Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Brīvdabas pasākumu vieta Jaunklidzī, 2. kārta

Projekts: BRĪVDABAS PASĀKUMU VIETAS IZVEIDE PIE JAUNKLIDŽA SAIETA NAMA – 2. kārta

Atbalsta fonds: ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai)

Īstenošanas periods: līdz  31.10.2014.

Projekta mērķis: Pabeigt brīvdabas pasākumu vietu pie Jaunklidža saieta nama, lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras un izglītojošo pasākumu pieejamību Strenču novada iedzīvotājiem un viesiem

Projekta aktivitātes: brīvdabas pasākumu vietas / estrādes / izbūve, apmeklētāju krēslu iegāde

Lēmums par projekta ieviešanu: 21.03.2014.

Projekta kopējais finansējums: EUR 17 723.62

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 2 197.06

Fonda/Valsts atbalsts: EUR 12 450.00

Neattiecināmās izmaksas: EUR 3 076.56

Projekta vadītāja: Iveta Ence,

Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja, t.: 64715624, e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv

JAUNUMI

10.04.2015.

JAUNKLIDZĪ PIE SAIETA NAMA UZBŪVĒTA BRĪVDABAS ESTRĀDE  lasīt šeit

Foto -  Līga Rābante