Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Sedas kultūrvēsturiskais mantojums

Projekts: SEDAS PILSĒTAS KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA (1953-1990) EKSPOZĪCIJAS IZVEIDE

Atbalsta fonds: ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)

Īstenošanas periods: 18.06.2013. – 30.06.2014.

Projekta mērķis:  Sedas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana plašai sabiedrībai un nākamajām paaudzēm, pielāgojot vēstures ekspozīcijas un vēstures priekšmetu krājuma telpas un iegādājoties kultūrvēsturisku priekšmetu kolekciju.

Projekta aktivitātes:

Sedas kultūras nama 2. stāva telpu vienkāršotā renovācija

Padomju laika vēstures priekšmetu kolekcijas iegāde

Lēmums par projekta ieviešanu: 16.12.2013.

Projekta kopējais finansējums: LVL 10 573,87/EUR 15 045,26/

Fonda/Valsts atbalsts: LVL 6 374,21/EUR 9 069,68/

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 4 199,66/EUR 5975.58/

t.sk.  neattiecināmās izmaksas: LVL 3 074,80/EUR 4 375,05/

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, t.: 64715624, e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv

 21.12.2013.

SEDĀ BŪS MUZEJS lasīt šeit