Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Pašvaldības iestādes

PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

Strenču novada dome ( centrālā administrācija) - Valkas ielā 16 

 darba laiks:
     P.- 8:00 -18:00
     O.- 8:00 – 17:00
     T.- 8:00 – 17:00
     C.- 8:00 – 17:00
     P.- 8:00 – 16:00
     S.,Sv. - Brīvs 

Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tā sastāv no:

 • Kancelejas;
 • Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas;
 • Grāmatvedības un finanšu nodaļas;
 • Plānošanas un attīstības nodaļas;
 • Strenču pilsētas pārvaldes
 • Sedas pilsētas pārvaldes
 • Jērcēnu pagasta pārvaldes
 • Plāņu pagasta pārvaldes 

*Publiskais interneta pieejas punkts Strenčos  - Pulkveža Zemitāna ielā 5 /bibliotēkas telpās/

     Strenču pilsētas publiskā interneta pieejas punkta darba laiks:
     P.- 11:00 -18:00
     O.- 9:00 – 18:00
     T.- 9:00 – 18:00
     C.- 9:00 – 18:00
     P.-
9:00 – 18:00
     S.- 9:00 – 14:00
     Sv.- Brīvs

Pakalpojumi - nodrošināt nodotās datortehnikas pieejamību publiskai lietošanai; sniegt datortehnikas un interneta bezmaksas pakalpojumus Strenču pilsētas un apkārtējo pašvaldību iedzīvotājiem; sniegt informāciju un konsultēt apmeklētājus par datortehnikas un interneta lietošanu ( vienkāršāk  - datora un interneta izmantošana par brīvu ( izņemot par kopēšanu un printēšanu)); konsultēt apmeklētājus viņiem nesaprotamos jautājumos.

*Tūrisma informācijas centrs (TIC) Strenčos - Rīgas ielā 7  


Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un administrācijas struktūrvienību nolikumiem, ko apstiprinājusi dome.

 

Izglītības iestādes

 • Strenču novada vidusskola (skat. informāciju sadaļā IZGLĪTĪBA)

Struktūrvienība: Sedas filiāle

 • Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde "Minkāns" (skat. informāciju sadaļā IZGLĪTĪBA)

Struktūrvienība: "Dzērvīte" Sedā

 • Strenču Mūzikas skola (skat. informāciju sadaļā IZGLĪTĪBA)

 

Veselības aprūpes iestādes

 • Feldšerpunkts Plāņos  (skat. informāciju sadaļā VESELĪBAS APRŪPE) 
 • Jērcēnu pagasta veselības punkts - Trešā māja, Jērcēnu pagasts (skat. informāciju sadaļā VESELĪBAS APRŪPE) 
 • Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un invalīdu rehabilitācijas centrs - (skat. informāciju sadaļā VESELĪBAS APRŪPE) 

 

Strenču novada kultūras centrs: (skat. informāciju sadaļā KULTŪRA UN SPORTS)

 • Sedas pilsētas kultūras nams
 • Jērcēnu tautas nams
 • Plāņu tautas nams

 

Strenču pilsētas bibliotēka: (skat. informāciju sadaļā KULTŪRA UN SPORTS)

Struktūrvienības:

 • Sedas pilsētas bibliotēka
 • Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas centrs
 • Plāņu pagasta bibliotēka
 • Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka - saieta nams 

  

Sociālais dienests - Valkas ielā 16

 • Atbalsta centrs “Liepugatves” -  Jērcēnu pagasts
 • Atbalsta centrs "Saulstariņš" - Plāņu pagasts

 

Strenču novada bāriņtiesa - Valkas ielā 16

 

Strenču novada dzimtsarakstu nodaļa - Rīgas ielā 7