Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aprīkojums Sedas kultūrvēsturisko priekšmetu eksponēšanai

Projekts: APRĪKOJUMA IEGĀDE SEDAS PILSĒTAS KULTŪRVĒSTURISKO PRIEKŠMETU KOLEKCIJAS EKSPONĒŠANAI

Atbalsta fonds: ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) 

Īstenošanas periods: līdz  30.11.2014.

Projekta mērķis: Nodrošināt projekta  "Sedas pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-1990) ekspozīcijas izveide" ietvaros iegādāto kultūrvēsturisko priekšmetu kolekciju izcilāko  eksemplāru eksponēšanu, garantējot to uzskatāmību, drošību un  ilglaicību.

Projekta aktivitātes: Stikla vitrīnu iegāde

Lēmums par projekta ieviešanu: 19.05.2014.

Projekta kopējais finansējums: EUR 3 000,00

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 300,00

Fonda/Valsts atbalsts: EUR 2 700,00

Neattiecināmās izmaksas: Nav

Projekta vadītāja: Iveta Ence,

Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja, t.: 64715624,

e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv