Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Brīvdabas pasākumu vieta pie Jaunklidža saieta nama

Projekts: BRĪVDABAS PASĀKUMU VIETAS IZVEIDE PIE JAUNKLIDŽA SAIETA NAMA

Atbalsta fonds: ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai)

Īstenošanas periods: 2013.

Projekta mērķis: Izveidot brīvdabas pasākumu vietu pie saieta nama, lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras un izglītojošo pasākumu pieejamību Strenču novada iedzīvotājiem un viesiem

Projekta aktivitātes: brīvdabas pasākumu vietas / estrādes grīdas un skatītāju solu/ izbūve

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 31.01.2013.

Projekta kopējais finansējums: LVL 5431.01 /EUR 7727.63/

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 448.84 /EUR 638.64/

Fonda/Valsts atbalsts: LVL 4039.6 /EUR 5747.83/

Neattiecināmās izmaksas: LVL 942.57 /EUR 1341.16/

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja, t.: 64715624, e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv

 

JAUNUMI

13.11.2013.

JAUNKLIDZĪ REALIZĒTS LEADER PROJEKTS


2010. gadā līdz ar ieceri par jauna saieta nama būvniecību tapa arī saieta nama apkārtnes labiekārtojuma vīzija.  Pateicoties ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) finansiālajam atbalstam LEADER stratēģijas ietvaros nelielu daļu no ieceres šogad varējām realizēt. Pie Jaunklidža saieta nama izbūvēta vasaras estrāde. Izstrādāt ieceres vizualizāciju tika aicināts Jaunklidža saieta nama projekta autors arhitekts Armands Bisenieks. Būvniecības darbus veica SIA „Vidzemes energoceltnieks”.

Iveta Ence
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

Fotogalerija: http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=7676&rg=2013

11.02.2013. APSTIPRINĀTI 2 LEADER PROJEKTI lasīt šeit