Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

e-pakalpojumi

UZZINI PAR SAVĀM IESPĒJĀM ELEKTRONISKAJĀ VIDĒ!
 
 

16.02.2017.

 

Iedzīvotājiem pieejami jauni veselības nozares e-pakalpojumi

No šā gada februāra papildus valsts E-veselības portālam www.eveseliba.gov.lv arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iedzīvotajiem ir pieejams daudzveidīgs veselības nozares e‑pakalpojumu klāsts, kas nodrošina iespēju ātri un ērti noskaidrot ar savu veselību saistītu informāciju.

Iedzīvotājiem šobrīd ir pieejami trīspadsmit dažādi e-pakalpojumi. Piemēram, e-pakalpojums “Manas e-receptes” sniedz iespēju ikvienam apskatīt informāciju par visām viņam E-veselības sistēmā pieejamajām e-receptēm. Savukārt e-pakalpojums “Mani vizuālās diagnostikas dati” nodrošina iespēju apskatīt sev veikto vizuālās diagnostikas izmeklējumu attēlus un slēdzienus, kas ir ievadīti E-veselības sistēmā. Piemēram, rentgena, datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses u.c. izmeklējumu.

Svarīgi atzīmēt, ka e-pakalpojumos iedzīvotājiem ir pieejami dati, kas E-veselības sistēmā no ārstniecības iestāžu puses brīvprātīgi tiek ievadīti no 2016. gada septembra, savukārt visi vēsturiskie dati (iepriekš veiktie izmeklējumi, izrakstītās receptes u.c.) sistēmā netiks atspoguļoti. Tādējādi vairākos e-pakalpojumos informācija būs pieejama tikai ar laiku, ārstniecības iestādēm arvien aktīvāk darbojoties E-veselības sistēmā un pakāpeniski ievadot tajā pacientu medicīnisko informāciju.

Tāpat arī noteikts, ka līdz šā gada 1. jūlijam ārstiem savu pacientu medicīnas pamatdatu (alerģiju, aktuālo diagnožu, medicīnas ierīču u.c.) norādīšana E-veselības sistēmā ir brīvprātīga, taču pēc minētā datuma šīs informācijas ievadīšana E-veselības sistēmā noteikta kā obligāta.

Lai izmantotu e-pakalpojumus, nepieciešams autorizēties kādā no portāliem ar drošas piekļuves līdzekļiem – internetbankas piekļuves datiem, e-parakstu vai personas apliecību (eID). E-pakalpojumu informācija ir apskatāma arī par nepilngadīgajiem bērniem un aizbildnībā esošām personām.

Kopumā šobrīd tiek piedāvāti trīspadsmit dažādi e-pakalpojumi – “Manas e-receptes”, “Saņemtās darbnespējas lapas”, “Pacienta medicīnas pamatdati”, “Pacienta saņemto medicīnas pakalpojumu rezultāti”, “Kas skatījies manus medicīnas datus”, “Saņemtie nosūtījumi” u.c. Ar visiem e-pakalpojumiem un informāciju par to sniegtajām iespējām var iepazīties E-veselības portāla www.eveseliba.gov.lv sadaļā “E-pakalpojumi” un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārraudzītajā valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv sadaļā “E-pakalpojumi”.

Līdz februāra beigām iedzīvotājiem kļūs pieejami vēl trīs e-pakalpojumi – “Reģistrēties pie ģimenes ārsta”, “Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta” un “Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)”.

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jasenoviča

Nacionālā veselības dienesta

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Tālr.: 67043787

26.01.2017.

 

E-VESELĪBA

E-veselība ir elektroniska valsts veselības aprūpes informācijas sistēma drošai, ērtai un ātrai medicīniskās informācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām. E-veselības portāla adrese ir www.eveseliba.gov.lv.

Kādas ir iedzīvotāju iespējas E-veselībā?

Autorizējoties E-veselības sistēmā, šobrīd iedzīvotāji var:

=       apskatīt informāciju par savu ģimenes ārstu;

=       norādīt savu kontaktinformāciju un kontaktpersonu saziņai;

=       noteikt citiem E-veselības lietotājiem piekļuvi savai medicīniskajai informācijai;

=       apskatīt un izdrukāt sev vai apgādībā esošajām personām izrakstītās e-receptes, e-darbnespējas lapas u.c.

Kā lietot E-veselību?

1.     Interneta pārlūkprogrammā atveriet adresi www.eveseliba.gov.lv.

2.     Nospiediet pogas “Pieslēgties” un “Iedzīvotājs”.

3.     Autorizējieties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem:

=       internetbankas piekļuves datiem;

=       elektronisko parakstu;

=       personas apliecību (eID).

 

Pakāpeniski E-veselības sistēmā uzkrāsies iedzīvotāju medicīniskā informācija:

=       e-receptes;

=       e-darbnespējas lapas;

=       nosūtījumi;

=       konsultantu slēdzieni (rezultāti);

=       pacienta veselības pamatdati;

=       vizuālās diagnostikas izmeklējumu rezultāti;

=       slimnīcu izraksti (epikrīzes) u.c. medicīniskā informācija.

