Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Pakalpojumi

VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMI

 Informācija par veselības aprūpes pakalpojumiem lasīt šeit

 

IZMANTOJIET IESPĒJU IEDZĪVOTĀJI!

Mājas aprūpi Strenču novadā piesakiet pa telefonu 26460563 un 22042185 ;

Sedas pilsētā- 26731265

Bezmaksas veselības aprūpes mājās –  tas ir valsts finansēts pakalpojums pacientiem tā ierastajā vidē – viņa dzīvesvietā. Veselības aprūpe mājās nodrošina, lai pacients pēc operācijas, pārciestas slimības, traumas, veiktām manipulācijām vai hronisku saslimšanu gadījumā, varētu turpināt saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi mājas apstākļos, sev draudzīgā vidē. 

  Kas veic veselības aprūpes pakalpojumu mājās?
    Veselības aprūpi pacientu dzīvesvietā  sniedz speciāli apmācītas, sertificētas māsas, izmantojot mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu aprūpes aprīkojumu. Pateicoties individuālajai pieejai un savām komunikācijas prasmēm, cienot katra pacienta personību, māsa spēj nodrošināt pacientam labāko veselības aprūpi mājās.
    Medicīnas māsa spēj patstāvīgi novērtēt pacienta veselības stāvokli un profesionāli veikt ārsta noteiktās ārstnieciskās manipulācijas.

Kas var saņemt veselības aprūpi mājās?
* pacienti, kam  ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
* pacients, kas ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās; pacientam (ar diagnozi I60 - Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 - Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 - Smadzeņu infarkts, I64 - Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts vai I69 - Cerebrovaskulāru slimību sekas) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to sniegšana uzsākta trīs mēnešu laikā pēc saslimšanas;

Ko ietver pakalpojums veselības aprūpe mājās?
* perorālo medikamentu sadali;
* medikamentu ievadīšanu ( subkutānas; intravenozas, intramuskulāras injekcijas un infūzi);
* ādas bojājuma aprūpi;
* mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi;
* enterālu barošanu caur zondi;

Papildus ārsts var nozīmēt arī citus veselības aprūpes pakalpojumus:
* asins analīžu paraugu noņemšanu un  iegūto materiālu nogādāšanu laboratorijā;
* vitālo rādītāju kontroli;
* pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par veselības veicināšanas pasākumiem un pacienta aprūpi.

Cik ilgi tiek nodrošināta veselības aprūpe mājās?
* pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 30 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās ir nepieciešama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa beigām ģimenes ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.
* pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos, veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu. 

 Kā pieteikties veselības aprūpei mājās?
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams ģimenes ārsta vai stacionārās ārstniecības iestādes speciālista nosūtījums veselības aprūpei mājās, kurā norādīts, kādus veselības aprūpes pakalpojumus nepieciešams nodrošināt, pakalpojuma sniegšanas pamatojums un laika posms, kurā tas jānodrošina .
Ārstnieciskās manipulācijas un procedūras tiek veiktas tikai ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu.
 
Kā notiek veselības aprūpe mājās? Medmāsa:
* regulāri ierodas pie pacienta iepriekš saskaņotā laikā;
* novērtē pacienta veselības stāvokli un  plāno pacienta aprūpi;
* veic nepieciešamās ārstnieciskās manipulācijas;
*  ja nepieciešams, izglīto pacientu vai viņa tuviniekus par jautājumiem, kas saistīti ar pacienta veselības atgūšanu;
* apmāca piederīgos kā pareizi kopt un aprūpēt smagi slimu pacientu;
* saskaņo aprūpes procesa norisi ar pacienta ģimenes ārstu vai speciālistu gadījumos kad nepieciešams veikt korekcijas pacienta aprūpes plānā.

Kāda ir maksa par pakalpojumu?
Pacients ir atbrīvots no maksājuma par pakalpojumu, to apmaksā Nacionālais Veselības dienests. 

! Svarīgi zināt !  Pacientam jāiegādājas ģimenes ārsta vai speciālista nozīmētie medikamenti, kas nepieciešami, lai sniegtu veselības aprūpes pakalpojumu mājās.

Informē, Baiba Kondriča veselības koordinators novadā

ERGOTERAPEITA PAKALPOJUMI

Kas ir ergoterapeits

Ergoterapeits ir kvalificēta ārstniecības persona ar augstāko izglītību, kas saskaņā ar Ārstniecības likumu pieder funkcionālo speciālistu grupai un piedalās pacienta/klienta ārstniecības, rehabilitācijas un sociālās aprūpes procesā, izmantojot ergoterapijas tehnoloģijas.

Ergoterapijas mērķauditorija

Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, muguras sāpēm, amputācijām, psihiskām saslimšanām.

       Ergoterapeits sniedz konsultācijas par vides pieejamību, tehniskajiem palīglīdzekļiem, ergonomikas pamatprincipiem, locītavu aizsardzības principiem, dienas režīma sabalansētību.

Ergoterapeits strādā ar klientiem/pacientiem visās vecuma grupās – ar zīdaiņiem un pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī ar gados veciem cilvēkiem.

Ja Jums ir nepieciešamība vai vēlme saņemt ergoterapeita pakalpojumus, sertificēta ergoterapeite (sertifikāta Nr.AE-001323) Jekaterina Prokofjeva sniegs šo pakalpojumu VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Dienas centra telpās. Lūgums iepriekš pierakstīties pa telefonu 26974398. Vienas nodarbības (30 min.) cena 1,50 €.

Pieņemšanas laiki:

Otrdienās -    8:00 – 10:00

Ceturtdienās - 8:00 – 10:00