Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

ZAAO informācija

 


 

INFORMĒ ZANE LEGZDIŅA SIA ZAAO SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTE:

 20.11.2017.

Gaidāmas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas  izmaiņas

 

SIA "ZAAO" (ZAAO) ar savu līdzšinējo darbību veicina pakalpojuma pieejamību un drošu vidi iedzīvotājiem, piedāvājot arvien jaunus pakalpojumus un uzlabojot dalītās atkritumu vākšanas procesus. Lai īstenotu visas ieceres, obligātās prasības un segtu izmaksas, no 2018.gada 1.janvāra plānots mainīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Ziemeļvidzemes novadu pašvaldībās, kurās pakalpojumus sniedz ZAAO. Vairāk lasīt šeit


07.06.2017.

Ar balvu izlozi noslēgusies akcija “EKO ZVANS”

 

No 1. līdz 31.maijam notika SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “EKO ZVANS”. Akcijas laikā, zvanot uz ZAAO biroju, varēja pieteikt bezmaksas savākšanu neizjauktai nolietotai elektrotehnikai, tādā veidā piedaloties arī balvu izlozē. 

Galveno balvu - iRobotu - ieguvusi Gunita Biseniece no Korģenes, blenderi – Artis Mincis no Valmieras, blenderi ar krūzi – Ināra Miškina no Krimuldas pagasta, tosteri laimēja Ināra Bukša no Brenguļu pagasta Apsveicam uzvarētājus un pateicamies ikvienam par dalību akcijā!

“EKO ZVANA” laikā iespēju atbrīvoties no vecajām elektroprecēm izmantoja 275 iedzīvotāji, piesakot savākšanai 624 vienības - ledusskapjus, veļas mašīnas, datorus, printerus un kopētājus, elektriskās plītis, putekļu sūcējus, šujmašīnas, saldētavas, urbjus, elektriskos radiatorus, ūdens boilerus, mūzikas atskaņotājus u.c. Savākta arī tāda interesanta lieta kā pagājušā gadsimta sākumā ražots radio.

Visaktīvāk zvanījuši iedzīvotāji no Balvu, Jaunpiebalgas un Krimuldas novadiem. Pēdējās akcijas dienās saņemtie pieteikumi vēl tiek izpildīti, bet līdz šim savākti jau vairāk nekā 2333 kg nolietotās elektrotehnikas.

Nolietotu neizjauktu elektrotehniku privātpersonas bez maksas ikdienā var nodot arī ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumos, informācija par to atrodama ZAAO mājas lapā www.zaao.lv.

Akcija “EKO ZVANS” tiek rīkota, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību šī atkritumu veida pareizai dalītai vākšanai, jo elektropreces var saturēt bīstamas vielas, kuru nonākšana dabā kaitē visam dzīvajam. Nolietoto elektrotehniku ZAAO savāc un nodod pārstrādes uzņēmumiem. No iegūtajiem materiāliem tiek ražoti jauni produkti, tādā veidā saudzējot apkārtējo vidi un izmantojot resursus atkārtoti.

                Informāciju sagatavoja:

Laura Jegorova

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

07.02.2017.

Skolēni poligonā apgūst jaunas zināšanas

SIA ZAAO (ZAAO) arī šajā mācību semestrī aicina izglītības iestādes apmeklēt interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”, lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par vides aizsardzības jautājumiem. Mācību stunda ietver teorētisko zināšanu apguvi, praktiskos uzdevumus un reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Daibe” apskati.

Licenzētajā bērnu un jauniešu vides izglītības mācību programmā piedāvātas četras tēmas – Atkritumu veidi, otrreizējās izejvielas; Cilvēka un vides mijiedarbība, vides piesārņojums; Atkritumu apsaimniekošanas veidi, otrreizējai pārstrādei derīgie materiāli un Ilgtspējīga attīstība, “Nulles atkritumu koncepts”. Mācību stundas laikā skolēni iegūst jaunas zināšanas par dabas procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas veidiem, ko pastiprina poligona apskatē redzētais – otrreizējai pārstrādei derīgo izejvielu sagatavošana nodošanai pārstrādei, infiltrāta un poligona gāzes apsaimniekošana. Programma tiek īstenota piekto mācību gadu. 

2016./2017. mācību gada pirmajā semestrī bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu apmeklējuši vairāk nekā 230 skolēni un pedagogi no 16 ZAAO darbības reģiona izglītības iestādēm.

Valmieras sākumskolas skolotāja Gita Baltā:” Mācības un ekskursija bija interesanta gan bērniem, gan pavadošajiem pieaugušajiem. Mums bija iespēja noskaidrot, kur nonāk sašķirotie atkritumi un pārliecināties, ka atkritumu šķirošana ir ļoti svarīga. Bērni atzina, ka bija interesanti redzēt, kā praktiski notiek nešķiroto atkritumu glabāšana, cik moderns ir poligons “Daibe” un cik iespaidīgs atkritumu daudzums tajā nonāk. Ceru, ka mazie ekskursanti, atstāstot “Daibē” redzēto, rosinās savas ģimenes vēl aktīvākai atkritumu šķirošanai un dabas saudzēšanai”.

ZAAO piedāvātā vides izglītība kopumā ir vērsta uz bērnu un jauniešu līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā. Izmantojot saistošas izglītošanas formas, tiek piesaistīta bērnu, jauniešu un viņu vecāku uzmanība vides jautājumiem, veidota izpratne par videi draudzīgu rīcību un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī saudzēti dabas resursi, nododot lietoto iepakojumu otrreizējai pārstrādei.

 

31.01.2017.

 

Sadzīves atkritumu izvešanas tarifa izmaiņas

SIA ZAAO (ZAAO) informē, ka no 2017.gada 1.februāra spēkā stājas jauns nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Alojas, Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Līgatnes, Limbažu, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas un Vecpiebalgas novadā un Valmieras pilsētā.

Dabas resursu nodokļa likumā veiktie grozījumi nosaka dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu noglabāšanu poligonā pieaugumu 2017.gadā no 12,00 Eur/tonnu uz 25,00 Eur/tonnu. Lai nosegtu izmaksu pieaugumu, tika veiktas izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifā, kas ir proporcionālas dabas resursu nodokļa pieaugumam.

Ņemot vērā, ka dabas resursu nodoklis tika palielināts jau no 2017.gada 1.janvāra, bet nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas stājas spēkā no 1.februāra, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 36.punktam paaugstinātā dabas resursu nodokļa likmes janvāra mēneša starpība proporcionāli tiks iekļauta turpmākajos maksājumos periodā līdz 2017.gada 31.decembrim. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām un individuālajiem maksājumiem klienti tiks informēti, saņemot atkārtotus aprēķinus.

ZAAO dabas resursu nodokli maksā par visiem sadzīves atkritumiem, kuri pēc apstrādes reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā ir jānoglabā atkritumu krātuvē. Dabas resursu nodoklis tiek iemaksāts valsts budžetā.

Dabas resursu nodokļa likumā veiktās izmaiņas paredz nodokļa pieaugumu arī turpmākajos gados – līdz 2020.gadam sasniedzot 50,00 EUR/tonna.

 

9.03.2016.

ZAAO vēstnesis Nr. 2 LASĪT ŠEIT 

8.01.2016.

 

Ērta iespēja atbrīvoties no nolietotās elektrotehnikas

SIA ZAAO nodrošina vairākas iespējas, kā ērti atbrīvoties no nolietotās elektrotehnikas. Jaunā gada sākumā šis pakalpojums ir aktuāls daudziem, jo dāvanās saņemtas jaunas elektropreces, bet no savu laiku nokalpojušajām nepieciešams atbrīvoties.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: ”Daudzas elektriskās un elektroniskās iekārtas satur gan cilvēkiem, gan dabai kaitīgas vielas, piemēram, freonus un smagos metālus, tāpēc ļoti svarīgi, lai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi nenonāktu neatbilstošos konteineros, mežos un citviet dabā. Mēs nodrošinām, ka nolietotā elektrotehnika tiek sagatavota un nodota otrreizējai pārstādei.”

Atgādinām, ka ikdienā, pēc iepriekšēja elektroniska vai telefoniska pieteikuma, ZAAO bez maksas savāc neizjauktu nolietoto sadzīves elektrotehniku, izbraucot uz dzīvesvietām. Pieteikumus pieņem e-pastā zaao@zaao.lv, pa mob.tālr. 26132288 vai biroja zvanu centra tālruni 64281250.

ZAAO darbības teritorijas 20 EKO laukumos iespējams bez maksas nodot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra elektrotehniku – televizorus, ledusskapjus, tējkannas, trauku mazgājamās mašīnas, matu fēnus, gludekļus, mobilos telefonus, pulksteņus, putekļusūcējus, mikserus un citas ierīces, kas darbinātas ar elektrību vai baterijām. EKO laukumi atrodas Alojā, Apē, Augšlīgatnē, Balvos, Cēsīs, Jaunpiebalgā, Krimuldā, Limbažos, Mazsalacā, Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, Valkā, Valmierā un reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”.

SIA ZAAO ir divdesmit astoņu pašvaldību uzņēmums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes.

29.12.2015.

 

Vesela vide ir vesels cilvēks!

 

Pēdējās desmitgadēs populārs ir kļuvis tā dēvētais “veselīgais dzīvesveids”, kas ietver veselīgus ēšanas paradumus, regulāras sportiskās aktivitātes, uzturēšanos svaigā gaisā, kā arī dzīves vides kvalitātes uzlabošanu.

Bet vai varam runāt par veselīgu dzīvesveidu, ja daba mums visapkārt ir piesārņota un cilvēks sevī kopā ar pārtiku uzņem veselībai bīstamus ķīmiskus savienojumus?

Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, ceturtā daļa slimību, kas skar cilvēci, ir saistīta ar ilgstošo vides piesārņojumu. Nepareiza atkritumu apsaimniekošana ir viens no galvenajiem iemesliem vides kvalitātes pasliktināšanās procesā. Vislielāko kaitējumu nodara vairāku cilvēku joprojām praktizētā prasībām neatbilstoša atkritumu noglabāšana (aprakšana, izmešana mežā, pļavā, utt.) vai sadedzināšana.

Apvienoto Nāciju vides dati apstiprina, ka septiņu miljonu pasaules iedzīvotāju nāvēs vainojams gaisa piesārņojums, kur zināma atbildība jāuzņemas arī atkritumu dedzinātājiem. Eiropā šis skaitlis sasniedz 400 000. Neatbilstoša atkritumu apsaimniekošana, rada tiešus draudus iedzīvotājiem, jo tiek piesārņots gan ūdens, gaiss, pārtika, zeme, kā arī tiek nodarīts posts augu valstij. Dabā nonāk tādi smagie metāli kā svins, dzīvsudrabs, kadmijs, arsēns, hroms, cinks, niķelis un varš, kas izraisa elpceļu un ādas veselības problēmas, hematoloģiskās sistēmas traucējumu, nieru mazspēju, prostatas un plaušu vēzi, kā arī dažādas skeleta uzbūves anomālijas.

SIA ZAAO aicina iedzīvotājus uz aktīvu rīcību un iesaka par galvenajām prioritātēm 2016.gadam noteikt videi un veselībai draudzīgu dzīvesveidu.

Mūsu veselība ir pašu rokās. Katram iedzīvotājam jāturpina rūpēties par dabas tīrību un savu veselību, to var veikt izmantojot pieejamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru, arī nošķirojot un nododot otrreizējai pārstrādei derīgo iepakojumu EKO punktos, EKO laukumos, izmantojot EKO somas, piedaloties iepakojuma vākšanas akcijās un tamlīdzīgi. Nekādā gadījumā nedrīkst dedzināt atkritumus vai izmest tos dabā.

Runājot par veselību, jāatceras arī tas, ka pētījumi liecina – fiziskās aktivitātes var palīdzēt novērst pavisam vai aizkavēt tādas slimības, kā dažādi vēža paveidi, sirds slimības un diabētu, kā arī izārstēt no depresijas un uzlabot garastāvokli. Tāpat būtiski ir ēst sabalansētu pārtiku un izvairīties no “tukšajām kalorijām”, saldumiem un kaitīgajiem ieradumiem.

Sportojot un neliekot dabai cīnīties ar mūsu slinkuma un nolaidības sekām, katrs var paveikt labu darbu! Veselīgu un videi draudzīgu Jauno gadu!

8.12.2015.

Izzina klientu viedokli pakalpojumu attīstīšanai

 

SIA ZAAO (ZAAO) ikdienā intensīvi strādā pie modernas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanas un kvalitatīva klienta servisa sniegšanas. Lai uzzinātu vērtējumu uzņēmuma darbībai un sniegtajiem pakalpojumiem, klienti aicināti paust savu viedokli, aizpildot ikgadējo ZAAO klientu aptaujas anketu.

 

ZAAO ir svarīgs klientu viedoklis, tas regulāri tiek analizēts, lai attīstītu uzņēmuma piedāvājumu. ZAAO vēlas izzināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu saņēmēju viedokli par līdzšinējo sadarbību, saņemtajiem pakalpojumu veidiem un nepieciešamiem jauniem pakalpojumiem gan sadzīves atkritumu, gan otrreizējai pārstrādei derīga iepakojuma savākšanai. Tāpat klienti aicināti izvērtēt komunikāciju ar uzņēmumu, tostarp apkalpošanas kultūru, informācijas sniegšanas veidus, saturu un pieejamību. Uzņēmumi un organizācijas aicinātas izteikties par nepieciešamību pēc ZAAO piedāvātajām bezmaksas apmācībām, tostarp par pareizu otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu atpazīšanu.

Aptaujas anketu klienti saņem pa pastu kopā ar ceļvedi mājsaimniecībai atkritumu apsaimniekošanā, kas izdots kompakta kalendāra formā 2016.gadam. Aizpildītās anketas līdz 2016.gada 15.janvārim var atdot dažādos veidos – nodot atkritumu savācējmašīnu šoferiem, ienest ZAAO birojos Valmierā, Cēsīs, Limbažos, Saulkrastos, Balvos, atstāt EKO laukumu pārziņiem vai sūtīt pa pastu uz Valmieras biroju (SIA ZAAO, Rīgas iela 32, Valmiera, LV4201), to var arī sūtīt pa faksu + 64281251 vai skanētu uz e-pastu zaao@zaao.lv. Ērti aptaujas anketu var aizpildīt elektroniski uzņēmuma mājas lapā, klientu sistēmas sadaļā - klientiem.zaao.lv.

 

26.11.2015.

 SIA ZAAO (ZAAO) ir sākusi izsūtīt klientiem ceļvedi veiksmīgai sadarbībai nākamajā gadā, kas izstrādāts kompakta kalendāra formā, ar norādēm par sadzīves un otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu konteineru tukšošanas dienām, saziņas iespējām ar uzņēmumu, pārstrādei derīga polimēra iepakojuma atpazīšanu un piedāvātajiem pakalpojumiem otrreizējās pārstrādes veicināšanai LASĪT ŠEIT

5.10.2015.

 SAPLACINI, PIRMS IZMET!

 

Viens no būtiskākajiem sabiedrības pienākumiem vides saudzēšanā ir izlietotā iepakojuma nodošana otrreizējai pārstrādei, iesaistoties reģionā izveidotajā šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Nošķirojot pārstrādei derīgos materiālus no kopējā ikdienā radītā atkritumu apjoma un nododot tos pārstrādei, tiek ietaupīti dabas resursi, uzlabojot apkārtējās vides stāvokli, kurš ilgtermiņā ietekmē arī katra cilvēka veselību.

Lai gan iedzīvotāju atkritumu šķirošanas paradumi mēdz būt dažādi, šķirojot tiek novērsta ātra sadzīves atkritumu konteinera piepildīšanās, samazināts noglabājamo atkritumu apjoms, un ikvienam iedzīvotājam rodas iespēja maksāt mazāk par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Ļoti svarīgi ir arī samazināt otrreizējai pārstrādei derīgo materiālu konteineru piepildīšanās ātrumu. Lai to izdarītu, un tiktu gūta maksimāla atdeve no katra šķirotāja ieguldījuma, ir svarīgi ievērot dažas vienkāršas norādes. Pirmkārt - nenodot otrreizējai pārstrādei gaisu – pirms izmešanas PET pudeles, kastes un pārtikas dzērienu pakas ir jāsaplacina. Otrkārt: šķirojot dažādus pārtikas produktu iepakojumus, burkas, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumus – jāpārliecinās, ka tie ir tukši un bez pārtikas un ķīmisko atkritumu piejaukumiem, lai sašķiroto materiālu būtu iespējams nodot tālākai pārstrādei. 

Saplacinot iepakojumu, konteinerā iespējams ievietot 3 līdz 4 reizes vairāk materiāla. Ja konteineros tiks ievietoti saplacināti materiāli, būs iespēja izvairīties arī no sašķirotā novietošanas blakus konteineriem, kas ir aizliegts un rada nepievilcīgu skatu konteineru laukumos.

Uzziņai: SIA ZAAO savas darbības teritorijas 28 novados nodrošina izlietotā iepakojuma nodošanu EKO punktos, kuri sastāv no šķirošanas konteinera pāra (viens polietilēnam, PET pudelēm, metālam, sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepakojumam, papīram; otrs – pudeļu un burku stiklam) un EKO laukumos – vietās, kur var nodot padsmit materiālu veidus.

10.06.2015.

 

IZGLĪTOŠANAI IR IZŠĶIROŠA NOZĪME VIDES ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANĀ lasīt šeit

23.04.2015.

 

SIA ZAAO NODROŠINA LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOTO SKĀBBARĪBAS RUĻĻU PLĒVJU BEZMAKSAS SAVĀKŠANU lasīt šeit

10.04.2015.

 INFOGRAFIKS - 2014. GADA ATKRITUMU STATISTIKA UN PAMĀCĪBAS, INFORMĀCIJA PAR PĀRSTRĀDI lasīt šeit

13.03.2015.


IZDOTA SIA ZAAO GADAGRĀMATA 2014

 SIA „ZAAO” (ZAAO) sagatavojusi izdevumu „Gadagrāmata 2014”, kurā uzņēmuma īpašnieki, sadarbības partneri un klienti var iepazīties ar pērn paveikto. Gadagrāmatā apkopota informācija par pakalpojumu nodrošināšanu, infrastruktūras attīstību, otrreizējās pārstrādes veicināšanu un citiem uzņēmumam svarīgiem darbības virzieniem, tostarp kvalitātes vadību, vides pārvaldību, sabiedrības izglītošanu. Izdevumā tekstuālo informāciju vieglākai uztveramībai papildina karte, infografiks, datu grafiki un fotogrāfijas. 


Savā sešpadsmitajā darbības gadā ZAAO strādāja pie pakalpojumu kvalitātes attīstīšanas 28 pašvaldību, kuras ir uzņēmuma īpašnieces, teritorijās. Investīcijas ieguldītas jaunās pārvaldības tehnoloģijās, infrastruktūras attīstībā, kā arī iedzīvotāju izglītošanā, kopā ar pašvaldībām veidojot ērtu, pieejamu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.


Dabas resursu saudzēšanas nolūkā gadagrāmata ir veidota tikai elektroniskā formātā. Ikvienam interesentam to iespējams izlasīt uzņēmums mājas lapā sadaļā par SIA ZAAO http://www.zaao.lv/public/lat/par_sia_zaao/gadagramata_2014/
7.04.2014.

IEDZĪVOTĀJU ĒRTĪBAI - INTERAKTĪVA ŠĶIROŠANAS SISTĒMAS KARTE lasīt šeit

13.03.2014.

IEDZĪVOTĀJI ATKRITUMUS ŠĶIRO AIZVIEN VAIRĀK lasīt šeit

11.03.2014.

ATKRITUMUS DEDZINĀT NEDRĪKST lasīt šeit

26.02.2014.

ZAAO IZSLUDINA LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOTO SKĀBBARĪBAS RUĻĻU PLĒVJU BEZMAKSAS SAVĀKŠANU lasīt šeit

22.01.2014.

ZIEMEĻVIDZEMĒ IZBŪVĒS NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSTRĀDES IEKĀRTU lasīt šeit

20.01.2014.

ZAAO INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU AR IEINTERESĒTĪBU

SIA ZAAO (ZAAO) apkopojusi dalībnieku skaitu interešu izglītības programmā vides izglītībā, kura tiek realizēta poligonā „Daibe”. Savas zināšanas vides jautājumos 2013./2014. mācību gada pirmajā semestrī papildinājušas 10 skolēnu grupas.

Sertifikātus, kā apliecinājumu jauniegūtajām zināšanām, saņēmušas Katvaru internātpamatskolas, Skujenes pamatskolas, Vidrižu pamatskolas, Straupes pamatskolas, Viļakas ģimnāzijas, Lādezera pamatskolas, Rūjienas vidusskolas, Taurenes pamatskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Smiltenes Centra vidusskolas klašu grupas.

Pavasara semestrim apmācībai jau pieteikušās vairākas citas izglītības iestāžu grupas. 2012./2013. mācību gadā, kad programma tika realizēta pirmo reizi, zināšanas par vides jautājumiem sniegtas kopā 32 grupām.

ZAAO pateicas par atbalstu interešu izglītības programmas realizācijā pašvaldībām, kuras palīdz risināt transporta jautājumu skolēnu nokļūšanai līdz poligonam „Daibe”.

Interešu izglītības programmas mācību saturs ir veidots balstoties uz dabas zinību priekšmetos ietverto saturu, kas aptver ZAAO darba jomu. Mācību programma nodrošina padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām un procesiem, kā arī cilvēka un vides mijiedarbību. Programmas mācību satura izklāsts balstīts uz praktisku iemaņu apguvi un pētniecisko prasmju pilnveidošanu. Programmā piedāvātas četras tēmas, katrai tēmai paredzētas trīs mācību stundas. Tēmas un tēmu saturs diferencēts atbilstoši klašu grupām. Piedāvātās tēmas: Cilvēka un vides mijiedarbība, vides piesārņojums; Resursi, enerģijas avoti; Atkritumu veidi, „ Nulles atkritumu koncepts”; Atkritumu apsaimniekošanas veidi.

Uzziņai: ZAAO 2012.gada oktobrī no Pārgaujas novada pašvaldības saņēma licenci par interešu izglītības programmas realizēšanu vides izglītībā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā „Daibe”.

15.01.2014.

Ziemeļvidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam nodots apstiprināšanai pašvaldībām


SIA „ZAAO” (ZAAO) informē, ka Ziemeļvidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam (ZRAAP) ir izstrādāts un nosūtīts apstiprināšanai pašvaldībām. Plāns sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumiem Nr. 564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novērtēšanas valsts programmu”.

ZRAAP izstrāde ilga aptuveni gadu. Pagājušā gada martā, ZAAO dalībnieku sapulcē pašvaldību pārstāvjiem tika prezentēts ZRAAP projekts un mērķi. Pašvaldību pārstāvji tika aicināti aktīvi piedalīties plāna sagatavošanā. Plāna izstrādes laikā veikta arī pašvaldību aptauja un izteiktie priekšlikumi ir iestrādāti plānā. Pagājušā gada aprīlī ZRAAP tika nodots sabiedriskai apspriešanai, kur saņemtie ieteikumi daļēji ņemti vērā un iestrādāti plānā. Plāna izstrādes laikā tika veikts arī Ietekmes uz vidi novērtējums.

SIA „ZAAO”, kas ir visu Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību uzņēmums, ZRAAP izstrādi veica pēc pašvaldību deleģējuma. ZRAAP izstrāde veikta pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam. Ziemeļvidzeme ir pirmais reģions, kurš izstrādājis reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu nākamajam periodam.

Dokuments elektroniskā formātā pieejams ZAAO mājas lapā sadaļā Attīstības plānošanas dokumenti. http://www.zaao.lv/public/lat/par_sia_zaao/attistibas_planosanas_dokumenti/

09.01.2014.

 

KOKI MEŽĀ, NAFTA DZĪLĒS


Ir apkopoti 2013./2014.mācību gada pirmā semestra rezultāti SIA ZAAO (ZAAO) konkursā skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm „Šķiroto atkritumu akcija”. Kopā savāktas jau 73 tonnas izlietotā papīra un 20 m3 PET pudeļu, kas apliecina, ka izmantojot savāktās otrreizējās izejvielas, nebūs jānocērt ap 1000 koku un jāiegūst ap 500 litriem naftas.

Aktīvākās izglītības iestādes skolu grupā bijušas Valmieras Pārgaujas sākumskola, Valmieras sākumskola un Valmieras Viestura vidusskola, savukārt pirmsskolas izglītības iestāžu grupā Valkas PII „Pasaciņa”, Strenču PII „Minkāns” un Krimuldas PII „Krimulda”. Šajā mācību gadā konkursā iesaistījušās 54 skolas un 33 pirmsskolas izglītības iestādes.

Konkurss turpināsies līdz 2014. gada aprīlim. Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes par katru savākto tonnu papīra vai katriem 10 kubikmetriem PET pudeļu saņems dāvanu karti 7.11 euro jeb 5 latu vērtībā, kuru varēs izmantot kancelejas preču iegādei. Papildus tam, katras konkursā pārstāvētās iestādes aktīvākais dalībnieks saņems pārsteiguma balvu. Skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras konkursā piedalīsies visaktīvāk, būs iespēja doties apmaksātā vides mācību ekskursijā.

Konkursu „Šķiroto atkritumu akcija” atbalsta Latvijas Zaļais punkts.


 

 

27.12.2013.

ZAAO VĒL LAIMĪGU JAUNO GADU UN UZSVER: ARĪ SVINOT VAR ŠĶIROT lasīt šeit

26.11.2013.

ZAAO ATKRITUMU IZVEŠANAS KALENDĀRI 2014. GADAM CEĻĀ PIE KLIENTIEM

SIA ZAAO (ZAAO) ir sākusi izsūtīt klientiem nākamā gada atkritumu izvešanas kalendārus gan sadzīves, gan šķiroto atkritumu konteineru tukšošanai, kā arī informāciju par plānotajiem maksājumiem jeb aprēķinu privātpersonām lasīt šeit

25.11.2013.

 TESTA REŽĪMĀ SĀK DARBOTIES ZAAO ZVANU CENTRS 

Šodien darbu testa režīmā sāk SIA ZAAO (ZAAO) zvanu centrs, kas izveidots, lai nodrošinātu zvana savienojumu ar kompetentāko speciālistu klientu interesējošajā jautājumā. Zvanot uz tālruņa numuru 64281250 un sekojot instrukcijām, jāspiež telefona aparāta taustiņi atkarībā no interesējošā jautājuma.

Sazvanot ZAAO biroju, klients dzirdēs pirmo informatīvo audio rullīti, kurā balss informēs par trim jautājumu grupām. Interesējoties par pakalpojumiem un spiežot taustiņu NR1, atskanēs otrais audio rullītis, piedāvājot jau četras konkrētākas izvēles:
spiežot taustiņu NR1, ZAAO speciālists konsultēs par līguma slēgšanu vai atkritumu izvešanas grafika maiņu,
spiežot taustiņu NR2, saņemsiet atbildes par sadzīves atkritumu izvešanu,
spiežot taustiņu NR3, varēsiet pieteikt būvgružu, lielgabarīta, zaļo vai citu nestandarta atkritumu izvešanu,
spiežot taustiņu NR4, saņemsiet atbildes par šķiroto atkritumu izvešanu un nolietotas elektrotehnikas savākšanu.

Pēc pirmā audio rullīša atskanēšanas pirmajā solī, nospiežot taustiņu NR2, saņemsiet informāciju par norēķinu stāvokli un veicamajiem maksājumiem, tai skaitā elektroniskajā norēķinu sistēmā.

Pēc pirmā audio rullīša atskanēšanas pirmajā solī, nospiežot taustiņu NR3, jūs konsultēs par vides izglītības aktivitātēm un citos uzņēmuma darbības jautājumos.

Ja visas līnijas konkrētajā brīdī būs aizņemtas, zvanītājs izdzirdēs paziņojumu, ka viņa kontakti tiek reģistrēti un ZAAO speciālisti atzvanīs tuvākajā laikā.

Pēc darba laika beigām un brīvdienās klientiem, tāpat kā līdz šim, savus jautājumus iespējams ierunāt automātiskajā atbildētājā, atbildes saņemot tuvākajās biroja darba stundās.

22.11.2013.

ZAAO AICINA IZVĒRTĒT SNIEGTOS PAKALPOJUMUS!

SIA ZAAO (ZAAO) ikdienā cenšas nodrošināt kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu un klientu servisu. Lai uzzinātu vērtējumu uzņēmuma darbībai un sniegtajiem pakalpojumiem, aicinām klientus paust savu vērtējumu, aizpildot ikgadējo ZAAO klientu aptaujas anketu.

ZAAO ir svarīgs klientu viedoklis, lai attīstītu vēl sekmīgāku uzņēmuma darbību. Uzņēmuma vadība vēlas izzināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu saņēmēju viedokli par līdzšinējo sadarbību un pakalpojumu veidiem sākot no šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas un citu atkritumu veidu savākšanas nodrošināšanas, līdz pat SMS pakalpojumiem un ekskursiju piedāvājumam poligonā „Daibe”. Labprāt saņemtu arī ieteikumus turpmākai vēl sekmīgākai sadarbībai.

Aptaujas anketu katrs ZAAO klients jau tuvākajā laikā saņems pa pastu kopā ar 2014.gada atkritumu izvešanas kalendāru. Aizpildītās anketas līdz 2014.gada 1.februārim aicinām atnest uz ZAAO birojiem Valmierā, Cēsīs, Saulkrastos, Limbažos, Balvos vai 17 EKO laukumiem visā darbības teritorijā, nosūtīt pa pastu (SIA ZAAO, Rīgas iela 32, Valmiera, LV4201) vai faksu + 64281251 vai atdot atkritumu savācējmašīnu šoferiem. Ērti aptaujas anketu iespējams aizpildīt elektroniski uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv.

21.11.2013.

NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ PIEVADCEĻS UZ POLIGONU "DAIBE" lasīt šeit

20.11.2013.

SIA ZAAO – 15 gadi

Trešdien, 20.novembrī aprit 15 gadi kopš atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA ZAAO (ZAAO) darbības uzsākšanas lasīt šeit

30.09.2013.

VEIKSMĪGI NOTICIS ZAAO INTEGRĒTĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBAS SISTĒMAS AUDITS lasīt šeit

09.09.2013.

ZAAO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM PIEDĀVĀ KONKURSUS PAR VIDES TĒMU lasīt šeit

04.09.2013.

ZAAO AICINA APGŪT PROGRAMMU VIDES IZGLĪTĪBĀ lasīt šeit

07.06.2013.

KĀ PAREIZI ŠĶIROT ATKRITUMUS lasīt šeit

Informāciju uz šķiroto atkritumu konteineriem papildinās ar zīmējumiem!


 

Lai pilnveidotu informāciju uz konteineriem par šķirojamo atkritumu veidiem, SIA „ZAAO“ (ZAAO) veido jaunas uzlīmes. Uz tām ne tikai rakstiskā veidā būs parādīts, kādi atkritumi ir jāšķiro, bet informācija tiks papildināta arī ar pikotgrammām jeb viegli uztveramiem zīmējumiem. Pāreja no vecajām uzlīmēm uz jaunajām notiks pakāpeniski, sākotnēji nodrošinot informāciju uz jaunajiem konteineriem, jo konteineru parks pastāvīgi tiek papildināts, un ar laiku aplīmējot arī esošos.
 

Šādu lēmumu - tekstuālai informācijai pievienot zīmējumus - ZAAO pieņēma tādēļ, lai informācija būtu vieglāk uztverama, kā arī lai to saprastu, piemēram, svešvalodās runājošie iedzīvotāji vai pilsētas viesi - tūristi. Šāda prakse ir ierasta daudzviet ārvalstīs, lai informāciju nodrošinātu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, tostarp ārvalstniekiem,  bērniem un citām sabiedrības grupām. Uzlīmes paredzēts stiprināt gan uz šķiroto atkritumu konteineriem EKO punktos sabiedriskās vietās, gan daudzdzīvokļu namu pagalmos – atsevišķi stiklam un atsevišķi papīram, metālam un plastmasai.
 

Projektu finansiāli atbalsta arī Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF). Šī ir viena no aktivitātēm, ko ZAAO īsteno kopā ar LVAF, lai veicinātu atkritumu šķirošanu un izpratni par videi draudzīgu rīcību. Piemēram, šonedēļ, no 4-6.jūnijam, vairākās Vidzemes pilsētās notika arī ZAAO rīkotā interaktīvā akcija „Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi“. Tās laikā ZAAO kopā ar skolu  jauniešiem veidoja vides instalācijas – stilizētus kokus, kuru augļus veidoja no šķirotajiem atkritumiem – stikla, papīra, plastmasas un metāla. Koks tiek izmantots kā simbols, lai parādītu dalītos atkritumus kā vērtīgu izejvielu jaunu produktu ražošanā.
 

 

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

 

27.05.2013.


ZAAO UZLABO REZULTĀTU ILGTSPĒJAS INDEKSĀ UN KĻŪST PAR SUDRABA LAUREĀTU

Piektdien, 24. maijā Rīgā, Spīķeru koncertzālē norisinājās iniciatīvas Ilgtspējas indekss noslēguma pasākums, kurā paziņoja Latvijas ilgtspējīgākos uzņēmumus. SIA „ZAAO” (ZAAO) šajā gadā uzlabojis ilgtspējas rādītājus un ieguvis augsto Sudraba kategoriju. Latvijā šāds pasākums notiek jau ceturto gadu, ZAAO tajā piedalās trīs gadus.

Ilgtspējas indeksa ietvaros uzņēmums sākotnēji iesniedza informāciju par darbību iepriekšējā gadā dažādās kategorijās – vide, darba vide, tirgus attiecības stratēģija un sociālā atbildība. Savukārt pēc tam datus izvērtēja Ekspertu padome. ZAAO Attīstības daļas vadītāja Ingrīda Gubernatorova: „Fakts, ka šogad esam uzlabojuši rezultātus dažādās jomās un ieguvuši Sudraba diplomu, ir viens no nozīmīgākajiem uzņēmuma stabilitātes un ilgtspējīgas attīstības apliecinājumiem. ZAAO mērķis allaž bijis ne tikai sniegt kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, bet arī veicināt dialogu ar sabiedrību un nodrošināt vides izglītošanu. Ilgtspējas Indeksa rezultāti to pierāda un ir kā pamudinājums turpmāk strādāt vēl labāk”.

Kopumā šogad Ilgtspējas indeksā piedalījās 72 uzņēmumi, kas ir ieinteresēti tālredzīgas uzņēmējdarbības stiprināšanā ne tikai rūpēs par klientu, bet arī sabiedrību un valsti kopumā. Projekta iniciatori ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija.

10.05.2013.

VALSTS VIDES DIENESTS POLIGONA DAIBE PĀRBAUDĒ PĀRKĀPUMUS NEKONSTATĒ

SIA „ZAAO” (ZAAO) saņēmis Valsts vides dienesta (VVD) ziņojumu par pārbaudi poligona Daibe sadzīves atkritumu priekšapstrādes centrā, kur pirms noglabāšanas krātuvē apstrādā sadzīves atkritumus. VVD uzņēmuma darbībā pārkāpumus nav konstatējis, un poligons strādā atbilstoši Valmieras reģionālās vides pārvaldes izsniegtajai A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai.
ZAAO ir izpildījis visas Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības, kas regulē uzņēmuma darbību atkritumu apsaimniekošanas jomā, tostarp veic atkritumu savākšanu, sagatavošanu noglabāšanai un noglabāšanu. Līdz ar to atsevišķos medijos paustie pieņēmumi, ka uzņēmuma darbības rezultātā varētu būt nodarīts jebkāds kaitējums videi vai iedzīvotājiem, ir uzskatāms par nepamatotu. VVD pārbaudē norādīts, ka būtiski nošķirt divas lietas saistībā ar poligonu - nešķiroto sadzīves atkritumu apstrādi un noglabāšanu, un dalīti vākto atkritumu šķirošanu. ZAAO jau iepriekš uzsvēris, ka priekšapstrādes centra darbība ar dalīto atkritumu vākšanu nav saistīta - dalītie atkritumi nenonāk priekšapstrādes centrā, bet tos nogādā speciālā šķirošanas līnijā, kur vēlreiz pāršķiro un sagatavo nodošanai otrreizējās pārstrādes uzņēmumiem.

 

29.04.2013.

PRASĪS NODROŠINĀT VIENĀDUS NOTEIKUMUS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANĀ

 Saskaņā ar SIA „ZAAO” (ZAAO) īpašnieku – pašvaldību – lēmumu uzņēmums vērsīsies LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un citās valsts pārvaldes iestādēs ar lūgumu nodrošināt vienādu vides aizsardzību regulējošo normatīvu prasību ievērošanu visā Latvijas teritorijā, tostarp nodrošināt, lai maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiktu noteikta pēc vienotiem pakalpojumu kvalitātes kritērijiem.

Šāds lēmums ir pieņemts pēc pēdējā laikā konstatēto atsevišķu privāto atkritumu apsaimniekotāju klaju manipulēšanu ar skaitļiem un sabiedrisko domu, piemēram, norādot, ka ZAAO sniegtie pakalpojumi ir dārgi. Tai pašā laikā apzināti tiek noklusēts, ka Vidzemē atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi ir daudz kvalitatīvāki nekā Latvijā kopumā un tiek nodrošināta atkritumu šķirošanas sistēma, kas daudzviet valstī nemaz nav izveidota. Turklāt zemākais tarifs vēl nenozīmē arī zemāko iedzīvotāju maksājumu par atkritumu izvešanu, jo kā liecina ZAAO apkopotā rēķinu statistika dažādās pilsētās, dažkārt iedzīvotāji, neskatoties uz zemo tarifu, maksā tikpat, cik Vidzemes reģionā.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais: „Šobrīd ZAAO virzienā no atsevišķu privāto atkritumu apsaimniekotāju puses tiek vērstas daudzas darbības, kas faktiski uzskatāmas par mēģinājumu ietekmēt jau likumdošanas līmenī visu atkritumu apsaimniekošanas nozari, lai panāktu tirgus pārdali sev vēlamā virzienā. Mēs lūgsim attiecīgajām valsts iestādēm nodrošināt vienādu noteikumu ievērošanu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanā, kā arī skaidrot atkritumu apsaimniekošanas tarifu veidošanos. Šobrīd tiek norādīts uz zemākiem tarifiem pašvaldībās, kur tiek rīkoti konkursi. Tā ir manipulēšana ar skaitļiem, jo realitātē pie visu likumdošanas prasību ievērošanas ar tarifu, piemēram, 2,59Ls, nav iespējams nosegt pat atkritumu noglabāšanas izmaksas, nemaz nerunājot par pakalpojumu kvalitāti. Tāpat šobrīd Vidzemes reģions ir vienīgais valstī, kur savāc un noglabā ražošanas atkritumus. Kur paliek pārējie ražošanas atkritumi Latvijā un kā iespējams, ka „pa ceļam” tie pārvēršas un pie ievešanas noglabāšanai tiek uzrādīti kā sadzīves atkritumi? Nav noslēpums, ka tas acīmredzami saistīts ar izvairīšanos no ražošanas atkritumu nodokļu nomaksas, kas ir augstāka, nekā sadzīves atkritumiem. Ir daudz šādu jautājumu, kas nebūt neliecina par to, ka Latvijā visi apsaimniekotāji Latvijā strādā pēc vienādiem nosacījumiem. Līdz ar to pārmetumus ZAAO, kas izpilda visas normatīvu prasības, uzskatām par nepamatotiem un tendencioziem”.

Papildu informācija: poligonā Daibē nonāk 7% no visiem Latvijas atkritumiem. Kopējais savākto atkritumu apjoms poligonā 2012. gadā bija 48, 81 tūkstotis tonnas. No tiem 56% bija sadzīves atkritumi, 12% šķirotie atkritumi, bet pārējo apjomu sastādīja nestandarta, ražošanas, būvniecības un kompostējamie atkritumi. No kopējā savākto atkritumu apjoma poligonā noglabāti tika 33% atkritumu. ZAAO ir dibināta 1998. gadā ar mērķi sniegt kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām visā Ziemeļvidzemes reģionā. Uzņēmuma īpašnieki ir 28 pašvaldības. Desmit gados ZAAO investējis vairāk nekā 9,8 miljonus latu, nodrošinot sadzīves un dalīto atkritumu vākšanu, sakārtotu infrastruktūru, lai iedzīvotāji varētu dzīvot tīrā un sakoptā vidē.

26.04.2013.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMA VIDZEMĒ DARBOJAS EFEKTĪVI

 26. aprīlī notika SIA „ZAAO” (ZAAO) dalībnieku ārkārtas kopsapulce saistībā ar aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas nozarē un plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par Atkritumu priekšapstrādes centra (APC) darbību poligonā Daibe. ZAAO darbību ir pārbaudījis gan Valsts vides dienests, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Neviena no uzraugošajām institūcijām nav ziņojusi par pārkāpumiem uzņēmuma darbībā. ZAAO ir izpildījis visas Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības, kas regulē uzņēmuma darbību atkritumu apsaimniekošanas jomā. Uzņēmums veic atkritumu savākšanu un noglabāšanu (tajā skaitā darbības atkritumu priekšapstrādes centrā) atbilstoši likumam un videi draudzīgai praksei. Tāpat arī priekšapstrādes centra iekārtu iegāde ir notikusi konkursa kārtībā, atbilstoši iepirkuma tiesiskajam regulējumam, ko 2010. gada 27. aprīļa vēstulē Nr. 4.4.3 -01/1546 atzīst arī Vides aizsradzības un reģionālās attīstības ministrija. Tādējādi ZAAO akcionāri pilnībā noraida apgalvojumus, ka uzņēmuma darbības rezultātā varētu būt nodarīts jebkāds kaitējums videi vai iedzīvotājiem, vienlaikus uzsverot, ka nelikumīga GPS raidītāju piestiprināšana vairākām ZAAO automašīnām, lai veiktu izsekošanu, un uzsāktā negodīgas konkurences cīņa ir nepieņemama.
 Poligona Daibe vadītājs Ģirts Kuplais: „Sadzīves atkritumu priekšapstrādes centra darbība 2013. gada ziemā bija apgrūtināta, jo āra gaisa temperatūra bieži noslīdēja zemāk par - 200C, kas ierobežo priekšapstrādes iekārtu darbināšanu ar pilnu jaudu, lai neradītu neatgriezeniskus defektus rotējošām detaļām. Vēlos uzsvērt, ka ZAAO ir samaksājusi dabas resursu nodokli par tiem atkritumiem, kam netiek veikta priekšapstrāde, bet tūlītēja noglabāšana poligonā. Priekšapstrādes centra darbība ir efektīva, jo ZAAO atšķirībā no citiem atkritumu apsaimniekotājiem, jau tagad pilnībā izpilda Eiropas Savienības un nacionālo tiesību aktu prasības poligonu darbībā – tiek samazināts noglabājamo atkritumu daudzums un pagarināts poligona ekspluatācijas laiks. ZAAO darbība ir vērsta uz vides ilgtspējas nodrošināšanu un vides prasību ievērošanu, ko pierādā uzņēmuma izveidotais priekšapstrādes centrs un ieguldījumi dalītas atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidē, vienlaikus apzinoties ierobežotās iespējas nodot otreizējai realizācijai no sadzīves atkritumiem atsķirotos materiālus.”
 ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais: „Saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu, uzņēmums pievērsīs vēl lielāku uzmanību  priekšapstrādes centra nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, tostarp, personāla plānošanas un iekārtu uzraudzības jautājumiem. ZAAO pastiprināti skaidros sabiedrībai dalītās atkritumu vākšanas un sadzīves atkritumu priekšapstrādes atšķirības, lai novērstu apzinātu iedzīvotāju maldināšanu. Priekšapstrādes centra darbība ar dalīto atkritumu vākšanu nav saistīta - dalītie atkritumi nenonāk priekšapstrādes centrā, bet tos nogādā speciālā šķirošanas līnijā, kur atkritumus vēlreiz pāršķiro un sagatavo nodošanai otrreizējās pārstrādes uzņēmumiem. Patlaban Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts „Atkritumu apsaimniekošanas likums” un atsevišķu indivīdu un uzņēmēju mērķtiecīgi vērstā darbība pret ZAAO ir uzskatāma par mēģinājumu ietekmēt jau likumdošanas līmenī visu atkritumu apsaimniekošanas nozari, lai panāktu tirgus pārdali sev vēlamā virzienā”.
Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aigars Vītols: „ 28 Ziemeļvidzemes un tuvējo reģionu pašvaldību 15 gadu laikā izveidotā atkritumu apsaimniekošanas sistēma ir piemērs videi draudzīgai atkritumu apsaimniekošanai, kas ir pieejama iedzīvotājiem, gan pilsētu, gan lauku teritorijās. ZAAO darbības sākumā, kad 83 pašvaldības vienojās par kopīgu atkritumu apsaimniekošanu, tikai dažās no tām bija kaut kas līdzīgs atkritumu apsaimniekošanai – darbojās nelegālas izgāztuves, daudzi iedzīvotāji atkritumus izgāza mežā vai noraka bedrēs. Desmit gadu laikā ZAAO ir veikusi vairāk nekā 9,8 miljonus latu lielas investīcijas, lai nodrošinātu efektīvu sadzīves un dalīto atkritumu savākšanu, kā arī pilnveidotu infrastruktūru, tādējādi nodrošinot, ka iedzīvotāji var dzīvot tīrā un sakoptā vidē. Patlaban notiekošais ir klaja manipulēšana ar skaitļiem, sabiedrisko domu un it kā iedzīvotāju interesēm, mēģinot pierādīt, ka ZAAO sniegtie pakalpojumi ir dārgi un uzņēmuma tarifi nesamērīgi augsti. Vienlaikus apzināti noklusējot, ka ZAAO atkritumu apsaimniekošanā jau tagad sniedz daudz kvalitatīvāku atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nekā to pieprasa ES, stimulē atkritumu šķirošanu – Eko laukumi, konteineri, eko kastes un to dalītu vākšanu, kā arī veic darbu vides izglītības jomā. 2012.gadā ZAAO nodokļos ir nomaksājusi vairāk nekā 764,9 tūkstošus latu. Tāpēc uzsveram, ka ir jāsaglabā daudzu gadu laikā veiktie ieguldījumi nozares attīstībā, un to nedrīkst pakļaut nepamatotiem lēmumiem, rīcībai vai šauru grupu interesēm”.

Papildu informācija: poligonā Daibē nonāk 7% no visiem Latvijas atkritumiem. Kopējais savākto atkritumu apjoms poligonā 2012. gadā bija 48, 81 tūkstotis tonnas. No tiem 56% bija sadzīves atkritumi, 12% šķirotie atkritumi, bet pārējo apjomu sastādīja nestandarta, ražošanas, būvniecības un kompostējamie atkritumi. No kopējā savākto atkritumu apjoma poligonā noglabāti tika 33% atkritumu. SIA „ ZAAO” ir dibināta 1998. gadā ar mērķi sniegt kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām visā Ziemeļvidzemes reģionā. SIA „ZAAO” īpašnieki ir 28 pašvaldības.

 

 

23.04.2013.

NODROŠINĀS LIELĀS TALKAS ATKRITUMU SAVĀKŠANU

SIA „ZAAO” (ZAAO) arī šogad nodrošinās Lielās Talkas laikā (kas notiks 27.aprīlī) savākto atkritumu izvešanu no atkritumu savākšanas vietām pašvaldību teritorijās. Talkā savāktos atkritumus uz poligonu Daibe transportēs ZAAO, kam ir noslēgts līgums ar pašvaldību. Gadījumos, ja talkas laikā savākto atkritumu nogādāšana uz poligonu netiek veikta ar ZAAO transportu, transportlīdzekļa vadītājam, iebraucot poligonā, būs jāuzrāda veidlapa ar atkritumu aprakstu, kas apzīmogota ar attiecīgās pašvaldības zīmogu. Šāda veidlapa nepieciešama tādēļ, lai nodrošinātu, ka poligonā ievestie atkritumi ir savākti Lielās Talkas ietvaros.

Pirms atkritumu nogādāšanas uz poligonu lūgums sazināties ar pašvaldību Lielās Talkas koordinatoriem, lai precizētu savākto atkritumu izvešanas noteikumus un sakopšanas vietas.

Lielās Talkas norises dienā, 27.aprīlī, poligons „Daibe” strādās no 8:00 līdz 17:00, savukārt kopumā Lielās Talkas laikā savāktos atkritumus poligonā varēs nogādāt līdz 2.maijam (ieskaitot) darba laikā no 8:00 līdz 17:00.

Lielās Talkas atkritumu nodošanai atkritumu poligonā „Daibe” jāievēro sekojoši nosacījumi:
-         Atkritumiem jābūt ievietotiem Lielās Talkas speciālajos sarkanos maisos.
-         Transportlīdzekļa vadītājam, iebraucot poligonā, jāuzrāda atkritumu apraksta veidlapa, kas parakstīta un apzīmogota ar pašvaldības zīmogu.
-         Atkritumu nodošana ir bez maksas, atskaitot valsts obligātos nodokļus (Dabas resursu nodoklis 7 LVL par katru tonnu + PVN).
-         Rēķinu par atkritumu pieņemšanu poligonā „Daibe” apmaksā pašvaldība, kura ir parakstījusi atkritumu apraksta veidlapu. Veidlapa pieejama http://zaao.lv/public/lat/aktualitates/11309/

18.04.2013.

ZAAO AICINA KLIENTUS INFORMĒT PAR NEIZBRAUCAMIEM CEĻIEM 

Līdz ar pavasara iestāšanos, paaugstinoties ūdens līmenim, šobrīd daudzviet zemes ceļi ir grūti izbraucami, un dažkārt atkritumu savākšanas transportam faktiski nav iespēju piekļūt mājām, īpaši laukos, lai iztukšotu konteinerus. Līdz ar to uzņēmums lūdz viensētās dzīvojošos klientus nodrošināt konteineru izvilkšanu pie tāda ceļa, pa kuru transports var piebraukt, nesabojājot ceļa segumu. Ja tas nav iespējams, lūgums informēt ZAAO, ka ceļš nav izbraucams, lai varētu vienoties par citu konteinera tukšošanas dienu.
Aicinām klientus būt atsaucīgiem, novērtēt reālo piebraucamā ceļa stāvokli, un nepieciešamības gadījumā zvanīt pa tālruni 64281250.

15.04.2013.

SASAUC DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCI

Šī gada 26.aprīlī poligonā Daibe, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā notiks SIA „ZAAO” (ZAAO) dalībnieku ārkārtas sapulce. Tajā uzņēmuma valde ZAAO dalībniekus – pašvaldību pārstāvjus – informēs par atkritumu apsaimniekošanu poligonā Daibe – atkritumu priekšapstrādi, šķirošanu, noglabāšanu un citiem jautājumiem, kas aktualizējušies, publiskajā telpā izskanot pretrunīgai informācijai par priekšapstrādes centra darbību.
 
Uzņēmums informēs par to, kā funkcionē atkritumu priekšapstrādes centrs – kādi un cik daudz atkritumi tur nonāk, kādi ir centra darbības principi utml., lielu uzmanību vēršot arī uz to, ka atkritumu priekšapstrādei ar šķiroto atkritumu savākšanu nav nekādas saistības, jo šķirotie atkritumi priekšapstrādes centrā nenonāk. Tos nogādā speciālā šķirošanas līnijā dalīti vāktiem atkritumiem, kur pāršķiro un tad nodod otrreizējai pārstrādei. Patlaban atsevišķos medijos izskanējusī informācija diemžēl radījusi sabiedrībā maldinošu priekšstatu par atkritumu šķirošanas sistēmas darbību.

10.04.2013. 

ATKRITUMU PRIEKŠAPSTRĀDES CENTRS ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS SISTĒMU NEIETEKMĒ! 

 Saistībā ar publiskajā telpā izskanējušo informāciju par it kā nenotiekošo atkritumu šķirošanu atkritumu priekšapstrādes centrā poligonā Daibe, SIA ZAAO uzskata par būtisku sabiedrību informēt, ka dalītai atkritumu vākšanai jeb atkritumu šķirošanas sistēmai ar atkritumu priekšapstrādi poligonā Daibe nav saistības. Patlaban atsevišķos medijos izskanējusī informācija diemžēl radījusi sabiedrībā maldinošu priekšstatu par atkritumu šķirošanas sistēmas darbību, kas var radīt negatīvas sekas uz šīs sistēmas attīstību Latvijā kopumā.
Atkritumu priekšapstrādes centrā nonāk nešķiroti sadzīves atkritumi, no kuriem ar smalcināšanas, metāla atdalīšanas un atšķirošanas iekārtām iegūst NAIK (no atkritumiem iegūts kurināmais), organiskos atkritumus, ko nogādā kompostēšanas laukumā vai pārklāj noglabāšanas šūnu, bet atlikušais atkritumu sastāvs, ko nevar izmantot ne kā izejvielu, ne citur, tiek noglabāts poligonā. Savukārt dalīti vāktie atkritumi, kurus iedzīvotāji sašķiro jau mājsaimniecībās, atkritumu priekšapstrādes centrā nenonāk, bet gan tos nogādā speciālā šķirošanas līnijā dalīti vāktiem atkritumiem, kur vēlreiz tos pāršķiro un tad nodod otrreizējai pārstrādei.
SIA ZAAO jau šobrīd ir ieviesusi un nodrošina dalīto atkritumu vākšanu visā Ziemeļvidzemē, kaut arī dalīto atkritumu sistēmas obligātu ieviešanu Ministru kabineta noteikumu projekts paredz tikai līdz 2014.gada 31.decembrim. Uz šo brīdi ir ierīkoti 300 EKO punkti papīra, plastmasas, metāla un stikla savākšanai, 14 EKO laukumi gan iepakojuma, gan lielgabarīta, zaļo, nestandarta un citu atkritumu savākšanai, kā arī izvietoti papildus vēl vairāk nekā 200 iepakojuma un PET konteineri visā reģionā. Tāpat iedzīvotājiem tiek piedāvātas EKO somas papīra atkritumiem, PET dzērienu pudelēm, polietilēna atkritumiem, metāla atkritumiem, kā arī EKO kastes reklāmas un citu drukāto materiālu savākšanai. Dalīto atkritumu sistēma šobrīd, saskaņā ar Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2013.gadam, reģionā ieviesta par vismaz 85%.
Poligons Daibe ir vienīgais, kur atkritumu priekšapstrādes infrastruktūra ir ne tikai sakārtota, bet arī reāli darbojas. Latvijā kopumā ir tikai divi poligoni, kur šāds priekšapstrādes centrs ir izveidots, kā to pieprasa Eiropas normatīvi. Tas nozīmē, ka jau šobrīd uzņēmums pilda Eiropas Savienības prasības par noglabājamo atkritumu apstrādi. Kopējais savākto atkritumu apjoms 2012. gadā bija 48 814,55 tonnas. No visiem savāktajiem atkritumiem 56% ir bijuši sadzīves atkritumi, 12% šķirotie atkritumi, 9% nestandarta atkritumi, 9% ražošanas atkritumi, 7% būvniecības un 7% kompostējamie atkritumi. No kopējā savākto atkritumu apjoma poligonā noglabāti 33% atkritumu, kas ir pozitīvs rādītājs, un ar katru gadu noglabājamo atkritumu apjoms samazinās (2011.gadā tika noglabāti 51% atkritumu).

8.04.2013.

EKSPERIMENTS AR GPS IEKĀRTU PIESTIPRINĀŠANU ZAAO AUTOMAŠĪNĀM, VISDRĪZĀK, BIJUSI PROVOKĀCIJA

Aivars Sirmais, ZAAO valdes priekšsēdētājs: „Uzņēmuma apvainošana krāpniecībā un GPS iekārtu piestiprināšana ZAAO atkritumu automašīnām, visdrīzāk, bija provokācija no konkurējošo atkritumu apsaimniekotāju puses, kam ZAAO darbība ir neērta un traucējoša. No raidījuma Nekā personīga (7.04.2013) sižetā atainotā nav iespējams konstatēt, no kāda veida atkritumu savākšanas automašīnām GPS ierīču dati tika savākti. Šis ir būtisks aspekts, jo lielgabarīta atkritumu automašīnas atkritumus neved caur priekšapstrādes centru, bet gan pa tiešo uz noglabāšanas krātuvi poligonā, kā tas raidījumā arī tika parādīts, jo šādu atkritumu sagatavošanu noglabāšanai nevar veikt, un šādas izmaksas nav ietvertas arī atkritumu apglabāšanas tarifā. Līdz ar to sižetā atainotais ir vērtējams kā mēģinājums apzināti maldināt sabiedrību un valsts iestādes. Ir vēl vairāki citi neskaidrie jautājumi, uz kuriem meklēsim atbildes, un tad lemsim par attiecīgu rīcību. Kā uzņēmuma vadītājs vēlreiz varu apgalvot, ka ZAAO strādā likuma ietvaros un nodrošina gan atkritumu šķirošanu, gan sadzīves atkritumu priekšapstrādi.”

 

05.04.2013.

PAŠVALDĪBAS DISKUTĒ PAR TOPOŠO ZIEMEĻVIDZEMES REĢIONĀLO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNU 2014. - 2020. GADAM

Lai informētu un iesaistītu pašvaldības Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam izstrādē, šodien SIA „ZAAO” (ZAAO) rīkoja diskusiju reģiona pašvaldību pārstāvjiem. Plāns paredz atkritumu sistēmas attīstību Ziemeļvidzemes reģionā nākamajiem septiņiem gadiem – attiecībā uz atkritumu dalīto vākšanu, noglabāšanu, poligona darbību, infrastruktūras attīstību un citām tēmām. Tas palīdzēs noteikt, kādus rezultātus ir jāsasniedz līdz 2020.gadam un ļaus iegūt datus par atkritumu jomu – apjomiem, plūsmu, otrreizējo pārstrādi un citus.
Atšķirībā no šobrīd spēkā esošā reģionālā plāna, jaunajā plānošanas dokumentā papildus uzstādītajiem mērķiem atkritumu apsaimniekošanas attīstībā plānots pievienot arī līgumu paraugus un saistošos noteikumus par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī kvalitātes kritērijus, kas pakalpojumu sniedzējam jāievēro.
ZAAO jau vairākkārt ir uzsvēris, ka šāds reģionālais plāns ir nepieciešams papildus valsts plānam, jo sasniegtie rezultāti nozarē Latvijā atšķiras. Piemēram, valdībā nupat atbalstītais Ministru kabineta noteikumu projekts paredz, ka pašvaldībām sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem līdz 2014.gda 31.decembrim jāizveido dalītās vākšanas sistēma papīra, metāla, plastmasas un stikla atkritumiem. ZAAO jau šobrīd to ir ieviesis un nodrošina dalīto atkritumu vākšanu visā Ziemeļvidzemē - uz šo brīdi ierīkoti teju 300 EKO punkti papīra, plastmasas, metāla un stikla savākšanai, 14 EKO laukumi gan iepakojuma, gan lielgabarīta, zaļo, nestandarta un citu atkritumu savākšanai, ka arī izvietoti papildus vēl vairāk nekā 200 iepakojuma un PET konteineri visā reģionā. Tāpat iedzīvotājiem tiek piedāvātas EKO somas papīra un kartona atkritumiem, PET dzērienu pudelēm, polietilēna atkritumiem, metāla atkritumiem, kā arī EKO kastes reklāmas un citu drukāto materiālu savākšanai.
Dalīto atkritumu sistēma šobrīd, saskaņā ar Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2013.gadam, reģionā ir ieviesta par vismaz 85%. Tas nozīmē, ka nākamajā plānošanas periodā lielāka uzmanība jāpievērš ne tikai dalītās vākšanas nodrošināšanai, bet arī sabiedrības izglītošanai un pašvaldību iniciatīvām infrastruktūras attīstībā, reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru izveidei, pārstrādes iespēju nodrošināšanai. Kopumā patlaban šķiroto atkritumu apjoms no kopējā atkritumu daudzuma sastāda apmēram 17%.


22.03.2013.

ZAAO DALĪBNIEKU KOPSAPULCĒ INFORMĒ PAR PAVEIKTO UN ŠĪ GADA PLĀNIEM

 Piektdien, 22.martā Pārgaujas novada Raiskuma pagastā notika SIA „ZAAO” (ZAAO) dalībnieku kopsapulce, kurā uzņēmuma īpašnieki – pašvaldību pārstāvji - tika informēti par 2012.gadā paveikto un šajā gadā plānoto. Kopsapulcē tika apstiprināts arī 2012.gada pārskats, un uzņēmums informēja par lielākajiem projektiem un aktualitātēm nozarē kopumā.
 ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais: „Pagājušā gadā atzinīgi vērtējama jaunu dalībnieku – pašvaldību - iesaistīšanās organizācijā, proti, ZAAO īpašnieku rindas papildinājušas Saulkrastu, Baltinavas, Rugāju, Apes un Viļakas novada pašvaldības. Tāpat esam veikuši investīcijas pakalpojumu attīstībā, piemēram, dalītās atkritumu vākšanas pilnveidošanā, jaunu konteineru iegādē, EKO laukumu izveidē – pērn tādi izveidoti Smiltenē, Saulkrastos un Balvos. Cēsu pilsēta, savukārt, ir pirmā, kur uzstādīti mūsdienīgi pazemes konteineri, kas paredzēti atsevišķi stikla atkritumu šķirošanai. Nozīmīga ir bijusi pašvaldību iniciatīva izvērtēt, kā tiek ievēroti to saistošie noteikumi, un pateicoties tam aizvien vairāk iedzīvotāji iesaistījušies atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumus par atkritumu izvešanu. Kopumā nozarē ir sākušās vairākas būtiskas pārmaiņas, jo ir apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns turpmākajiem septiņiem gadiem un izmaiņas skars arī Atkritumu apsaimniekošanas likumu, turklāt ZAAO strādās arī pie reģionālā nozares plāna izstrādes, lai skaidri noteiktu, kādus rezultātus būs jāsasniedz turpmāko septiņu gadu laikā un kas parādīs datus par atkritumu jomu – apjomiem, plūsmu, otrreizējo pārstrādi un citus”.
 Pagājušā gadā ZAAO apgrozījums pārsniedza 3milj.Ls, kas ir par aptuveni 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Šogad uzņēmums sāks darbību Balvu novada Balvu pilsētā un Viļakas novadā, tiek strādāts pie atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanas Cēsu vecpilsētā, kā arī būtiskas investīcijas plānotas dalītās atkritumu vākšanas attīstībai – EKO laukuma izveidei Strenčos, EKO punktu attīstībai Saulkrastu vasarnīcu teritorijās, jaunu dalītās vākšanas konteineru iegādei, lai nodrošinātu to mērķu izpildi, kas noteikti reģionālajā attīstības plānā līdz 2014.gadam. Šogad ar ES Kohēzijas fonda atbalstu tiks veikta arī poligona „Daibe” pievedceļa rekonstrukcija. Kopumā plānotais investīciju apjoms ir ap 500 tūkstošiem latu.

 

 

20.03.2013.

Gadagrāmatā apkopo ZAAO 2012.gada darbības rezultātus un nākotnes ieceres

SIA „ZAAO” (ZAAO) klientu, sadarbības partneru un sabiedrības informēšanai par paveikto 2012.gadā sagatavojis gadagrāmatu, kurā apkopoti gan statistiskie dati par pagājušā gada finanšu rādītājiem, atkritumu šķirošanu, klientu skaita dinamiku utml., gan sniegta informācija par lielākajiem projektiem, nākotnes iecerēm un uzņēmuma darbību kopumā.
Šādu praksi ZAAO iesāka pērn, lai vienkopus uzskatāmā veidā ikvienam interesentam būtu pieejama informācija par uzņēmuma darbību attiecīgajā laika periodā.
Turpinot tradīciju, dabas saudzēšanas un resursu ekonomēšanas nolūkā gadagrāmata arī šogad veidota tikai elektroniskā formātā un pieejama šeit: http://www.zaao.lv/public/lat/par_sia_zaao/gada_gramata_2012/
 

18.03.2013.

Pavasarī aktuāli - kur likt lauksaimniecībā izmantoto skābbarības ruļļu plēves?

Domājot par dabas resursu taupīšanu un racionālu saimniekošanu, SIA „ZAAO” (ZAAO) jau vairākus gadus piedāvā savākt lauksaimniecībā izmantotās plēves – skābbarības sagatavošanai izlietotās ruļļu un bedru plēves. Šogad pakalpojums būs BEZ MAKSAS.
Skābbarības ruļļu plēvju likvidēšana ierasti ir bijusi viena no lauksaimnieku problēmām, ko katrs risina pēc saviem ieskatiem, tomēr visbiežāk – kaitējot apkārtējai videi. Piemēram, sadedzinot plēves, kā rezultātā rodas bīstami ķīmiski savienojumi, kas izplatās gaisā, ūdenī un zemā, nodarot nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai, kā arī visai dzīvai radībai.
Lai to novērstu, ZAAO iesaka: ja ir uzkrājusies skābbarības ruļļu plēve vai pārklājamā plēve skābbarības bedrēm, izlietoto polipropilēna minerālmēslu Big-Bag maisi un plastmasas kannas vai mucas (PEHD, HDPE), šāda veida atkritumi ir jāsavāc vienuviet. No plēvēm noteikti jāizņem šņores vai sieti (pretējā gadījumā šie atkritumi tiks uzskatīti par lielgabarīta atkritumiem un tiks savākti par maksu, kas ir 15.Ls + PVN par vienu m3). Plēvēm jābūt vizuāli tīrām, bez skābbarības, salmu, kūdras un citiem piejaukumiem, plastmasas kannas vai mucas ir jāizskalo un jānoskrūvē korķi. Izlietotās, atšķirotās un notīrītās plēves jāsaliek kaudzēs tā, lai ZAAO atkritumu savākšanas mašīna varētu piebraukt pie kaudzes no sāniem un netraucēti ar kausu iekraut kravas kastē.
Līdz 15.maijam lauksaimniekiem par plēvju savākšanu jāsazinās ar ZAAO speciālistiem pa tālruni 26132288 vai 64281250 un jāpiesaka aizvešana, nosaucot aptuveno apjomu kubikmetros. ZAAO pēc pieprasījuma izsniedz arī pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu – izziņu par savākto atkritumu veidu un apjomu.


 

28.02.2013.

 Atkritumu konteineru tukšošanu varēs pieteikt un atteikt ar SMS starpniecību!

Ņemot vērā SIA „ZAAO” (ZAAO) klientu aptaujā saņemtos priekšlikumus sadarbības uzlabošanai ar SMS jeb mobilās īsziņas starpniecību, uzņēmums ieviesis jaunu pakalpojumu – pieteikt papildus konteineru izvešanu vai atteikt konteinera izvešanu, sūtot īsziņu.
Tas nozīmē, ka klienti var gan pieteikt papildu konteinera izvešanu, sūtot SMS (par standarta īsziņas cenu) uz numuru 20258550 ar tekstu PIETEIKT PAPILDUS IZVESANU (datums), norādot līguma numuru un pilnu adresi vai arī atteikt izvešanu gadījumā, ja konteiners nav pilns, arī sūtot SMS uz numuru 20258550 ar tekstu ATTEIKT IZVESANU (datums), norādot līguma numuru un pilnu adresi.
Atgādinām, ka ar mobilās īsziņas starpniecību pieejams arī pakalpojums, kad dienu pirms konteinera tukšošanas klients saņem SMS atgādinājumu par to, kad nākamajā dienā notiks konteinera tukšošana. Līdzšinējā pieredze liecina, ka šo pakalpojumu iedzīvotāji iecienījuši un izmanto ļoti bieži.
Vairāk par ZAAO pakalpojumiem iespējams uzzināt mājas lapā
www.zaao.lv

27.02.2013.

Mīti un patiesība par atkritumu šķirošanu lasīt šeit

14.02.2013.

Klienti atzinīgi novērtē sadarbību ar ZAAO.

Lielākā daļa SIA „ZAAO” (ZAAO) klientu aptaujā par sadarbību ar uzņēmumu 2012.gadā to novērtējuši pozitīvi – 86%, visaugstāk novērtēts klientu apkalpošanas nodaļas un atkritumu savākšanas mašīnu šoferu darbs – abos gadījumos par to atzinīgi izteikušies 97% aptaujāto klientu. Sadarbību kā apmierinošu novērtēja 10% klientu, neapmierināti bija 1%, bet 3% uz šo jautājumu neatbildēja.

Kopumā aptaujā piedalījās 555 ZAAO klientu visā darbības reģionā. Visaktīvākie bijuši Saulkrastu un Limbažu novada, Valmieras pilsētas, Cēsu, Smiltenes un Balvu novada iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, aizpildīto anketu skaits ir pieaudzis par aptuveni 10%. Anketas klientiem tika izsūtītas gan kopā ar aprēķinu par atkritumu apsaimniekošanu, tās varēja aizpildīt arī internetā – uzņēmuma mājas lapā.

Aptauja liecina, ka kopējais radīto atkritumu daudzums ar katru gadu nedaudz samazinās. Tam par iemeslu norādīti dažādi faktori – iedzīvotāju skaita samazināšanās, patēriņa samazinājums, aktīvāka atkritumu šķirošana un kopējo finanšu resursu taupīšana. Tomēr vairāk nekā 65% aptaujāto norādījuši, ka radīto atkritumu daudzums kopumā nav mainījies. Ikdienā iedzīvotāji visaktīvāk šķiro papīru un kartonu – 23%, kā arī PET 22% un stiklu 22%. Vismazāk – sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepakojumus, tikai 2%.

Informāciju par uzņēmumu klienti visbiežāk saņem ar atkritumu izvešanas kalendāra starpniecību, bezmaksas SMS īsziņas veidā, e-pastā, vietējās pašvaldības avīzē, internetā, kā arī kontaktējoties ar šoferiem.

Aptaujas rezultātus var apskatīt šeit: http://www.zaao.lv/upload/klientu_aptauja_2012.pdf

 

11.02.2013.

ZAAO aicina iedzīvotājus iesaistīties atkritumu apsaimniekošanas vēstures apkopošanā.  

SIA „ZAAO” (ZAAO), tuvojoties uzņēmuma 15tajai gadadienai, apkopos dažādus vizuālos materiālus par atkritumu apsaimniekošanas vēsturi savā darbības reģionā, un aicina arī iedzīvotājus aktīvi iesaistīties šajā procesā - dalīties ar fotogrāfijām, pierakstiem vai citiem uzskates materiāliem, kuros būtu redzams, kā gadu gaitā attīstījusies atkritumu joma. Īpaši tiek gaidītas vēsturiskas, pēckara laikā uzņemtas fotogrāfijas, kā arī vizuālie materiāli par atkritumu tēmu līdz pat 90-tajiem gadiem. Fotogrāfijās var būt attēloti gan dažādi ielu skati, sētnieku darbs, sakoptas un nesakoptas teritorijas vai ēkas, atkritumu savākšanas auto, konteineri vai izgāztuves, kā arī tie var būt dažādi avīžu raksti par šīm tēmām.
Iegūto informāciju uzņēmums iecerējis apkopot vienuviet, un rudenī, kad ZAAO atzīmēs15 gadu jubileju, veidot izstādi par atkritumu apsaimniekošanas nozares vēsturi un attīstību – gan no dažādām fotogrāfijām, gan neparastiem, seniem atkritumos nonākušiem priekšmetiem un citiem pieejamajiem resursiem. Materiālus iedzīvotāji aicināti sūtīt gan elektroniski uz zaao@zaao.lv, gan pa pastu – Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201 vai nogādāt personīgi uz jebkuru no ZAAO birojiem – tie atrodas Valmierā, Rīgas ielā 32; Cēsīs, Kr. Valdemāra ielā 13; Limbažos, Pasta ielā 3; Saulkrastos, Rīgas ielā 96a; Balvos, Ezera ielā 3. Visus iesūtītos materiālus būs iespējams saņemt arī atpakaļ.

 

 

31.01.2013. ZAAO ROSINA VEIDOT REĢIONĀLOS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS CENTRUS

Atkritumu apsaimniekošanas jomā šī gada prioritātes būs Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam apstiprināšana un grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Gada sākums gan radījis neziņu par nozares nākotni, jo patlaban joprojām nav skaidra uzstādījuma, pēc kādiem principiem atkritumu apsaimniekošanas sistēma valstī turpmāk darbosies un attīstīsies.
SIA „ZAAO” (ZAAO) Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna izstrādes gaitā iesniedzis vairākus priekšlikumus nozares attīstībai, viens no būtiskākajiem – uz esošo 10 atkritumu noglabāšanas poligonu bāzes reģionos veidot Atkritumu apsaimniekošanas centrus, Ziemeļvidzemē tas ir poligons Daibe. Pretēji plānā paredzētajam, ka šādi centri darbojas tikai kā konsultatīvas organizācijas, ZAAO uzskata, ka tiem jābūt kā institūcijām, kas reāli organizē un pārrauga atkritumu apsaimniekošanu vienoti visā reģionā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un valstī tiktu kontrolēta atkritumu plūsma. Centra funkcijas paredzētu gan sabiedrības informēšanu, gan atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu, atkritumu priekšapstrādi un pārstrādi. Attiecībā uz poligonu Daibe, kas darbojas Ziemeļvidzemes reģiona ietvaros, tur jau patlaban tiek nodrošināta vides izglītošana, atkritumu priekšapstrāde, atkritumu šķirošana, kompostēšana un izveidota pārējā infrastruktūra, pateicoties kam poligons daļēji jau pilda apsaimniekošanas centra funkcijas.
Atkritumu priekšapstrādes centra darbības rezultātā no sadzīves atkritumiem tiek nošķiroti organiskie atkritumi un otrreizējās izejvielas materiāli, un tikai aptuveni 30% no poligonā ievestajiem atkritumiem nonāk noglabāšanas krātuvē. Daibe praktiski ir vienīgais poligons Latvijā, kur patlaban veic šādu priekšapstrādi. Esošā likumdošana un Eiropas direktīvas šo funkciju nosaka visiem noglabāšanas poligoniem. Kā reāls piemērs, kur jau patlaban darbojas Atkritumu apsaimniekošanas centri kā institucionāli veidojumi, ir Lietuvā. Tie organizē atkritumu apsaimniekošanu reģionā, pārņemot šīs funkcijas no pašvaldībām. ZAAO uzskata, ka šāda attīstības vīzija būtu iekļaujama arī Latvijas atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā.
Lai gan Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020.gadam un Atkritumu apsaimniekošanas likumā turpmāk nav paredzēts noteikt reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus kā obligātus, ZAAO rosinās to izstrādi Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldībām. Līdzšinējā nozares attīstības plānā ietvertie uzdevumi atkritumu sistēmas sakārtošanā faktiski uzskatāmi par izpildītiem, jo ir likvidētas izgāztuves, izveidoti poligoni un atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Tomēr, ņemot vērā, ka katrā reģionā ir sasniegts dažāds attīstības līmenis un darbības principi atšķiras, piemēram, atkritumu šķirošanā, poligonu darbībā u.c., ZAAO uzskata, ka arī turpmākai sekmīgai attīstībai bez valsts plāna ir nepieciešams izstrādāt arī reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus, kur skaidri tiktu definēti sasniedzamie rezultāti un darbības principi, kas vienlaicīgi ļautu iegūt arī sistematizētus un precīzus datus par atkritumu jomu – atkritumu apjomu, plūsmu, otrreizējo pārstrādi un citus.
Galvenie saimnieciskās darbības uzdevumi šajā gadā uzņēmumam būs atkritumu savākšanas sistēmas attīstīšana, uzstādot jaunus pazemes konteinerus vairākās reģiona pilsētās, kas ļaus samazināt atkritumu savākšanas un transportēšanas izmaksas, kā arī jaunu EKO laukumu un punktu izveide atsevišķās pašvaldībās, lai veicinātu atkritumu šķirošanu un nodrošinātu dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūras sakārtošanu. Tāpat poligonā Daibe iecerēts modernizēt šķirošanas līniju un rekonstruēt pievedceļu, proti, par ES Kohēzijas fonda finansējumu asfaltēs pievadceļu uz poligonu 3km garumā. Rūpējoties par sabiedrības izglītošanu vides jomā, ZAAO turpinās veiksmīgi iesāktos projektus skolām un bērnudārziem, kā arī plānotas dažādas aktivitātes sabiedrības izglītošanai kopumā, īpašu uzmanību pievēršot dalītai atkritumu vākšanai un šķirošanai.
Fakti par uzņēmumu - SIA „ZAAO” pirmsākumi meklējami 1998.gadā, kad Latvijas atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas ieviešanas ietvaros darbu uzsāka projekts „500-”, kas paredzēja būtiskas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas jomā. Kā pilotprojekta teritorija tika izvēlēts Ziemeļvidzemes reģions. Pilotprojekta mērķi bija likvidēt esošās legālās un nelegālās 104 izgāztuves reģionā, izveidot jaunu, mūsdienīgu cieto sadzīves atkritumu poligonu, kā arī ieviest atkritumu savākšanas – apsaimniekošanas sistēmu. Sākotnēji pirms 15 gadiem Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizāciju dibināja četru Vidzemes rajonu pašvaldības (Valmieras, Cēsu, Limbažu, Valkas). Šobrīd uzņēmuma īpašnieces ir 28 pašvaldības.

Poligons Daibe no augšas