Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Tautas interešu nama aprīkojums

Projekts: STRENČU TAUTAS INTEREŠU NAMA APRĪKOJUMA UN INVENTĀRA IEGĀDE

Atbalsta fonds: ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai)

Īstenošanas periods: 18.06.2013. – 31.08.2014.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir multifunkcionāla interešu centra izveide Strenču tautas interešu namā, lai pilnveidotu novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Projekta aktivitātes:

  1. Žalūziju izgatavošana, piegāde, uzstādīšana;

  2. Mēbeļu, interjera aprīkojuma un mazās sadzīves tehnikas piegāde un uzstādīšana;

  3. Stratēģisko un galda spēļu piegāde;

  4. Tautas interešu nama vadītājs.

 Lēmums par projekta ieviešanu: 01.10.2013.

Projekta kopējais finansējums: LVL 7 970.53 /EUR 1134104/

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 1005.26 /EUR 1430.36/

Fonda/Valsts atbalsts: LVL 5697.97 /EUR 8107.48/

Neattiecināmās izmaksas: LVL 1 267.03 /EUR 1802.82/

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, t.: 64715624, e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv

JAUNUMI

14.01.2014.

STRENČU TAUTAS INTEREŠU NAMA TELPĀS KĻUVIS PATIESI OMULĪGI lasīt šeit

Foto - no arhīva

14.10.2013.

 LEADER PROJEKTI UZLABOS DZĪVES KVALITĀTI

Oktobra sākumā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis 2 LEADER projektus.

Projekta Strenču tautas interešu nama aprīkojuma un inventāra iegāde ietvaros paredzēts iegādāties mēbeles gan aktivitāšu telpai gan izstāžu un nodarbību telpai, galda spēles dažāda vecuma apmeklētājiem, multimediju tehniku izglītojošu pasākumu, filmu un mūzikas baudīšanai. Mājīgumam un funkcionalitātes nodrošinājumam, tajā skaitā telpu aptumšošanai, tiks izgatavotas žalūzijas, mikrovirtuvītei iegādāta mazā sadzīves tehnika. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināti ne tikai tradicionāli bibliotēkas un publiskā interneta pieejas punkta pakalpojumi, bet būs iespēja organizēt dažādus interesantus pasākumus novada iedzīvotājiem un iespējams arī viesiem - izstādes, radošās darbnīcas, tematiskos vakarus, filmu demonstrējumus, spēļu turnīrus, viktorīnas u.c.

Projekta „Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana, vēsturiskā laikmeta tērpu šūšana un multimediju aprīkojuma iegāde Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma eksponēšanai” ietvaros paredzēts iegādāties gaismekļus 3 muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošanai, uztapināt 20 gs. sākuma tērpus baronam, baronesei, preilenēm un mežkungam un iegādāties multimediju aprīkojumu , lai turpinātu veidot un papildināt kinotēku, kurā saglabātu vēsturiskas liecības par muižā notiekošo pasākumu norisi.

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence