Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Informācija darbiniekiem

INFORMĀCIJA DARBINIEKIEM

 5.01.2016.

VALSTS ADMINISTRĀCIJAS SKOLA PIEDĀVĀ KURSUS 

Vairāk informācijas LASĪT ŠEIT

Pieteikuma anketa LEJUPLĀDĒT ŠEIT 

21.01.2015.

JAUNĀKIE KURSI AR LĪDZFINANSĒJUMU LATVIJAS REĢIONĀLAJĀ BIZNESA CENTRĀ lasīt šeit 

 8.01.2015.

 

 Par semināra "DARBA TIESĪBAS 2015" norisi.

Ļoti praktiskais seminārs ar diviem labākajiem savas jomas ekspertiem: Kasparu Rācenāju un Ivetu Zelču!

Latvijas Saeima ir veikusi grozījumus Darba likumā, kas stājās spēkā ar  2015. gada 1. janvāri. Būtiski, ka tajā ir veikti grozījumi, kas ietekmē organizācijas. Kas tad tieši ir mainījies, un kā tas ietekmēs mūsu ikdienas darbu?

Galvenās semināra tēmas

- Grozījumi Darba likumā un svarīgākie aspekti un komentāri saistībā ar jaunajām izmaiņām;

- kā tagad aprēķināms darba laiks un darba samaksa?

- kad pienākas atpūtas laiks un pārtraukumi darbā?   

- darba tiesisko attiecību nodibināšanas kārtība (iekļaujamā informācija darba līgumos, sludinājumos; kādā valodā u.c.);

-  darba samaksas izdarāmo ieturējumu ierobežojumi;

- darba tiesisko attiecību izbeigšanas kārtība un atlaišanas pabalsts;

- atvaļinājumi (ikgadējais apmaksātais, bērna kopšanas atvaļinājums, bez darba samaksas saglabāšanas);

- kādas ir priekšrocības darbiniekiem ar bērniem;

Veicot reģistrāciju līdz 12.01.2015, semināra dalības maksa par puscenuVeicot reģistrāciju līdz 12.01.2015, semināra dalības maksa par puscenu 

Seminārs notiks 2015. gada 30. janvārī, Rīgā, Radisson Blu Daugava (Kuģu iela 24).

 

REĢISTRĒŠANĀS pa tālruni + 371 26601182 Ar cieņu un laba vēlējumiem,

Praktikiem/Group komanda

Detalizētāku informāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni + 371 26601182.

 

8.01.2015.

 Informācija par Ego centra plānotajiem semināriem tuvākajā laikā.

1)Ego centrā pēc ilgāka laika pieredzējusī lektore-praktiķe Aina Poiša ar "Mazā stresa rokasgrāmata" -21.janvāris
2)JAUNUMS "Mākslas terapijas metožu izmantošana sociālajā un pedagoģiskajā darbā"-26.janvāris
3) Seminārs "Ceļš uz grūto klientu apkalpošanu"-13.februāris

26.02.2014.

INFORMĀCIJA PAR E-STUDIJĀM

  28.02.2014. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

 
 Mācību ilgums/ak.st 60
 Profesionālās pilnveides apliecība
 EUR 170,00
 
http://buts.lv/office/52

 
 
14.03.2014. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

 
 Mācību ilgums/ak.st 60
 Profesionālās pilnveides apliecība
 EUR 170,00
 
http://buts.lv/office/52

 
 
18.03.2014. Ugunsdrošība un aizsardzība

 
Mācību ilgums/ak.st 160
 Profesionālās pilnveides apliecība
 EUR 170,00
 
http://buts.lv/office/52

 
 
12.03.2014. Datortīklu administrēšana
 Mācību ilgums/ak.st 320
 Profesionālās pilnveides apliecība
 EUR 355,00
 
http://buts.lv/office/52

 
 
07.03.2014. Grāmatvedība mazos uzņēmumos

 
 Mācību ilgums/ak.st 80
 Apliecība
 EUR 170,00
 
http://buts.lv/office/52

 
 
07.03.2014. Lietvedības pamati

 
 Mācību ilgums/ak.st 80
 Apliecība
 EUR 170,00
 
http://buts.lv/office/52

 
 
MS Office programmas: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint un pamatzināšanu modulis

 
 Mācību ilgums/ak.st 1 mēnesis
 Apliecība
 EUR 60,00
 
http://buts.lv/office/52

 
Citi kursi: http://www.buts.lv/office/52

 Mācību uzsākšana norisinās šādi: Apmācību dienā Jums uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta piekļuve e-studijām, kā arī mācību kursa programmas pedagoga kontakti. Reizi mēnesī notiks klātienes nodarbība (pēc studenta vēlmēm). Lai nodrošinu sekmīgu apmācību norisi, apmācību gaitā radušos jautājumus vai neskaidrības sev ērtā veidā un vēlamā laikā varēsiet risināt ar mācību kursa programmas pedagogu (telefoniski vai ar e-pasta, e-vides, skype starpniecību).

 E-studijām ir vairākas priekšrocības:

iespēja studijas uzsākt jebkurā laikā;

studijas nav atkarīgas no kalendārā grafika;

mācību programma ir identiska klātienes studijām;

studēt var sev ērtā vidē un tempā - mājās, darba vietā, komandējumā, ceļojuma laikā;

iespēja ekonomēt līdzekļus;

izglītības dokuments ir līdzvērtīgs klātienes studiju izglītības dokumentam.

 

Inese Erģe

SIA “BUTS”

e-studiju nodaļas vadītāja

Tālr.: 67559714, 28636381

talmaciba@buts.lv

http://e-studijas.buts.lv/

 

19.02.2014.

INFORMĀCIJA VALSTS AMATPERSONĀM UN IESTĀŽU DARBINIEKIEM

Ņemot vērā, ka saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto laikā no 2014.gada 15.februāra līdz 2014.gada 1.aprīlim (ieskaitot) valsts amatpersonām ir jāsniedz VID kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2013.gadu un to, ka visas valsts amatpersonas ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājas (jo valsts amatpersonu deklarācijas ir obligāti jāsniedz, izmantojot šo sistēmu), informējam iestāžu amatpersonas un arī darbiniekus par divām ļoti svarīgām lietām:

1)         Valsts amatpersonām – par to, ka laikā no 2014.gada 15.februāra līdz 2014.gada 1.aprīlim (ieskaitot) ir jāiesniedz kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2013.gadu,

2)         valsts amatpersonām un darbiniekiem – aicinājums izmantot visas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātās iespējas un iesniegt elektroniski ne tikai valsts amatpersonas deklarāciju (kas ir obligāti jādara EDS), bet arī gada ienākumu deklarāciju (jo īpaši tāpēc, ka šobrīd ir iespējams pieteikties sev tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā un atnākt parakstīt EDS līgumu noteiktā laikā bez rindas!) .

Pielikumā mūsu sagatavotā informācija par abiem šiem aspektiem.

Vairāk informācijas lasīt šeit 

 Informē :Evita Teice-Mamaja

Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste

e-pasts: Evita.Teice-Mamaja@vid.gov.lv 

twitter: @vid_gov_lv

Tālr. 67028691, mob.tālr. 26558389; fakss 67028692

 

11.02.2014.

VADĪTĀJIEM, JURISTIEM,IERĒDŅIEM, IEPIRKUMU SPECIĀLISTIEM, POLICISTIEM, PERSONĀLA NODAĻAI, PAŠVALDĪBU DARBINIEKIEM!
 
 

13.februārī  seminārs: "Administratīvo tiesību pamatjautājumi" Lektors: Edgars Pastars   
 
 
18.februārī  lekcija: "Līgumsoda jaunais regulējums Civillikumā un tā piemērošana" Lektors: Jānis Kārkliņš   
 
 
20.februārī  seminārs: "Elektroniskie dokumenti un elektroniskais paraksts" Lektors: Inguss Treiguts  
 
 
25.februārī  lekcija: "Ārkārtas dividendes un citi jaunākie likumu grozījumi, kas saistīti ar komercdarbību" Lektors: Viktors Šadinovs 
 
 
27.februārī  seminārs: "Valsts un pašvaldību iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas problēmjautājumi" Lektors: Edgars Pastars  
 
 
28.februārī  seminārs: "Dzīvojamo māju pārvaldīšana, pušu tiesības un pienākumi" Lektori: Ilze Oša / Mārtiņš Auders 
 
 
7.martā  seminārs: "Prasības publisko iepirkumu dokumentos" Lektore: Arita Ūdre 
 
 
26.martā  seminārs: "Valdes locekļa atbildība par kapitālsabiedrībai un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem" Lektore: Evija Novicāne 
 
 
Sīkāka informācija: ŠEIT

Dalības maksa: 56,91 EUR / 40,00 LVL  (cena ar PVN) Par vienu lekciju/semināru (kafijas pauze, izdales materiāli, apliecība)
 
 
Pieteikties lekcijai/semināram info@funditus.lv vai funditus@apollo.lv , norādot sekojošus datus:

Vārds, uzvārds:

Uzņēmums:

PVN reģ. nr.:

Juridiskā adrese:

Faktiskā adrese:

Tālrunis:
 

22.10.2013.

IESPĒJA PIEDALĪTIES STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJAS APMĀCĪBĀS

Informācija par apmācībām lasīt šeit

Pieteikuma anketa lejuplādēt šeit

Semināra programma lasīt šeit

31.06.2013.

VPR AICINA UZ SEMINĀRU "KVALITATĪVA DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU RENOVĀCIJA"

VPR aicina uz semināru „Kvalitatīva daudzdzīvokļu māju renovācija”, kas notiks Valmierā 2013.gada 5.jūnijā plkst. 10:00 Valmieras Biznesa Inovāciju inkubatora telpās (Valmiera, Purva iela 12a). Dalība
pasākumā bezmaksas.

Dalībai pasākumā lūdzam pieteikties līdz š.g. 4. jūnijam plkst. 15:00
Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv   vai 
http://goo.gl/p7WeG ). 

Vairāk informācijas lasīt šeit 

03.04.2013.

VPR AICINA UZ DISKUSIJU "KVALITATĪVAS BŪVNIECĪBAS PROCESS" SMILTENĒ

Viens no aktuāliem jautājumiem projektu ieviešanā ir kvalitatīvs būvniecības process. Bieži gadās dzirdēt par būvniecībā iesaistīto pušu domstarpībām, pārmetumiem par kādas puses nekvalitatīvo darbu.  Lai rosinātu diskusiju būvniecības procesā iesaistīto dalībnieku starpā, 2013. gada 24. aprīlī, Smiltenē, Vidzemes plānošanas reģions rīko diskusiju „Kvalitatīvs būvniecības process”.

Diskusijas mērķis ir veidot izpratni par katra procesa dalībnieka pienākumiem un atbildību, veicināt atbildīgu un ilgtspējīgu sadarbību pušu starpā.

Pasākumā aicināti piedalīties pašvaldību un pašvaldību iestāžu darbinieki, būvnieki, būvuzraugi, projektētāji, arhitekti, ES SF projektu atbildīgās un sadarbības iestādes, kas ir iesaistīti ES finansēto projektu realizācijā.

Uzaicinājums uz diskusiju pasākuma dienaskārtība atrodami pielikumā.

03. 04.2013.

TULKOŠANAS PAKALPOJUMUS PIEDĀVĀ LATVIJAS TULKU KLUBS

Ar šo informējam par Latvijas Tulku kluba (LTK) izveidi, kas apvieno Latvijas pieredzējušākos un profesionālākos tulkotājus, korektorus un redaktorus, kuri gatavi Jums sniegt savus pakalpojumus - rakstiskos un mutiskos tulkojumus vairāk kā 42 valodu kombinācijās. Tāpat arī LTK piedāvā ekspress (ātros) tulkojumus 18h laikā, kā arī tehniskos un literāros tulkojumus.

Sadarbībā ar dizaina kompāniju Graph LV, piedāvājam arī tulkojamo materiālu datorsalikumu, dizainu, prezentāciju izveidi un visu materiālu druku.

Uz sadarbību!

Ar cieņu,
Aija Smiltniece - LTK projektu koordinatore
tulku.klubs@aol.com

 

22.03.2013.

SEMINĀRS UN MEISTARKLASE "STRESA PĀRVARĒŠANA UN STRESA NOTURĪBAS ATTĪSTĪŠANA" - 4. APRĪLĪ, VADĪS PROFESORE GUNA SVENCE.

Vairāk informācijas lasīt šeit

22.03.2013.

SEMINĀRS GRĀMATVEŽIEM

Vairāk informācijas lasīt šeit

BONUSS! Visiem šī semināra apmeklētājiem, 28. marta seminārs pie lektores un finanšu konsultantes Ingas Pumpures "Jaunākie nodokļu likumu grozījumi un aktualitātes, kas stājās spēkā 2013. gadā (t.sk. jaunais PVN likums) + papildus informatīvais modulis "GADA PĀRSKATA un UIN DEKLARĀCIJAS SASTĀDĪŠANA" - PAR BRĪVU!

 

18.03.2013.

JAUNĀKĀ INFORMĀCIJA PAR EGO PERSONĪBAS PILNVEIDES SEMINARIEM APRĪLĪ

Runas prasmes saziņā lasīt šeit

Mazā stresa rokasgrāmata lasīt šeit

Mūsdienu aktualitātes organizācijas tēla veidošanā lasīt šeit

 

15.03.2013.

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS AICINA PIEDALĪTIES DISKUSIJĀ "KVALITATĪVS BŪVNIECĪBAS PROCESS"

Viens no aktuāliem jautājumiem projektu ieviešanā ir kvalitatīvs būvniecības process. Bieži gadās dzirdēt par būvniecībā iesaistīto pušu domstarpībām, pārmetumiem par kādas puses nekvalitatīvo darbu.  Lai rosinātu diskusiju būvniecības procesā iesaistīto dalībnieku starpā, 2013. gada 24. aprīlī, Cēsīs, Vidzemes plānošanas reģions rīko diskusiju „Būvniecības process ES SF līdzfinansēto projektu  ieviešanā”.

Diskusijas mērķis ir veidot izpratni par katra procesa dalībnieka pienākumiem un atbildību, veicināt atbildīgu un ilgtspējīgu sadarbību pušu starpā.

Ielūgums lejuplādēt šeit

 Pasākumā aicināti piedalīties pašvaldību un pašvaldību iestāžu darbinieki, būvnieki, būvuzraugi, projektētāji, arhitekti, ES SF projektu atbildīgās un sadarbības iestādes, kas ir iesaistīti ES finansēto projektu realizācijā.

06.03.2013.

"Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra" turpina organizēt  bezmaksas apmācības un šoreiz tās domātas Vidzemes reģiona izglītības iestāžu pārstāvjiem par neformālo izglītību - 

„Pludinot krāsas”.


Apmācībās aicināti piedalīties pārstāvji no dažādām izglītības iestādēm (pirmsskolas, pamatskolas, speciālās skolas, arodskolas u.c.). Pielikumā aktuālā informācija un Pieteikuma anketa.

14.02.2013.

Tuvākie kursi Latvijas Pašvaldību mācību centrā.

Sīkāka informācija par visiem kursiem atrodama mūsu mājas lapā – www.lpmc.lv

JURIDISKĀS PERSONAS ARHĪVA VEIDOŠANA UN DOKUMENTU ARHIVĒŠANA SASKAŅĀ AR
MK Nr. 748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”.
19. februārī

v   Normatīvie dokumenti par lietvedības un arhīva darbu.

v   Juridisko personu arhīvu uzraudzība un kontrole.

v   Lietu veidošana lietvedībā.

v   Dokumentu izvērtēšana.

v   Lietu nomenklatūras izstrādāšanas kārtība.

v   Ekspertu komisijas darba organizācija.

v   Pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu noformēšana un sagatavošana turpmākai glabāšanai:

o        lietas izskatīšana;

o        lapu numerācija;

o        apliecinājuma ieraksta sastādīšana;

o        lietā esošo dokumentu uzskaites saraksta sastādīšana;

o        lietas vāka noformēšana;

o        lietas iešūšana.

v   Juridiskās personas arhīva darba uzdevumi.

v   Lietu nodošanas kārtība juridiskās personas arhīvā.

v   Pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu aprakstu sastādīšana

v   Vēsturiskās izziņas sastādīšana.

v   Dokumentu iznīcināšanas kārtība.

v   Lietu nodošanas kārtība valsts arhīvu glabāšanā.

v   Administratīvā atbildība par dokumentu uzkrāšanas, uzskaites un saglabāšanas kārtības nenodrošināšanu.

·          MK 06.11.2012. noteikumi Nr. 748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”.

·          MK 06.11.2012. noteikumi Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”.

!!! Lūdzu līdzi ņemiet iestādes lietu nomenklatūru.

Semināru vadīs Elvīra Ozola, Latvijas Nacionālā arhīva Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta vecākā eksperte. Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”. Semināra dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Dalības maksa: Ls  29,00. Semināra samaksā iekļauti materiāli un pusdienas.
Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu uz SEB banku. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. 
Lūdzam informēt par savu līdzdalību iepriekš.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.

Tālruņi: 67551217, 67552252.

 

 Darba tiesiskās attiecības kultūras iestādēs

2013. gada 21. februārī
    
 

Mērķa auditorija: kultūras iestāžu (kultūras namu, muzeju, aģentūru, pašvaldības kapitālsabiedrību) darbinieki.

Mācību tēmas:

1.                  Darba tiesisko attiecību nodibināšana ar radošo profesiju pārstāvjiem (mūziķi, aktieri u.c.) un kultūras iestādē nodarbinātiem administratīvajiem darbiniekiem:

1.1.            Darba laika organizācija, darba laika uzskaite;

1.2.            Darba līgumā obligāti ietveramie nosacījumi;

1.3.            Iespēja nodarbināt cilvēkus (garderobisti, biļešu kontrolieri, u.c.). atsevišķos pasākumos.

2.               Darba laika uzskaites aktuālie aspekti:

2.1. normālais darba laiks, nepilnais darba laiks;

2.2. darbs atpūtas dienās un svētku dienās, nakts darbs, maiņu darbs un virsstundu darbs.

3.                Darba samaksas nosacījumi - kā māksliniekam izmaksājams honorārs:

3.1.             Uzņēmuma līgums vai autoratlīdzības līgums - kādos gadījumos un pie kādiem nosacījumiem;

3.2.            Darba līgums uz noteiktu laiku konkrēta darba veikšanai;

3.3.            Citi tiesiski veidi.

!!! Lūdzu ņemiet līdzi savus sagatavotos Darba līgumus, kā arī Darba likumu.
 
Nodarbību vadītāja – Mārīte GREBZDE, Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra Administratīvās nodaļas vadītāja, Mag. paed. 
Nodarbību vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”. Kursa dalībnieki saņems „Latvijas Pašvaldību mācību centra” apliecību. Mācību maksa: Ls 29,00. Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas. 
Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru. 
Lūdzam iepriekš informēt par savu līdzdalību.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.

Tālruņi: 67551217, 67552252. Mob. tel. nr. (darba laikā) 29111659.

 

Jaunās prasības „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumos”

26. februārī

  Mērķauditorija: pašvaldību, to iestāžu un uzņēmumu vadītāji, lietveži, sekretāres.

Tēmas:

·          MK 06.11.2012. noteikumi Nr. 748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”: Elektronisko un tradicionālo dokumentu un arhīvu pārvaldības prasības: lietu veidošana, prasības „elektroniskajām dokumentu pārvaldības sistēmām”, dokumentu uzskaitei un aprakstīšanai, dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana un arhīviskās vērtības noteikšana, kā arī tehniskās prasības dokumentu saglabāšanai institūciju arhīvos.”

·          MK 06.11.2012. noteikumi Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”: Kārtība, kādā nodod elektroniskos un tradicionālos dokumentus un uzziņu sistēmas pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā valsts un pašvaldību iestādes un uzņēmumi, kā arī privātās juridiskās vai profesionālo darbību veicošās fiziskās personas likvidācijas vai darbības izbeigšanas gadījumā un citi jautājumi.

 

Semināra lektore Elvīra OZOLA, Latvijas Nacionālā arhīva Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta vecākā eksperte

 !!!Lai seminārs būtu maksimāli noderīgs, lūgums jau iepriekš uz e-pastu lpmc@lpmc.lv sūtīt Jums svarīgus jautājumus par tiesību normu piemērošanu.

 Nodarbību laiks: plkst. 10.00 - 14.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.  Semināra dalībnieki saņems „Latvijas Pašvaldību mācību centra” apliecību.

