Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Tranzītielas rekonstrukcija Strenčos, Valkas ielā

Projekts: TRANZĪTIELAS POSMA VALKAS IELĀ (NO KRUSTOJUMA AR SLIMNĪCAS IELU LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI) REKONSTRUKCIJA STRENČU PILSĒTĀ

Atbalsta fonds: ERAF (Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds)

Īstenošanas periods: 01.11.2010.-30.09.2014.

Projekta mērķis: Uzlabota satiksmes drošība, savlaicīga ielas posma atjaunošana, nodrošināta komfortabla un droša satiksme, uzlabota vides pieejamība tranzītielas posmā.

Projekta aktivitātes: 1.Rekonstruētās tranzītielas garums - 1485 m. 2.Rekonstruēto ietvju garums: Asfaltbetona segums - 1448 m; Bruģa segums - 700 m. 3.Ierīkotas nobrauktuves - 23 gab; uzstādītas drošības barjeras - 255 m; gājēju margas - 271,5 m; izbūvētas zaļās zonas joslas -11144,9/1622 m2/m; brauktuves apmales - 711,5 m. 4. Ierīkoto apzīmēto gājēju pāreju skaits - 1 gab. 5.Izbūvēta autobusa pieturvieta - 1 gab. 6.Ierīkots apgaismojums: ielas posma garums-1145 m; uzstādītās laternas-29 gab. 7.Izbūvēta lietusūdens savākšanas sistēma– slēgta tipa/vaļēja tipa - 228/670 m.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 24.09.2010.

Projekta kopējais finansējums: LVL 650013,75 /EUR 924886,24/

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 78001,67 /EUR 110986,38/

Fonda/Valsts atbalsts: ERAF-LVL 552511,68 /EUR 786153,29/ Valsts-LVL 19500,40 /EUR 27746,57/

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja, t.: 64715624, iveta.ence@strencunovads.lv  

 

JAUNUMI

26.08.2013. PABEIGTA TRANZĪTIELAS POSMA REKONSTRUKCIJA STRENČOS lasīt šeit

Projkta nodošana  ekspluatācijā -

dokumentus paraksta Strenču novada domes priekšsēdētājs J.Pētersons

13.05.2013. ATSĀKUŠIES DARBI TRANZĪTIELĀ STRENČOS lasīt šeit

29.10.2012. TRANZĪTIELAS REKONSTRUKCIJAS DARBIEM GAIDĀMS TEHNOLOĢISKAIS PĀRTRAUKUMS lasīt šeit

30.07.2012.  INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA "TRANZĪTIELAS POSMA VALKAS IELĀ (NO KRUSTOJUMA AR SLIMNĪCAS IELU LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI) REKONSTRUKCIJA STRENČU PILSĒTĀ" ĪSTENOŠANU lasīt šeit

Foto - Iveta Ence

09.03.2012. IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS REKONSTRUKCIJAS DARBU VEIKŠANAI TRANZĪTIELAS POSMAM VALKAS IELĀ - NO KRUSTOJUMA AR SLIMNĪCAS IELU LĪDZ STRENČU PILSĒTAS ROBEŽAI lasīt šeit

18.01.2012. LABS NĀK AR GAIDĪŠANU lasīt šeit

22.08.2011. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA "TRANZĪTIELAS POSMA VALKAS IELĀ (NO KRUSTOJUMA AR SLIMNĪCAS IELU LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI) REKONSTRUKCIJA STRENČU PILSĒTĀ" ĪSTENOŠANU lasīt šeit

13.10.2010. PARAKSTĪTA VIENOŠANĀS PAR PROJEKTA "TRANZĪTIELAS POSMA VALKAS IELĀ (NO KRUSTOJUMA AR SLIMNĪCAS IELU LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI) REKONSTRUKCIJA STRENČU PILSĒTĀ" ĪSTENOŠANU  lasīt šeit