Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Noslēgtie līgumi

 

2014. gadā noslēgtie līgumi

 • LĪGUMS Nr.SND/2014/22 “Pārtikas preču piegādes līgums (Maize, maizes izstrādājumi)” lasīt šeit
 • LĪGUMS  Nr.SND/2014/22 “Pārtikas preču piegādes līgums (Gaļa, gaļas izstrādājumi)” lasīt šeit
 • LĪGUMS  Nr.SND/2014/22 “Pārtikas preču piegādes līgums (Dārzeņi un augļi)” lasīt šeit
 • LĪGUMS  Nr.SND/2014/22 “Pārtikas preču piegādes līgums (Balkalejas preces un citi pārtikas produkti)” lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr.SND/2014/22 “Pārtikas preču piegādes līgums (Piens un piena produkti)” lasīt šeit
 • LĪGUMS "Dzesēšanas kameru iegāde Strenču novada pašvaldībai" lasīt šeit 
 • LĪGUMS Nr.SND/2014/16 “Datoru iegāde Strenču novada pašvaldības iestādēm” lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr.SND/2014/15/Hanseatica "Informatīvā karšu stenda un tūrisma objektu informācijas stendu maketa dizaina izgatavošana, druka un piegāde" lasīt šeit  
 • LĪGUMS Nr. SND/2014/14 „Kurināmās šķeldas piegāde Strenču pilsētas katlumājas vajadzībām” lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr.SND/2014/12 - ELFLA „Tirdzniecības vietu un sabiedriskās tualetes izbūve projekta „Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirgus laukumā” ietvaros” lasīt šeit ; Vienošanās par grozījumiem Nr. 1  lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr. SND/2014/10 "Ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Strenču novada pašvaldības iestādēm" (matraču ķīmiskā tīrīšana) lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr. SND/2014/10 "Ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Strenču novada pašvaldības iestādēm" lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr. SND/2014/7 "Kurināmās malkas iegāde Strenču novada pašvaldības iestādēm" lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr.SND/2013/31 - ERAF "Būvuzraudzības veikšana projektā "Ūdenssaimniecības attīstība - rekonstrukcija Sedas pilsētā, 2. etaps"" lasīt šeit  Vienošanās lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr.SND/2014/5 "Sniega tīrīšana Jērcēnu pagastā 2014. gadā" lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr.SND/2014/6-KPFI "Strenču novada vidusskolas ēkas logu, ārdurvju nomaiņa un pēdējā stāva pārseguma siltināšana Rīgas ielā 13" lasīt šeit  VIENOŠANĀS par grozījumiem Nr.1 lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr.SND/2014/4ERAF "Papilddarbu veikšana projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā" lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr. LVC 2014/1.3./21/AC "Par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2014. gadā no pašvaldību budžeta līdzekļiem un satiksmes ministrijas līdzfinansējuma" lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr.SND/2014/1 "Ceļu ikdienas uzturēšana Strenču novadā" lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr. SND/2013/32 “Sniega tīrīšana Plāņu pagastā 2014.gadā” lasīt šeit

2013. gadā noslēgtie līgumi

 • LĪGUMS Nr. SND/2013/29 (maize, maizes izstrādājumi) lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr. SND/2013/29 (bakalejas preces un citi pārtikas produkti) lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr. SND/2013/29 (gaļa, gaļas izstrādājumi) lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr. SND/2013/29 (dārzeņi, augļi) lasīt šeit
 • LĪGUMS NR. SND/2013/27 "Jumta remonts Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes "Minkāns" Sedas filiāles "Dzērvīte" ēkai" lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr. SND/2013/24 "Flīģeļa piegāde Strenču novada kultūras centram" lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr.SND/2013/22-ERAF„Būvuzraudzības veikšana projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā 4.etaps”” lasīt šeit  ; Vienošanās par grozījumiem Nr.1 lasīt šeit
 • LĪGUMS Nr. SND/2013/20 „Kurināmās šķeldas piegāde Strenču pilsētas katlumājas vajadzībām” lasīt šeit