 Dalības maksa: Ls  29,00. Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas. 
 
Apmaksu var veikt skaidrā naudā, kā arī ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru. 
 
Lūdzam iepriekš informēt par savu līdzdalību.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.

Tālruņi: 67551217, 67552252.

 

Saskarsmes īpatnības darbā ar klientiem. Profesionālā izdegšana.

  2013. gada 27. februārī

Tēmas:

-                     Klientu tipi un uzvedības stratēģijas ar dažādu tipu klientiem.

-                      Darbs ar konfliktējošiem, “sarežģītiem” klientiem.

-                     Klausīšanās kā mijiedarbība starp klientu un darbinieku.

-        Izdegšanas fenomens, tā riski, sekas un to mazināšanas iespējas,

-        Stresa, izdegšanas izraisītie funkcionālie traucējumi, to izpausmes un šo cilvēku atbalstīšana,

-         Mērķi, paņēmieni, pieredze.

 

Lektore – Ērika Lanka, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore . Nodarbību laiks: plkst. 10.00 – 15.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”. Semināra dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Dalības maksa: Ls 29,00. Dalības maksā iekļautas pusdienas un izdales materiāli. 
Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu uz SEB banku. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. 
 
Lūdzam iepriekš informēt par savu līdzdalību. LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lvTālruņi: 67551217, 67552252.

 

 

Sarīkojuma scenārija veidošana kultūras pasākumiem

2013. gada 12. martā 
     
 
Mērķa auditorija: kultūras darbinieki, pasākumu un sarīkojumu organizatori, interešu izglītības pedagogi, sociālo iestāžu kultūras darbinieki. 

 

Mācību tēmas:

·       Sarīkojuma ideja un  realizācijas metodika kultūras pasākumam.

·       Sarīkojuma tēma, žanri, to ietekme uz režisora darbu. Montāžas paņēmieni.

·       Sarīkojuma kompozīcija, specifisko priekšnoteikumu apzināšana.

·       Sarīkojuma stāsta strukturēšana.

·       Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, noformējums sarīkojumā.

Scenārija daļas, to veidošana. 
  
   
 
Nodarbību vadītājs – Imants Jaunzems, režisors, RKK Sarīkojumu vadītāju specializācijas vadītājs.

 Nodarbību vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

 Kursa dalībnieki saņems „Latvijas Pašvaldību mācību centra” apliecību.

 Mācību maksa: Ls 23,00. Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas. 
 
Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu.
Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru. 
Lūdzam iepriekš informēt par savu līdzdalību.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.

Tālruņi: 67551217, 67552252.

Latvijas Pašvaldību mācību centrs
Rīga, Biķernieku 4, LV-1039   
Tel. 67551217, fax: 67552252
E-pasts:
lpmc@lpmc.lv   www.lpmc.lv
  
 

07.02.2013. Par iespēju apgūt perspektīvo personas datu aizsardzības specialista kvalifikāciju.

Iespējams, nākamie kursi būs tikai rudenī, tāpēc vērts pieteikties tagad. Kursi sākas jau 12. februārī.

Papildus informācija:
http://skriveri.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=981:paas-cenas-personas-datu-aizsardzbas-specilistu-apmcbm-skums-jau-12-februr&catid=45:uznemejiem&Itemid=81

Ar cienu,
Skaidrīte Blumberga
Novadu Ziņas

04.02.2012.

Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS piedāvā mākslas skolotājiem un interesentiem semināru „Augu raksti –  daudzveidīga augu izmantošana zīmēšanā un gleznošanā” piektdien, 22. februārī plkst. 11:00-15:45.

Ieraudzīt un attēlot augu formas, krāsas un līniju vijumus palīdzēs māksliniece Ausma Šmite.

Pasākums norisināsies Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā. Dalībnieki iepazīs un praktiski izmēģinās dažādu mākslinieku lietotus paņēmienus: G.Klimta augu ornamentus, A.Dīreram raksturīgu vērojumu, F.Ležē iecienītus eksperimentus ar formas dekonstrukciju un citus, kopā 12 dažādus skatīšanās un attēlošanas veidus. Augu studijas risināsies Palmu mājā, baudot subtropu klimatu. Nodarbībā izmantoto uzdevumu aprakstus dalībnieki pēc semināra saņems prezentācijas formā un varēs pielietot zīmēšanas un gleznošanas nodarbībās skolā vai arī turpmākiem radošiem vingrinājumiem.

