Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Strenču novada vidusskolas logu, durvju nomaiņa un pārseguma siltināšana

 

Projekts: Strenču novada vidusskolas ēkas logu, ārdurvju nomaiņa un pēdējā stāva pārseguma siltināšana Rīgas ielā 13

Atbalsta fonds: KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments)

Īstenošanas periods: 2014.

Projekta mērķis:

Samazināt oglekļa dioksīda emisiju un samazināt siltumenerģijas patēriņu Strenču novada vidusskolas ēkai Rīgas ielā 13, Strenčos, Strenču novadā, paredzot logu, vitrīnu un ārdurvju nomaiņu un pēdējā stāva pārseguma siltināšanu.

Siltumenerģijas ietaupījums 311 860 kWh/gadā.

CO2 emisiju samazinājums 82 331,04 kgCO2/gadā.


Projekta aktivitātes:

1. esošo koka logu, vitrīnu un ārdurvju nomaiņa, tādējādi samazinot ēkas siltumenerģijas zudumus atmosfērā caur logu un durvju spraugām;

  1. pēdējā stāva pārseguma siltināšana, paredzot beramās vates ieklāšanu, kas gan samazinās siltumenerģijas patēriņu ēkā, gan uzlabos ēkas ugunsdrošību.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 30.06.2014.

Projekta kopējais finansējums:   EUR 181646.64

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 27247.00

Fonda/Valsts atbalsts:    EUR 154399.64

 Neattiecināmās izmaksas: LVL 166 473.29/ EUR 236 870.15/  


Projekta vadītāja: Zaiga Auniņa, Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja, t.: 64715667,

e-pasts: zaiga.aunina@strencunovads.lv

Jaunumi

16.12.2014.

PABEIGTI STRENČU VIDUSSKOLAS RENOVĀCIJAS DARBI lasīt šeit

 

25.11.2014.

TUVOJAS NOBEIGUMAM STRENČU VIDUSSKOLAS RENOVĀCIJAS DARBI lasīt šeit 

 

10.10.2014.

 INFORMĀCIJA PAR STRENČU VIDUSSKOLAS RENOVĀCIJAS DARBIEM lasīt šeit 

15.09.2014.

STRENČU NOVADA VIDUSSKOLAS RENOVĀCIJAS PROJEKTA NORISE lasīt šeit 

15.08.2014.

JAUNUMI STRENČU VIDUSSKOLAS RENOVĀCIJAS PROJEKTĀ lasīt šeit