Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Ūdenstūrisms kā dabas un tūrisma elements

Projekts: ŪDENSTŪRISMS KĀ DABAS UN AKTĪVĀ TŪRISMA ELEMENTS LATVIJĀ UN IGAUNIJĀ /RIVERWAYS/

Atbalsta fonds: Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Īstenošanas periods: 15.01.2013 – 14.06.2015

Projekta mērķis: sakārtot ūdenstūrisma jomu – pilnveidojot infrastruktūru, radot jaunus ūdenstūrisma produktus, kā arī veicot mārketinga aktivitātes ūdenstūrisma un aktīvā/dabas tūrisma popularizēšanai. Ūdenstūrisma iespēju attīstība Gaujas upes posmā Strenču pilsētas teritorijā un tai piegulošajā, Strenču novadā ietilpstošajā, Plāņu pagasta teritorijā.

Projekta aktivitātes: 1. 3 laivotāju atpūtas vietu atjaunošana un labiekārtošana Strenču dabas takā; 2. Atpūtas zonas labiekārtošana; 3. Tilts pāri attekai; 4. Laivu piestātnes izveide (pontona), 5. Publicitātes pasākumi –   plosta siešanas prasmju skola, Upju kartes, videomateriāls.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 19.02.2013

Projekta kopējais finansējums: EUR 42 686.15 ; LVL 30 000.00

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 5122.34; LVL 3600.00

Fonda/Valsts atbalsts: EUR 35 429.50; LVL 24 900.00/EUR 2134.31; LVL 1500.00 

Neattiecināmās izmaksas: TP izstrāde LVL 3000.00 (T.sk. PVN LVL 540.98) 

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja 

JAUNUMI

10.06.2015.

STRENČOS TIKS UZSTĀDĪTAS 4 JAUNAS TŪRISMA NORĀŽU ZĪMES lasīt šeit 

 

25.08.2014.

PAPILDINĀTA ŪDENSTŪRISMA INFRASTRUKTŪRA lasīt šeit 

08.07.2014.

AKTIVITĀTES PROJEKTĀ "RIWERVAYS" lasīt šeit

10.01.2014.

VIDZEMĒ DISKUTĒ PAR GAUJAS UPES ATTĪSTĪBU ŪDENSTŪRISMA JOMĀ lasīt šeit

02.10.2013.

STRENČU NOVADĀ VIESOJAS IGAUNIJAS ŪDENSTŪRISMA UZŅĒMĒJI lasīt šeit

03.09.2013.

ZINĪBU DIENA STRENČOS AR LAIVU PIESTĀTNES ATKLĀŠANU lasīt šeit