Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Pašvaldības apbalvojumi

Būt cilvēkam - nozīmē izprast savu atbildību. Lepoties par katru savu biedru uzvaru.
Apzināties, ka iemūrējot savu ķieģeli, tu palīdzi būvēt pasauli. /Sent -Ekziperī/

 PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMI

2016. gads

 

STRENČU NOVADA DOMES APBALVOJUMU “GADA CILVĒKS” UN “GADA KOLEKTĪVS”

2016. GADĀ SAŅĒMA:

 

ANDRIS ARĀJS – Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas ārsts/psihiatrs - PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU un ilggadīgu, profesionālu darbu garīgās veselības aprūpē.

GADA CILVĒKS 2016 - AIVARS MAGONE – Strenču novada vidusskolas mājturības skolotājs - par nozīmīgu pedagoģisko ieguldījumu un profesionalitāti skolēnu izglītošanā.

GADA CILVĒKS 2016 - RITA ZELTĪTE TREISNERE – Plāņu pagasta biedrības “Kāre” valdes priekšsēdētāja - par sociālās un kultūrvides veidošanu Plāņu pagastā un sabiedrisko aktivitāti Strenču novadā.

GADA CILVĒKS 2016 - ALEKSANDRS TOMAŠEVIČS – AS Seda valdes loceklis, ražošanas direktors - par personīgo ieguldījumu un nozīmīgu finansiālu atbalstu Sedas pilsētai.

GADA CILVĒKS 2016 - ELĪNA MUIŽNIECE – uzņēmēja, zīmola Smukcepures radītāja - par radošām idejām uzņēmējdarbībā un latviskās identitātes popularizēšanu.

GADA CILVĒKS 2016 - INDRA LIELKĀJA – Strenču novada apzaļumošanas speciāliste - par izcilu darbu un radošumu estētiskās vides un Strenču novada vizuālā tēla veidošanā.

GADA CILVĒKS 2016 - JĀNIS JANSONS – Strenču Mūzikas skolas skolotājs, pūtēju orķestra diriģents - par neizsīkstošu enerģiju un radošu iniciatīvu līdzdarbojoties Strenču novada kultūras dzīvē un jauniešu piesaisti mūzikai.

GADA CILVĒKS 2016 - JĀNIS ENCE – Ziemeļvidzemes mežniecības mežzinis, z/s Laidavas īpašnieks - par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā dabas, vides un kultūrtūrisma jomā un sabiedrisko aktivitāti Strenču novadā.

STRENČU NOVADA BASKETBOLA KOMANDA “STRENČU MRS” – PAR PANĀKUMIEM SPORTĀ par  sasniegumiem, uzvarām un kolektīva garu popularizējot basketbolu un Strenču novadu.

GADA KOLEKTĪVS 2016 - FOLKLORAS KOPA “MEŽĀBELE” – par ieguldījumu tradicionālās kultūras saglabāšanā, latviešu folkloras un kultūras mantojuma popularizēšanā.

GADA KOLEKTĪVS 2016 - LATVIJAS ORGANIZĀCIJAS “GLĀBIET BĒRNUS” STRENČU NOVADA NODAĻA –par novada maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju labklājības celšanu un palīdzību grūtībās nonākušajām ģimenēm.

 

2015. gads 

 Strenču novada domes apbalvojumus "Gada cilvēks" un "Gada kolektīvs" 2015. gadā saņēma:

 

 • Gada cilvēks 2015 – DACE GAIGALA – Strenču novada vidusskolas direktore
 • Gada cilvēks 2015 – SILVIJA BIŠA – ilggadīga pašvaldības darbiniece
 • Gada cilvēks 2015 – GUNTA JANSONE – Strenču novada vidusskolas skolotāja
 • Gada cilvēks 2015  – GITA BRĀLĒNA – volejbola trenere
 • Gada cilvēks 2015  – LIGITA BLAUSA – Plāņu pasta nodaļas vadītāja
 • Gada cilvēks 2015  – SANDRA VORPA – Strenču PNS sociālā darbiniece, sociālā rehabilitētāja
 • Gada cilvēks 2015 – VILIS KLEINS – SIA “Jumis SP” sētnieks
 • “Par sasniegumiem sportā” – HOKEJA KOMANDA “SEDA”

 

 • “Par mūža ieguldījumu”  – AGRIS ĶIKUTS – pensionēts Strenču MRS direktors
 • Gada kolektīvs – STRENČU MŪZIKAS SKOLA
 • Gada kolektīvs – STRENČU PNS 2. NODAĻA

 

 2014.gads

 Strenču novada domes apbalvojumus "Gada cilvēks" un "Gada kolektīvs" 2014. gadā saņēma:

•      Gada cilvēks izglītībā – Ritvars Leitens  - Strenču novada vidusskolas jaunsargu vadītājs
•      Gada cilvēks kultūrā – Ilona Pinzule – tūrisma speciāliste - starptautisko projektu vadītāja Strenču novada domē
•      Gada cilvēks sportā – Dāvis Bajārs – Regbija Kluba „Fēnikss” centra spēlētājs
•      Gada cilvēks medicīnā – Valentīna Sveikate – ārsta palīgs – feldšere
•      Gada cilvēks sociālā vidē – Rolands Tēbergs – autobusa šoferis
•      Gada cilvēks uzņēmējdarbībā – Jānis Siliņš – z/s „Lejas Ruķi” īpašnieks
•      Gada cilvēks vides estētikā – Inese Kārkliņa – Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece


•      Mūža ieguldījums – Gunta Kraukle – pensionēta skolotāja

•      Gada kolektīvs – SIA „Ceļu komforts”

•      Gada kolektīvs – biedrība „ Gaujas plostnieki” 

2013. gads 

Strenču novada domes apbalvojumus "Gada cilvēks" un "Gada kolektīvs" 2013. gadā saņēma:

Nominācijā "Gada cilvēks izglītībā" -EDĪTE GULBE Strenču novada vidusskolas sociālais un speciālais pedagogs;

Nominācijā "Gada cilvēks kultūrā" - ANTRA ELSE – Strenču pilsētas bibliotēkas bibliotekāre;

Nominācijā "Gada cilvēks sportā" – MĀRIS ZIEDIŅŠ – "BK Valmiera" basketbolists;

Nominācjā "Gada cilvēks medicīnā" – LĪGA SVARINSKA – Jērcēnu veselības punkta vadītāja;

Nominācijā "Gada cilvēks uzņēmējdarbībā" – ŅINA LAURENOVIČA – pašnodarbinātā, P/S "Laurīši";

Nominācijā "Gada cilvēks labdarībā" – LĪGA SMIRNOVA – Strenču novada PII "Minkāns" Sedas filiāles "Dzērvīte" skolotāja palīgs;

Nominācijā "Gada cilvēks sociālā vidē" – LUDMILA KUDINOVA – Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāles pavāre;

Nominācijā "Gada cilvēks vides estētikā" – IVETA ENCE – Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja;

Nominācijā "Gada cilvēks mecenātismā" – nolēma nepiešķirt;

Nominācijā "Mūža ieguldījums" – ANNA LEITE – pensionēta skolotāja.

Pašvaldības apbalvojums "GADA KOLEKTĪVS" piešķirts:
STRENČU NOVADA PII "MINKĀNS" SEDAS FILIĀLEI "DZĒRVĪTE".

19.11.2012.

Strenču novada domes apbalvojumus "Gada cilvēks" un "Gada kolektīvs" 2012. gadā saņēma:

Nominācijā „Gada cilvēks izglītībā”
MATĪSS ZIEMULIS
- Strenču novada vidusskolas skolnieks – par novada tēla popularizēšanu ar izcilu radošo darbu, pozitīvu attieksmi, domu un ideju realizēšanu pārstāvot Strenču novada izglītības iestādes.

Nominācijā „Gada cilvēks kultūrā”
RALDA ZIEMULE
– Strenču mūzikas skolas direktore – par neizsīkstošu enerģiju, inovatīvām un oriģinālām idejām līdzdarbojoties novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

Nominācijā „Gada cilvēks sportā”
JĀNIS KAUCIS
- Valmieras „Fēniks” komandas spēlētājs, Latvijas izlases kandidāts Regbijā XV– par sasniegumiem sportā, kā vērtīgākajam sezonas spēlētājam „Valmieras Fēnikss” regbija komandā, kā arī kā Latvijas izlases kandidātam Regbijā XV.

Nominācijā „Gada cilvēks medicīnā”
DZINTRA STOMERE
- SIA Trikātas doktorāts ārsta palīgs (feldšere) Plāņu pagastā – par pieredzi, iejūtīgu attieksmi un nesavtīgu darbu, rūpējoties par Plāņu pagasta iedzīvotāju veselību.

Nominācijā „Gada cilvēks sociālā vidē”
JĀNIS LEZDIŅŠ
- pašvaldības policijas priekšnieks – par augstu profesionalitāti un godprātīgu attieksmi, pildot sava amata pienākumus, nodrošinot sabiedrisko kārtību un drošību visā novadā.

