis Brants

t.29299403

e-pasts andis.brants@inbox.lv

JAUNUMI 

 06.06. 2017.

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANU REZULTĀTI

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti lasīt šeit

 

26.04.2017.

 

2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām Strenču novadā iesniegti 2 deputātu kandidātu saraksti

 Vēlētāju apvienība " Strenču novads-mūsu izaugsmei"

 "NĀKOTNES VĀRDĀ jau šodien!"

07.04.2017.

 

Strenču novads

Ziņas par vēlēšanu iecirkņu komisijām

Iecirkņa numurs

Iecirknis

Priekšsēdētāja/sekretāra vārds, uzvārds

Mobilā

tālruņa

numurs

902.

 

PLĀŅU PAGASTA PĀRVALDE,

Skolas iela 2, Plāņi, Plāņu pagasts

ROTA MEŽULE

28657735

INESE ZVIRBULE

26420566

 

889.

 

STRENČU VIDUSSKOLA,  

Rīgas iela 13, Strenči

SANITA ĻEĻEVA

26819377

LAILA PĀVULIŅA

26533011

 

903.

 

SAIETA NAMS,

"Saieta Nams",  Jaunklidzis, Plāņu pagasts

ANNA DMITRIJEVA

26294311

JĀNIS MATEUSS

22042261

 

897.

 

JĒRCĒNU TAUTAS NAMS, "Jērcēnmuiža", Jērcēni, Jērcēnu pagasts

ALĪNA LOČMELE

29279131

ANITA AUNIŅA

26421181

 

886.

 

SEDAS KULTŪRAS NAMS,

Parka iela 21, Seda

GUNTA UNGURE

28382479

ZAIGA AUNIŅA

26373938

                                   

4.04.2017.

 

Kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada 3.jūnija Strenču novada domes vēlēšanām

Strenču novada vēlēšanu komisijas darba laiks: 

18.04. no 13.00 – 16.00

19.04. no 15.00 – 18.00

21.04. no 9.00 – 12.00

24.04. no 10.00 – 18.00

Rīgas ielā 7, Strenčos

Strenču novada domes rekvizīti drošības naudas iemaksai, piesakot kandidātu sarakstu 2017. gada 3.jūnija Strenču novada domes vēlēšanām:

Saņēmējs: Strenču novada dome

Reģ.Nr.90009116346

Banka: Valsts Kase

Bankas kods: TRELLV22

Konts: LV04TREL9802561022000

Maksājuma dokumentā jānorāda:

1) maksātājs,

2) maksājuma mērķis: Drošības nauda par deputātu kandidātu sarakstu____ (saraksta nosaukums),

3) iemaksas izdarīšanas datums.

24.03.2017.

 

https://www.cvk.lv/pub/public/31246.html

24.03. 2017. 

 

STRENČU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA

izsludina pieteikšanos

 

Strenču novada vēlēšanu IECIRKŅU komisiju locekļu amata kandidatūrām

 

līdz š.g. 3.aprīlim

darbam šādos vēlēšanu iecirkņos:

886.        SEDAS KULTŪRAS NAMS, Parka iela 21, Seda;

889.        STRENČU VIDUSSKOLA, Rīgas iela 13, Strenči;    

897.        JĒRCĒNU TAUTAS NAMS, "Jērcēnmuiža", Jērcēni, Jērcēnu pagasts;         

902.        PLĀŅU PAGASTA PĀRVALDE, Skolas iela 2, Plāņi, Plāņu pagasts;

903.        SAIETA NAMS, "Saieta Nams",  Jaunklidzis, Plāņu pagasts.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1)      reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,

2)      vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,

3)      attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1)      kurš prot latviešu valodu,

2)      kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,

3)      kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,

4)      kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,

5)      nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis.

Pieteikuma veidlapas Strenču novada vēlēšanu  iecirkņu komisijas locekļa kandidātam var saņemt, aizpildīt un iesniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Rīgas ielā 7, Strenčos, kā arī novada pilsētu, pagastu pārvaldēs, Sedā, Jērcēnos un Plāņos.

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2013

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANU REZULTĀTI STRENČU NOVADĀ

Par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaits

Par katru kandidātu sarakstu nodoto balsu skaits

 

Ievēlēto deputātu saraksts

Balsu skaitīšanas protokols lasīt šeit

DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTI PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM 2013

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Vēlētāju apvienība "Ziemeļlatvija"

ATTĪSTĪBAI UN STABILITĀTEI

"NĀKOTNES VĀRDĀ jau šodien!"

Strenču novada attīstībai