No 2017. gada 1. septembra – tikai elektroniski

Šobrīd E-veselības sistēmas lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām ir brīvprātīga – zāļu receptes un darbnespējas lapas var izrakstīt gan elektroniski, gan uz papīra veidlapām. No 2017. gada 1. septembra darbnespējas lapas un valsts kompensējamo medikamentu receptes varēs izrakstīt tikai elektroniski.

Kā atpazīt iestādes, kas lieto E-veselību?

Ārstniecības iestādēs un aptiekās, kas ir uzsākušas E-veselības sistēmas lietošanu, ir izvietotas apaļas atpazīšanas uzlīmes ar uzrakstu “Šeit lieto E-veselību”. Uzlīme informē, ka iedzīvotāji konkrētajā iestādē var saņemt e-receptes un atvērt, pagarināt vai noslēgt e-darbnespējas lapu. Savukārt aptiekā izvietotā uzlīme apliecina, ka tajā var iegādāties e-recepšu zāles.

E-VESELĪBAS LIETOTĀJU ATBALSTA DIENESTS

Ar jautājumiem par E-veselības sistēmas lietošanu iedzīvotāji ir aicināti vērsties E-veselības lietotāju atbalsta dienestā:

Tālruņi

=       Iedzīvotājiem - tālr. 67 803 300

=       Ārstniecības personām un farmaceitiem - tālr. 67 803 301

E-pasts

=       atbalsts@eveseliba.gov.lv

Darba laiks

=       Katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00


E-RECEPTE

Infografikā atspoguļota e-receptes lietošana, sākot no tās izrakstīšanas līdz zāļu iegādei aptiekā. 

1.     Ārsts E-veselības sistēmā izraksta pacientam e-recepti.

2.     Pacients dodas uz aptieku, lai iegādātos zāles.

3.     Aptiekā pacients uzrāda pasi vai personas apliecību (eID).

4.     Farmaceits izsniedz zāles un reģistrē to izsniegšanu.

Vai e-receptes zāles aptiekā var iegādāties citam cilvēkam? 

Lai aptiekā iegādātos e-receptes zāles citam cilvēkam:

=       jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

=       jānosauc pacienta vārds un uzvārds;

=       jānosauc e-receptes identifikācijas numurs (tas ir redzams E-veselības sistēmā ārstam, pacientam un deleģētajām personām).

! E-receptes izrakstīšanas laikā pacientam ir iespēja arī noteikt konkrētus cilvēkus, kuri drīkst aptiekā iegādāties viņam paredzētās zāles. Tādā gadījumā e-receptes zāles varēs iegādāties tikai pacients un norādītie cilvēki. Pacients var arī norādīt, ka vēlas zāles iegādāties tikai pats, tādējādi liedzot to saņemšanu kādam citam. 

 

Kas jāņem vērā par e-recepti E-veselības lietošanas sākumposmā?

Lai izvairītos no sarežģījumiem, iegādājoties e-receptes medikamentus aptiekā, pacienti tiek aicināti e-receptes izrakstīšanas laikā lūgt ārstniecības personu izsniegt arī e-receptes izdruku uz receptes veidlapas. Tādējādi tiks nodrošināts, ka sistēmas lietošanas sākumposmā, kamēr aptiekas pakāpeniski pievienojas E-veselības sistēmas lietotāju lokam, pacients nepieciešamos e-receptes medikamentus varēs saņemt jebkurā aptiekā.

 Ieguvumi, izmantojot e-recepti?

=       Ērti. Nav jāuztraucas par ārsta rokraksta salasīšanu vai receptes pazaudēšanu.

=       Kvalitatīvāka ārstniecība. Pacientam un ārstējošajiem ārstiem E-veselības sistēmā ir pieejamas visas izrakstītās e-receptes (tajā skaitā tās, kuras būs izmantotas un atdotas farmaceitam).


E-DARBNESPĒJAS LAPA

Infografikā atspoguļota elektroniskās e-darbnespējas lapas lietošana, sākot no tās izrakstīšanas līdz pabalsta saņemšanai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA).

1.     Ārsts E-veselības sistēmā atver e-darbnespējas lapu. Ja darba devējs vēlas pārliecināties par e-darbnespējas lapas atvēršanas faktu, pēc pacienta pieprasījuma ārsts vai pacients pats var nosūtīt šo informāciju uz darba devēja vai citu e-pastu. 

2.     Ārsts noslēdz e-darbnespējas lapu. Šo informāciju automātiski saņem Valsts ieņēmumu dienests (VID). 

3.     Darba devējs saņem informāciju par darbinieka noslēgto darbnespējas lapu VID EDS. Pacientam darbnespējas lapa vairs nav jāiesniedz darba devējam papīra formā. 

4.     Pacients pieprasa un saņem slimības pabalstu no VSAA. Pēc darbnespējas lapas B noslēgšanas iesniegumu VSAA var iesniegt elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, iesniegumā atzīmējot konkrēto darbnespējas lapu.

