Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Multimediju aprīkojums Jaunklidzim

Projekts: MULTIMEDIJU APRĪKOJUMA IEGĀDE - JAUNKLIDŽA KULTŪRVĒSTURES UN AINAVAS SAGLABĀŠANAI UN POPULARIZĒŠANAI

Atbalsta fonds: ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai)

Īstenošanas periods: 18.06.2013. – 30.11.2013.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir iegādāties multimediju aprīkojumu, lai vāktu, apkopotu un saglabātu fotoliecības, cilvēku atmiņu stāstus par Jaunklidzi, tā apkārtni, Plāņu pagastu, lai nodrošinātu kultūrvēsturiska mantojuma vērtību saglabāšanu, pēctecību, eksponēšanu un popularizēšanu, radot arvien lielāku interesi par Jaunklidzi kā vienu no tūrisma objektiem Strenču novadā.

Projekta aktivitātes: Digitālās kameras un televizora iegāde

Lēmums par projekta ieviešanu: 25.09.2013.

Projekta kopējais finansējums: LVL 478,98 /EUR 681.53/

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 39.50 LVL /EUR 56.20/

Fonda/Valsts atbalsts: LVL 355.53 LVL /EUR 505.87/

Neattiecināmās izmaksas: LVL 83.95 LVL /EUR 119.45/

Projekta vadītāja: Līga Rābante, Jaunklidža bibliotēkā, t.: 64715658, e-pasts: liga.rabante@strencunovads.lv

JAUNUMI

09.10.2013.

MULTIMEDIJU APRĪKOJUMA IEGĀDE - JAUNKLIDŽA KULTŪRVĒSTURES UN AINAVAS SAGLABĀŠANAI UN POPULARIZĒŠANAI  lasīt šeit