Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Ūdenssaimniecība Seda, 2. etaps

 

Projekts: ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA - REKONSTRUKCIJA SEDAS PILSĒTĀ, 2. ETAPS

Atbalsta fonds: ERAF (Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds)

Īstenošanas periods: 2013. - 2014.

Projekta mērķis: 1. Nodrošināta dzeramā ūdens ieguve ilgtermiņā. 2. Nodrošināta ūdens rezervju uzkrāšana un padeve ūdensapgādes tīklā. 3. Nodrošināta ūdens ieguve un padeve tīklā elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos. 4. Samazināti zudumi ūdensapgādes sistēmā.
5. Novērsta dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanās tīklos. 6. Nodrošināta vides normatīvajām prasībām atbilstoša notekūdeņu savākšanas kvalitāte. 7. Nodrošināta notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes atbilstoši vides normatīvajām prasībām. 8.Nodrošināta stabila un droša pieejamība ūdensapgādes pakalpojumiem 97% no iedzīvotāju skaita Sedā. 9. Nodrošināta stabila un droša pieejamība kanalizācijas pakalpojumiem 97% no iedzīvotāju skaita Sedā.

Projekta aktivitātes: 1. Artēziskās akas nr. 1 rekonstrukcija. 2. Jaunas artēziskās akas izbūve. 3. Divu slēgto artēzisko aku tamponēšana. 4. Ūdens rezervuāra izbūve un 2.pacēluma sūkņu stacijas ierīkošana. 5. Dīzeļģeneratora uzstādīšana dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas ēkā. 6.Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Sporta, Parka, Uzvaras un Zaļajā ielā, L=1510 m. 7. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Parka ielā un Uzvaras ielā, L=1375 m.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 26.08.2013.

Projekta kopējais finansējums: LVL 425 194.31 (EUR 604 996.998)

Attiecināmās izmaksas: LVL 351 400.26 ( EUR 499 997.53)

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 52 710.04 ( EUR 74 999.63)

Fonda/Valsts atbalsts: LVL 298 690.22 ( EUR 424 997.90) 

Neattiecināmās izmaksas: LVL 73 794.05 ( EUR 104 999.47) 

Projekta vadītāja: Zaiga Auniņa, Attīstības un plānošanas departamenta projektu koordinatore, t.: 64715624, e-pasts: zaiga.aunina@strencunovads.lv

 

JAUNUMI

30.03.2015.

PABEIGTS SEDAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTS lasīt šeit 

 

26.01.2015.

TURPINĀS SEDAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTS lasīt šeit  

 

 

Ūdens rezervuāra un Artēziskās akas izbūve

08.10.2014.

PAR SEDAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTA NORISI lasīt šeit

 

 Dzeramā ūdens rezervuāra izbūve

14.07.2014.

AKTUĀLĀKAIS PAR SEDAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTU lasīt šeit

17.04.2014.

AKTUĀLĀKAIS PAR SEDAS ŪDENSSAIMNIECĪBU  lasīt šeit 

16.01.2014.

JAUNUMI PAR SEDAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBU lasīt šeit

17.10.2013.

JAUNUMI SEDAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBĀ lasīt šeit