Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Jērcēnmuižas kompleksa izgaismošana un vēsturiskie tērpi

Projekts: MUIŽAS KOMPLEKSA ĒKU FASĀŽU IZGAISMOŠANA, VĒSTURISKĀ LAIKMETA TĒRPU ŠŪŠANA UN MULTIMEDIJU APRĪKOJUMA IEGĀDE JĒRCĒNMUIŽAS KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA EKSPONĒŠANAI

Atbalsta fonds: ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai)

Īstenošanas periods: 18.06.2013. – 31.12.2013.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir veikt Jērcēnmuižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošanu, vēsturiska laikmeta tērpu šūšanu un multimediju tehnikas iegādi, pilnveidojot kultūras infrastruktūru un paplašinot kultūras objekta materiālo un tehnisko bāzi, lai nodrošinātu kultūrvēsturiska mantojuma vērtību saglabāšanu, pēctecību, eksponēšanu un popularizēšanu, radot arvien pievilcīgāku dzīves vidi Strenču novada iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta aktivitātes:

  1. Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana;

  2. Vēsturiskā laikmeta tērpu šūšana;

  3. Multimediju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.

Lēmums par projekta ieviešanu: 02.10.2013.

Projekta kopējais finansējums: LVL 7 307.23  /EUR 10397,25/

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 905.86 /EUR 1288,92/

Fonda/Valsts atbalsts: LVL 5133.18 /EUR 7303.86/

Neattiecināmās izmaksas: LVL 1 268.20 /EUR 1804.49/

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, t.: 64715624, e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv

JAUNUMI

28.12.2013.

JĒRCĒNMUIŽĀ PĀRMAIŅAS lasīt šeit

Foto - A.Gailītis

14.10.2013.

LEADER PROJEKTI UZLABOS DZĪVES KVALITĀTI

Jērcēnmuižas Mednieku nams

Foto Kārlis Kārkliņš

Oktobra sākumā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis 2 LEADER projektus.

Projekta „Strenču tautas interešu nama aprīkojuma un inventāra iegāde” ietvaros paredzēts iegādāties mēbeles gan aktivitāšu telpai, gan izstāžu un nodarbību telpai, galda spēles dažāda vecuma apmeklētājiem, multimediju tehniku izglītojošu pasākumu, filmu un mūzikas baudīšanai. Mājīgumam un funkcionalitātes nodrošinājumam tajā skaitā telpu aptumšošanai, tiks izgatavotas žalūzijas, mikrovirtuvītei iegādāta mazā sadzīves tehnika. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināti ne tikai tradicionāli bibliotēkas un publiskā interneta pieejas punkta pakalpojumi, bet būs iespēja organizēt dažādus interesantus pasākumus novada iedzīvotājiem un iespējams arī viesiem - izstādes, radošās darbnīcas, tematiskos vakarus, filmu demonstrējumus, spēļu turnīrus, viktorīnas u.c.

Projekta „Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana, vēsturiskā laikmeta tērpu šūšana un multimediju aprīkojuma iegāde Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma eksponēšanai” ietvaros paredzēts iegādāties gaismekļus 3 muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošanai, uztapināt 20 gs. sākuma tērpus baronam, baronesei, preilenēm un mežkungam un iegādāties multimediju aprīkojumu , lai turpinātu veidot un papildināt kinotēku, kurā saglabātu vēsturiskas liecības par muižā notiekošo pasākumu norisi.

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence