Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirguslaukumā

 

Projekts: VIDES SAKĀRTOŠANA STRENČU VĒSTURISKAJĀ TIRGUSLAUKUMĀ

Atbalsta fonds: ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai)

Īstenošanas periods: 18.06.2013. - 31.10.2014.

Projekta mērķis: Sakārtot vidi Strenču vēsturiskajā tirguslaukumā, izstrādājot teritorijas funkcionālo risinājumu, izbūvēt 2 tirdzniecības vietas un sabiedrisko tualeti.

Projekta aktivitātes: 1. Tehniskā projekta izstrāde
                        2.  Sabiedriskās tualetes un tirdzniecības vietu izbūve

Lēmums par projekta ieviešanu: 06.11.2013.

Projekta kopējais finansējums: LVL 18 150,00 /EUR 25825.12/

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 2 250,00 /EUR 3201.46/

Fonda/Valsts atbalsts: LVL 12 750,00 /EUR 18141.62/

Neattiecināmās izmaksas: LVL 3 150,00 /EUR 4482.05/

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, t.: 64715624, e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv

 

Jaunumi

11.12. 2014. REALIZĒTA TIRGUSLAUKUMA IZBŪVES 1. KĀRTA lasīt šeit

 

8.10.2014. ATDZIMST STRENČU VĒSTURISKAIS TIRGUS LAUKUMS lasīt šeit

 13.11.2013.

RADĪSIM PATĪKAMU, INTERESANTU STRENČU PILSĒTAS VIZĪTKARTI lasīt šeit