Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Pašvaldības policija

PAŠVALDĪBAS POLICIJA - Valkas iela 16, Strenči

Pašvaldības policijas vecākā inspektore EVA LOČMELE, mob. tālr. 26347666,

e-pasts: policija@strencunovads.lv
VALSTS POLICIJAS VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDES VALKAS IECIRKNIS INFORMĒ
 

Strenču novada Strenču un Sedas pilsētās, Sedas lauku teritorijā, Jērcēnu un Plāņu pagastos noteiktas sekojošas iecirkņu inspektoru, nepilngadīgo lietu inspektoru apkalpojamās teritorijas, pieņemšanas vietas un laiki, kā arī kontakttālruņi:

 

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektore IEVA MŪRMANE - Strenču pilsēta. Mob. tālr.29327403

Leitnantes SOLVITAS KUČERES, Kārtības policijas nodaļas Smiltenes iecirkņa vecākās inspektores (Nepilngadīgo lietu inspektors) apkalpojamā teritorija – Strenču novada Plāņu pagasta teritorija (no robežas ar Trikātas pagastu pa autoceļu Cempi – Brenguļi – Trikāta – Vijciems līdz Vijciema pagasta robežai (labā puse pagasta teritorijā)). Darba un apmeklētāju pieņemšanas telpas un laiks – Smiltenē, Pils ielā 2a, tālrunis: 64772202, 26640394; apmeklētāju pieņemšanas laiks: katra mēneša 1. un 3. ceturtdienā no plkst. 08:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Kapteines ILZES IVANES, Kārtības policijas nodaļas inspektores (Nepilngadīgo lietu inspektors) apkalpojamā teritorija – Strenču novada Strenču, Sedas pilsētas, Sedas lauku teritorijas, Jērcēnu, Plāņu (no robežas ar Trikātas pagastu pa autoceļu Cempi – Brenguļi – Trikāta – Vijciems līdz Vijciema pagasta robežai (kreisā puse pagasta teritorijā) pagastu teritorijas.Darba un apmeklētāju pieņemšanas telpas un laiks – Valkā, Tālavas ielā 4, tālrunis 64781821, 28379373; apmeklētāju pieņemšanas laiks: katra mēneša 2. un 4. trešdiena no plkst.08:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00