Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba


 
 

Strenu novada pirmsskolas izgltbas iestde

STRENU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLTBAS IESTDE "MINKNS''

Rgas iela 8b , Streni

Vadtja Sandra ere, tlrunis: 64715628, e-pasts: sandra.akere@strencunovads.lv

Vadtjas vietniece, metodie  Daiga Pauzere 

Strenu novada pirmsskolas izgltbas iestde "'Minkns" - A.Kozieca foto

 

Strenu novada pirmsskolas izgltbas iestdes "MINKNS'' struktrvienba "DZRVTE"

Mea iela 4, Seda, tlr. 64715645

 

Strenu novada pirmsskolas izgltbas iestde izveidota ar Strenu novada domes 4.09.2009. lmumu, kur deputti nolma reorganizt Sedas pirmsskolas grupu pie Sedas vidusskolas un Plu pamatskolas pirmsskolas grupu, pievienojot Strenu pirmsskolas izgltbas iestdei Minkns, maint Strenu pirmsskolas izgltbas iestdes Minkns nosaukumu uz nosaukumu Strenu novada pirmsskolas izgltbas iestde. Par iestdes vadtju apstiprinja Sandru eri un apstiprinja Strenu novada pirmsskolas izgltbas iestdes nolikumu.

Strenu novada domes sd 20.10.2010. nolemts veikt izmaias Strenu novada pirmsskolas izgltbas iestu nosaukumos, mainot tos:  no Strenu novada pirmsskolas izgltbas iestde uz Strenu novada pirmsskolas izgltbas iestde MINKNS, no Strenu novada pirmsskolas izgltbas iestdes Sedas pilstas pirmsskola uz Strenu novada pirmsskolas izgltbas iestdes MINKNS struktrvienba DZRVTE. Apstiprinja Strenu novada pirmsskolas izgltbas iestdes Minkns nolikumu.