Nominācijā „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā”
OĻEGS RAGILO- SIA „IRINAL” valdes loceklis, IK RAGILO ražošanas vadītājs – par veiksmīgu uzņēmējdarbības uzturēšanu novadā un aktīvu līdzdalību pašvaldības rīkotajos pasākumos.

Nominācijā „Gada cilvēks labdarībā”
AGITA BOĶE
– SIA "Strenču aptieka" vadītāja – par ieguldījumu, pozitīvu attieksmi un nesavtīgu dāvināšanas prieku pilsētai un novadam.

Nominācijā „Gada cilvēks vides estētikā”
ULLA GRĪNBERGA-
Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minkāns” struktūrvienība „Dzērvīte” skolotāja – par personīgo ieguldījumu un līdzdalību novada estētiskās vides attīstīšanā un pilnveidošanā.

Nominācijā „Gada cilvēks mecenātismā”
ANDIS GREDZENS
– AS „Seda” valdes priekšsēdētājs – par novada pozitīva tēla veidošanu valsts mērogā, pašvaldības rīkoto pasākumu atbalstīšanu un tradīciju stiprināšanu.

Nominācijā „Mūža ieguldījums”
LĪVIJA PINZULE
– ģimenes atbalsta centra „Liepugatves” vadītāja – par aktīvu, radošu, ilggadīgu izglītības, kultūras un sabiedrisko darbību Jērcēnu pagastā.

Nominācijā „Gada kolektīvs”
Strenču kultūras nama vidējās paaudzes deju kopa „TĪNE” – par regulāri augsti iegūtiem vērtējumiem deju kolektīvu skatēs, novada vārda popularizēšanu Latvijā un starptautiskā mērogā, aktīvu līdzdalību pašvaldības rīkotajos pasākumos.

 

18.11.2011.

                     Strenču novada domes apbalvojumu „Gada cilvēks” 2011 saņēma:

 

Nominācijā „Gada cilvēks izglītībā” - Strenču vidusskolas skolotāja LĀSMA VĀVERE par augstu profesionālo meistarību un nozīmīgu ieguldījumu skolas audzināšanas darba vērtību un kvalitāšu radīšanā.

 

Nominācijā „Gada cilvēks kultūrā” - Jērcēnu dzejas teātra režisore GINTA GAILĪTE par kultūras dzīves bagātināšanu, radošumu un jaunu ideju meklējumiem.

 

Nominācijā „Gada cilvēks sportā” -  autosportists JĀNIS NIKELS par sasniegumiem sportā un novada vārda popularizēšanu Latvijā. 

 

 Nominācijā „Gada cilvēks medicīnā” - VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ārsts IVANS NESTEROVIČS par ieguldījumu novada iedzīvotāju veselības uzlabošanā un inovatīvu izmeklēšanas un ārstniecības tehnoloģiju ieviešanu un pielietošanu.

 

Nominācijā „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” - z/s „Dārznieki” īpašnieki MAIJA UN DAINIS ZUIKAS par veiksmīgu uzņēmējdarbības uzturēšanu novadā un līdzdalību kultūrvides pilnveidošanā. 

 

 Nominācijā „Gada cilvēks vides estētikā” - Valmieras mežniecības Strenču apgaitas mežsargs AIGARS ANCVERIŅŠ par novada vides estētisko veidošanu un uzturēšanu.

 

Nominācijā „Gada cilvēks labdarībā” -  Strenču novada pašvaldības darba inspektors AIVARS MATEUSS par atsaucību, sirsnību saskarsmē ar iedzīvotājiem un aktīvu līdzdalību novada iestāžu darbībā. 

 

 Nominācijā „Gada cilvēks sociālā vidē” - Jaunklidža bibliotēkas vadītāja LĪGA RĀBANTE par novada iedzīvotāju sociālās vides pilnveidošanu un uzturēšanu. 

 

 Nominācijā „Mūža ieguldījums” - pensionētā skolotāja MĀRA LARIONOVA par aktīvu, radošu, ilggadīgu izglītības, kultūras un sabiedrisko darbību novadā.

 

18.11.2010.

 Strenču novada domes Atzinības raksti 2010

 • Pestīšanas armijas Liepas korpusa Sedas pilsētas ārposteņa vadītājam, kapteinim Sergejam KONOVAM, par lielu atbalstu un palīdzību Sedas pilsētas iedzīvotājiem.

 • Pestīšanas armijas Liepas korpusa Sedas pilsētas ārposteņa vadītājai, kadetei Aižan KONOVAI, par lielu atbalstu un palīdzību Sedas pilsētas iedzīvotājiem.