 

Ieguvumi, izmantojot e-darbnespējas lapu?

=       Ātri. Bez papīriem. E-veselība nodrošina elektronisku informācijas apmaiņu ar darba devēju un VSAA. Papīra formā dokumenti vairs nekur nav jānes.

=       Viena darbnespējas lapa visam ārstēšanās periodam. To var atvērt, turpināt vai noslēgt jebkurš pacientu ārstējošais ārsts.

=       Informācijas pieejamība. Pacients var apskatīt, izdrukāt vai nosūtīt savas e-darbnespējas lapas.

E-VESELĪBAS DATU AIZSARDZĪBA

Valsts rūpējas, lai iedzīvotāju E-veselības sistēmā uzkrātie medicīniskie dati būtu drošībā. Tiek veiktas regulāras sistēmas drošības pārbaudes.

 

Autorizēšanās tikai ar drošas piekļuves līdzekļiem

Iedzīvotāji E-veselībā var autorizēties tikai ar drošas piekļuves līdzekļiem:

=       internetbankas piekļuves datiem;

=       elektronisko parakstu;

=       personas apliecību (eID).

Kas var redzēt pacienta medicīniskos datus?

Savu E-veselībā uzkrāto medicīnisko informāciju drīkst apskatīt tikai katrs pats un ārstējošie ārsti. Tāpat E-veselības portālā iedzīvotājs var redzēt, kurš un kad ir skatījies viņa datus, kā arī noteikt pieeju saviem datiem.

 

Lai turpinātu veicināt iedzīvotāju informētību par elektroniskajām iespējām, ko iedzīvotājiem piedāvā valsts iestādes un pašvaldības, sadaļā E-iespējas ir izveidoti materiāli, kas vienkāršā veidā paskaidro kā pielietojot valsts radītos elektroniskos risinājumus iedzīvotāji var pieprasīt un saņemt valsts iestāžu un pašvaldību sniegtos pakalpojumus, sazināties ar iestādēm un iegūt informāciju elektroniski – neizejot no mājas. Piemēram, vai Tu zināji, ka pieprasīt valsts sociālos pabalstus un deklarēt dzīvesvietu var elektroniski? Iepazīsties ar to www.eiespejas.lv

 

20.12.2013.

WWW.LATVIJA.LV - JAUNA VERSIJA

Sākot ar š.g. 19.12. ir pieejama portāla www.latvija.lv jaunā versija.

Pamācības par e-pakalpojumu pielietošanu – www.eiespejas.lv

Portālā saturs tiek pakāpeniski atjaunots.  

Informē Liene Strazdiņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Publisko pakalpojumu departamenta

Elektronisko pakalpojumu nodaļas

Vecākā konsultante

T. 66016535

Liene.Strazdina@varam.gov.lv


 

05.02.2013. 

PORTĀLĀ WWW.LATVIJA.LV PIEEJAMI CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRU E- PAKALPOJUMI

No 2.februāra, ikviens, vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv, var pieprasīt atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību, kā arī izziņu no dzimšanas, laulības vai miršanas reģistra.

Jaunie e-pakalpojumi „Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana”, „Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana”, „Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana” un „Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma” sniedz iespēju iedzīvotājiem elektroniski pieprasīt informāciju, kas ietverta vienotajā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā (CARIS). Pieprasītos dokumentus privātpersona varēs saņemt klātienē, ierodoties paša izvēlētā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā.

CARIS ir sistēma, ko Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma” ietvaros izveidojusi Tieslietu ministrija, sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Valsts reģionālās attīstības aģentūru. Projekta mērķis ir papildināt Iedzīvotāju reģistra funkcionalitāti un sniegt iespēju ikvienai personai reģistrēt civilstāvokļa aktus un atkārtoti saņemt civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā. Jaunā sistēma nodrošina arī nepārtrauktu aktuālas un ticamas civilstāvokļa aktu reģistru informācijas pieejamību attiecīgajām iestādēm. Savukārt e-pakalpojumu ieviešana samazinās papīra dokumentu apriti, uzlabos reģistrācijas iestāžu darbības efektivitāti un nodrošinās iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

Šobrīd portāls www.Latvija.lv nodrošina pieeju 55 e-pakalpojumiem un satur informāciju par 2080 valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanas iespējām.

 LAURA STŪRĪTE

Valsts reģionālās attīstības aģentūras

Sadarbības un informācijas departamenta

projektu vadītāja

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMU

VAR SAŅEMT ELEKTRONISKI

Lai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemtu elektroniski, maksātājam ir jāreģistrē sava e-pasta adrese portālā www.epakalpojumi.lv.

 

Portālā www.epakalpojumi.lv nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs var:

 

  • iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās,
  • aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem,
  • veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vai arī apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem,
  • iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa maksājumiem par sev piederošajiem īpašumiem Latvijas pašvaldībās,
  • iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.

Juridiskas personas elektronisko maksāšanas paziņojumu saņemšanai var pieteikties tikai klātienē pašvaldībā.

www.epakalpojumi.lv