Pieteikšanās mājas lapā www.triskrasas.lv. Pasākumu kalendārā. Dalības maksa 18 LVL.

TRĪS KRĀSAS,
www.triskrasas.lv

16.01.2012. ĪSI PAR BŪTISKO LIKUMOS NO 01.01.2012:

Zemnieku un zvejnieku saimniecības turpinās darboties tāpat kā līdz šim
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242471
Jaunumi no 2012.gada 1.janvāra lauksaimniecības nozares likumos
http://www.lvportals.lv/index.php?menu=doc&id=242402
Izmaiņas veselības jomā 2012.gadā
http://www.lvportals.lv/index.php?menu=doc&id=242404
Aviopasažieri paši maksā par drošību
http://www.lvportals.lv/index.php?menu=doc&id=242405
Likumu grozījumi satiksmē. Uz sauszemes un ūdens
http://www.lvportals.lv/index.php?menu=doc&id=242318
Likumi, kas vides jomā stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī
http://www.lvportals.lv/index.php?menu=doc&id=242319
Jaunais tieslietu sistēmā
http://www.lvportals.lv/index.php?menu=doc&id=242261
Nodokļu likumos 2012.gadā stingrākas pretizvairīšanās normas un labvēlība uzņēmējiem
http://www.lvportals.lv/index.php?menu=doc&id=242264
Ekonomikas nozares jaunie 2012.gada tiesību akti
http://www.lvportals.lv/index.php?menu=doc&id=242265
Taupības diktētie likumu grozījumi pašvaldībām: termiņi pagarinās, iecerēto neatceļ
http://www.lvportals.lv/index.php?menu=doc&id=242238
Izmaiņas sociālajā jomā 2012.gadā
http://www.lvportals.lv/index.php?menu=doc&id=242242
Viedokļi, emuāri, komentāri. To vieta un loma medija saturā
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242469
Kādas izmaiņas šogad un nākamgad paredzētas bezdarbniekiem
http://www.lvportals.lv/index.php?menu=doc&id=241778
Enerģētikas likuma grozījumi: komersantiem nosacījumi izdevīgāki
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=241190
2012.gada budžets: lielāki ieņēmumi, mazāki izdevumi un pēdējā konsolidācija
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=240938
Ja nebūs naudas mājupceļam, valsts palīdzēs atgriezties Latvijā
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242545
Vai pašdziestošās cigaretes atrisina problēmu?
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242138
Noteiks, cik ātri policijai jāreaģē uz iesniegumu
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=241065
Jauna institūcija valsts pārvaldē - Pārresoru koordinācijas centrs
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242064
Iesaistīšanās likumdošanā: 2011.gada pieredze un atziņas
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=241927
Dzīvojamo māju pārvaldniekiem - savs reģistrs
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242610
Mainītas valsts nodevas par darbībām mežā
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242510
Sākumdeklarēšanā bez VID padoma neiztikt
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242508
Programma "Skolas piens" praksē
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242733
Vai izglītības kuģim ir kompass?
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242676
Pirmsskolas izglītības pedagogs – profesija un reizē aicinājums
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=241690
Mākslīgo abortu tiesiskais regulējums Latvijā
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242674
Iespēja ietekmēt pensiju, ja darba devējs sociālo nodokli nav samaksājis
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242063
Jaunam traktoram pirmā tehniskā apskate – divu gadu laikā
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=241925
Cik droši ēdam Latvijā
http://www.lvportals.lv/index.php?menu=doc&id=241880
No atsevišķām ēkām - uz apkārtējās vides renovāciju
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=241316
Valsts pārvaldes iestādes nodarītos zaudējumus var atgūt
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242604
Pie ģimenes ārsta vismaz reizi gadā
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242544
Reģistrācija vai pārreģistrācija pie ģimenes ārsta nav sarežģīta
http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=242401


LV portāls "Par likumu un valsti!"
_______________
www.lvportals.lv
Twitter:
LV_portals
E-pasts: portals@lv.lv
Tālr.: +371 67310371
Fax: +371 67312190