 • Sedas pansionāta darbiniekam Aleksandram BRJUŅINAM, par godprātīgu darbu un ieguldījumu pansionāta attīstībā.

 • Nevalstiskās organizācijas Strenču represēto biedrības vadītājai Dzintrai LEZDIŅAI, par aktīvu un godprātīgu sabiedrisko darbu Strenču represēto biedrības labā.

 • Strenču novada Plāņu tautas nama vadītājai Sarmītei CAUNEI, par aktīvu sabiedrisko darbību kultūras jomā, par ieguldījumu Plāņu pagasta kultūras dzīves attīstībā

 • SIA „Trikātas doktorāts” ģimenes ārstei Inesei VERŠELO, par iejūtību un pašaizliedzību sniedzot medicīnas pakalpojumus Strenču novada iedzīvotājiem.

 • Attīstības un plānošanas departamenta vadītājai Līgai SOVEREI, par nozīmīgu ieguldījumu Strenču novada attīstībā.

 • Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles vadītājai Gaļinai MEĻŅIKOVAI, par ilggadīgu, godprātīgu darbu un ieguldījumu izglītības un kultūras kvalitātes nodrošināšanā Sedas pilsētā.

 • Strenču novada māksliniecei Daigai KALNIŅAI, par nesavtīgo un interesanto ideju realizāciju, ieguldot savu darbu un neliedzot savu padomu jebkurā jautājumā, kas saistīts ar telpu un svētku noformēšanu. Par Strenču pilsētvides estētiski vizuālo un māksliniecisko pusi atbilstoši izstrādātajai koncepcijai.

 • VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 5 nodaļas saimniecības vadītājai Sarmītei GERBEĻEVAI, par godprātīgu, nevainojamu, ilggadīgu darbu.

 • VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 6 nodaļas saimniecības vadītājai Ligitai KRAUKLEI, par godprātīgu, nevainojamu, ilggadīgu darbu.

 • VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” noliktavas pārzinei Guntai RIBELEI, par godprātīgu, nevainojamu, ilggadīgu darbu.

 • VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” a/m vadītājam Jānim DAINAM, par godprātīgu, nevainojamu, ilggadīgu darbu.

 • VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” aptiekas vadītājai Sarmītei ĶIRSEI par godprātīgu, nevainojamu, ilggadīgu darbu.

17.11.2009. 

Strenču novada domes Atzinības raksti 2009

 •  Austrai Pulkstenei – par godprātīgu, nevainojamu un ilggadīgu personīgo ieguldījumu Strenču kultūras dzīves bagātināšanā;
 •  Ilvijai Ķimsei – par nevainojamu, pašaizliedzīgu un apzinīgu, ar iniciatīvu apveltītu darba pienākumu veikšanu;
 • Marinai Vdovičenko – par pašaizliedzīgu un godprātīgu attieksmi darba pienākumu veikšanā un aktīvu līdzdalību pilsētas sabiedriskajā dzīvē;
 •  Ilvijai Jakovinai – par mērķtiecīga, radoša un pašaizliedzīga darba ieguldījumu videi draudzīgas produkcijas ražošanā;
 • Tālivaldim Dubavam – par mūža ieguldījumu Strenču mūzikas skolas audzēkņu muzikālās profesionalitātes izaugsmē un izglītošanā;
 • Ingai Šļubovskai – par izciliem sasniegumiem opermūzikā Latvijā, ārzemēs un dzimtās pilsētas vārda popularizēšanu;
 • Ivaram Opmanim – par aktīvu līdzdalību pilsētas sabiedriskajā dzīvē, kultūrvēsturiskās vides iemūžināšanā un saglabāšanā;
 • Sarmītei Kosmanei – par pašaizliedzīgu un iejūtīgu sava darba veikšanu, aktīvu līdzdalību pilsētas sabiedriskajā dzīvē;
 • Dainai Rezgalei – par nozīmīgu ieguldījumu Plāņu pagasta kultūras vides pilnveidošanā un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē;
 •  Dmitrijam Tomaševičam – par pašaizliedzīgu, ilggadīgu darba ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā;
 • Dacei Janītei – par apzinīgu, precīzu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu;
 •  Strenču psihoneiroloģiskai slimnīcai – par ieguldījumu slimnīcas darbības uzlabošanā un attīstīšanā, finanšu līdzekļu mērķtiecīgā piesaistīšanā un garīgās veselības aprūpes un kvalitātes paaugstināšanā.