Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

"Eiropa Pilsoņiem"

Projekts: EIROPA PILSOŅIEM - NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA EIROPAS PILSOŅU AKTIVITĀTEI

Atbalsta fonds: Eiropas Komisija

Īstenošanas periods: 01.01.-30.09.2013.

Projekta mērķis: Sniegt iespēju vietējo kopienu iedzīvotājiem no projekta partnervalstīm satikties un dalīties pieredzē nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, tādējādi veicinot aktīvu Eiropas pilsoniskuma attīstību un Eiropas identitātes stiprināšanu, uzsverot gan Eiropas daudzveidību, gan tās vienotību. 

Projekta aktivitātes: Projekta partneru pašvaldību iedzīvotāju tikšanās 16. Gaujas Plostnieku svētku laikā, Strenču pilsētā; konference par nemateriālo kultūras mantojumu, diskusijas pieredzes un viedokļu apmaiņai; projekta partneru dalība Gaujas Plostnieku svētku programmā, reprezentējot savu nemateriālo kultūras mantojumu.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu:  17.12.2012

Projekta kopējais finansējums: 7420.00

Pašvaldības līdzfinansējums: 2500.00

Fonda/Valsts atbalsts: 4920.00

Neattiecināmās izmaksas:

Projekta vadītāja:  Ilona Pinzule, Tūrisma speciāliste, starptautisko projektu vadītāja, t.64715667,

 e-pasts: ilona.pinzule@strencunovads.lv

 

JAUNUMI

04.02.2014. DALĀMIES PIEREDZĒ

Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste – starptautisko projektu vadītāja Ilona Pinzule  šodien, 4. februārī piedalījās Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra un Kultūras ministrijas rīkotajā seminārā par ES programmām „Eiropa pilsoņiem” un „Radošā Eiropa”. Seminārā Ilona uzstājās ar prezentāciju par Strenču novada domes 2013.gadā realizēto 4 Eiropas valstu pašvaldību sadraudzības projektu „Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Eiropas pilsoņu aktivitātei”. Uzstāšanās mērķis bija dalīties pieredzē par projekta īstenošanu.

                                                                                          Plānošanas un attīstības nodaļa

 

01.07.2013. PROJEKTA BROŠŪRA (ANGĻU VALODĀ) lasīt šeit

24.05.2013. VEIKSMĪGI NORITĒJIS PAŠVALDĪBU SADRAUDZĪBAS PROJEKTS lasīt šeit

07.05.2013.  NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA EIROPAS PILSOŅU AKTIVITĀTEI lasīt šeit

12.02.2013. VIESI NO ČEHIJAS, VĀCIJAS UN UNGĀRIJAS CIEMOSIES STRENČU NOVADĀ lasīt šeit