Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

VIA HANSEATICA

Projekts: ATTĀLO TERITORIJU ATTĪSTĪBA, IZMANTOJOT VIETĒJOS RESURSUS PĀRROBEŽU VIA HANSEATICA TŪRISMA MARŠRUTA IZSTRĀDĒ

 
 
 

Atbalsta fonds: EstLatRus  www.estlatrus.eu

Īstenošanas periods: 01.01.2012 - 36 mēneši

Projekta mērķis: Veicināt attālo Igaunijas, Latvijas un Krievijas projekta teritoriju ilgtspējīgu attīstību, izmantojot Via Hanseatica pārrobežu tūrisma maršruta potenciālu.

Projekta aktivitātes: 1. Tūrisma pakalpojumu komplekta un moduļa
izstrāde.
2. Ieguldījumi neliela izmēra tūrisma infrastruktūrā –
atpūtas laukuma izbūve pie Sedas pilsētas kultūras nama.
3. Mārketinga pasākumi un informācijas pieejamības
nodrošināšana.
4. Tūrisma speciālistu apmācības.
5. Institūciju sadarbības stiprināšana.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 04.11.2011. partnerības līgums ar "Vidzemes plānošanas reģions"

Projekta kopējais finansējums: LVL 24556,52  (EUR 34596,40)

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 2455,65 (EUR 3459,64) 

Fonda/Valsts atbalsts: LVL 22100,87  (EUR 31136,76) 

Neattiecināmās izmaksas:

Projekta vadītāja: Ilona Pinzule, Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas projektu speciāliste, t.64715667, e-pasts: ilona.pinzule@strencunovads.lv

 

 JAUNUMI

 25.06.2015. LATVIJAS TŪROPERATORUS PATĪKAMI PĀRSTEIDZ JAUNATKLĀJUMI TŪRISMA MARŠRUTĀ VIA HANSEATICA lasīt šeit

10.06.2015. TŪRISMA CEĻVEDIS - ROMĀNS "NEAIZMIRSTAMIE PIEDZĪVOJUMI VIA HANSEATICA MARŠRUTĀ" PIEEJAMS VILCIENA RĪGA - SANKTPĒTERBURGA - RĪGA PASAŽIERIEM lasīt šeit

26.01.2015. PROJEKTA VIA HANSEATICA BILANCE lasīt šeit

30.10.2014. KAD BEIGAS IR JAUNS SĀKUMS  lasīt šeit

29.10.2014. PARAKSTĪTS SADARBĪBAS LĪGUMS PAR PĀRROBEŽU TŪRISMA MARŠRUTA VIA HANSEATICA TURPMĀKO ATTĪSTĪBU lasīt šeit

02.09.2014. STARPTAUTISKĀ TŪRISMA MARŠRUTA "VIA HANSEATICA" NĀKOTNES SKATĪJUMS lasīt šeit

25.06.2014. TŪRISMA MARŠRUTS "VIA HANSEATICA" lasīt šeit

16.06.2014. ŽURNĀLISTI NO LATVIJAS, KRIEVIJAS UN IGAUNIJAS IEPAZĪS VIA HANSEATICA TŪRISMA PIEDĀVĀJUMU lasīt šeit

03.04.2014. VIA HANSEATICA GIDI APGŪST ZINĀŠANAS KVALITATĪVU PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ lasīt šeit

27.01.2014. VIA HANSEATICA CEĻOJUMU PLĀNOTĀJS IEINTERESĒ SOMU TŪRISTUS lasīt šeit  

14.11.2013. SADARBĪBA IR ATSLĒGAS VĀRDS lasīt šeit

09.09.2013. PROJEKTA VIA HANSEATICA AKTIVITĀTES lasīt šeit

14.06.2013. PROJEKTA VIA HANSEATICA REALIZĀCIJAS GAITA lasīt šeit

10.01.2012. NOVADA TŪRISMA UZŅĒMĒJI AICINĀTI PIETEIKTIES BEZMAKSAS APMĀCĪBĀM lasīt šeit

 

29.08. 2012. STRENČU NOVADS - VIA HANSEATICA TŪRISMA MARŠRUTĀ lasīt šeit

 

09.08.2012. PABEIGTA ATPŪTAS LAUKUMA IZBŪVE PIE SEDAS KULTŪRAS NAMA lasīt šeit 

14.06.2012. PIE SEDAS KULTŪRAS NAMA TIEK IZBŪVĒTS ATPŪTAS LAUKUMS lasīt šeit

31.05.2012. TURPINĀS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROJEKTA "VIA HANSEATICA" IEVIEŠANA lasīt šeit

19.03.2012. IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS ATPŪTAS VIETAS LAUKUMA SEDĀ BŪVNIECĪBAS UZSĀKŠANAI lasīt šeit 

09.03.2012.  STRENČU NOVADA DOMES LĪDZDALĪBA PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROJEKTĀ "VIA HANSEATICA" lasīt šeit