Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Interneta pieejas un biroja tehnikas pakalpojumi

Projekts: PIEKĻUVES IESPĒJU INTERNETAM NODROŠINĀŠANA UN  PAPLAŠINĀŠANA STRENČU NOVADĀ

 

Atbalsta fonds: ERAF (Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds)

Īstenošanas periods: 10.2014.-07.2015.

Projekta mērķis:

Radīt un pilnveidot piekļuvi elektronisko sakaru pakalpojumiem pēc iespējas plašākai mērķauditorijai proporcionāli esošajam un prognozētajam pieprasījumam, izveidojot 4 un pilnveidojot 4 publiskos  interneta pieejas punktus Strenču novadā, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti.

Projekta aktivitātes:

Lai sasniegtu šo mērķi, plānotas sekojošas darbības:

1.       Izveidot 4 publiskos interneta pieejas punktus (PIPP) katrā novada administratīvajā teritorijā:

1.1.   Strenčos, Strenču novada TIC - PIPP ar pieeju datortehnikai,

1.2.   Sedā, Sedas kultūras namā - PIPP ar pieeju datortehnikai,

1.3.   Jērcēnu pagastā, Medību namā-izstāžu zālē - PIPP ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai,

1.4.   Plāņu pagastā, Plāņu tautas namā - PIPP ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai.

2.       Pilnveidot 4 Strenču novadā esošos publiskos interneta pieejas punktus:

2.1.        Strenčos, Tautas interešu namā esošajā PIPP,

2.2.        Jērcēnu pagastā, Jērcēnu bibliotēkā,

2.3.        Plāņu pagastā, Plāņu bibliotēkā,

2.4.        Plāņu pagastā, Jaunklidža saieta namā-bibliotēkā.

Kopumā plānots iegādāties 17 datorkomplektus, 3 daudzfunkcionālas iekārtas, izveidot 4 bezvadu interneta pieejas zonas, izveidot 2 datortīklus.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 10.2014.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas :  EUR 23 600,00 

ERAF finansējums: EUR 20 060,00

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums: EUR 2 832,00 

Valsts budžeta dotācija: EUR 708,00

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja, t.: 64715624, e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv

 

 

 

 

Jaunumi 

 30.06.2015.

STRENČU NOVADĀ NODROŠINĀTI KVALITATĪVI INTERNETA UN BIROJA PAKALPOJUMI lasīt šeit

 

16.04.2015.

PROJEKTS TUVOJAS NOBEIGUMAM lasīt šeit 

Foto - Iveta Ence 

 

21.10.2014. 

UZLABOSIES INTERNETA PIEEJAS UN BIROJA TEHNIKAS PAKALPOJUMI STRENČU NOVADĀ lasīt šeit