Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde

STRENČU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "MINKĀNS''

Rīgas iela 8b , Strenči

Vadītāja Sandra Āķere, tālrunis: 64715628, e-pasts: sandra.akere@strencunovads.lv

Vadītājas vietniece, metodiķe  Daiga Pauzere 

Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde "'Minkāns" - A.Koziņeca foto

 

Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes "MINKĀNS'' struktūrvienība "DZĒRVĪTE"

Meža iela 4, Seda, tālr. 64715645

 

Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde izveidota ar Strenču novada domes 4.09.2009. lēmumu, kurā deputāti nolēma reorganizēt Sedas pirmsskolas grupu pie Sedas vidusskolas un Plāņu pamatskolas pirmsskolas grupu, pievienojot Strenču pirmsskolas izglītības iestādei „Minkāns”, mainīt Strenču pirmsskolas izglītības iestādes „Minkāns” nosaukumu uz nosaukumu Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde. Par iestādes vadītāju apstiprināja Sandru Āķeri un apstiprināja Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu.

Strenču novada domes sēdē 20.10.2010. nolemts veikt izmaiņas Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāžu nosaukumos, mainot tos:  no „Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde” uz „Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde „MINKĀNS””, no „Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes Sedas pilsētas pirmsskola” uz „Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes „MINKĀNS” struktūrvienība „DZĒRVĪTE”. Apstiprināja Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minkāns” nolikumu.