Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Livonijas kulinārais ceļš

 

Projekts: Livonijas kulinārajā mantojumā balstīta tūrisma produkta izveide un popularizēšana (Livonijas kulinārais ceļš)

Atbalsta fonds: Interreg Estonia – Latvia 

Īstenošanas periods:  01.05.2017 - 30.04.2020

Projekta mērķis: 

1.       Stiprināt vienotu kulinārā mantojuma identitāti veidojot „Livonijas kulinārais ceļš” tūrisma produktu, kas balstīts uz vēsturisko mantojumu un tradīcijām Livonijas teritorijā, iesaistot pārtikas ražotājus un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus no Latvijas un Igaunijas;

2.       Uzlabot pārrobežu sadarbību starp tūrisma un ēdināšanas uzņēmumiem un  vietējiem pārtikas ražotājiem, kas ģeogrāfiski atrodas vēsturiskās Livonijas teritorijā;

3.       Veicināt teritorijas kā gastronomiskā tūrisma galamērķa atpazīstamību starp vietējiem un ārvalstu viesiem;

4.       Izveidot ViaHanseatica reģionālo gastronomiskā tūrisma piedāvājumu – TasteHanseatica maršrutu.

Projekta aktivitātes: 

1.       Kulināro maršrutu izstrāde, balstoties uz Livonijas kulināro mantojumu. Aktivitāte iekļaus kritēriju izveidi, kas nepieciešami, lai izvēlētos maršrutā iesaistītos dalībniekus (pārtikas ražotājus, tūrisma un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus). TasteHanseatica reģionālā maršruta izveide un ViaHanseatica kulinārā mantojumu veicināšana;

2.       Kapacitātes stiprināšana, tūrisma/ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju un pārtikas ražotāju sadarbības veicināšana. Izglītojoši semināri un pavāru meistarklases kulinārajos maršrutos iesaistītajiem

3.       Dalībniekiem. Sadarbības grupas starp vietējiem pārtikas ražotājiem un ēdinātājiem. Tiks apkopota un izplatīta praktiska informācija, piemēram, ēdienu receptes;

4.       Mārketinga pasākumi un informācijas pieejamības nodrošināšana. Rokasgrāmatas izveidošana tūrisma/ēdināšanas uzņēmējiem un vietējo produktu ražotājiem par produktu veidošanu, kas balstīta uz vietējo kulināro mantojumu.

Projekta rezultāti:

1.         Veicināta uz vietējām tradīcijām balstīta kulinārā  tūrisma attīstība visā programmas teritorijā;

2.         Izstrādāti vienoti kritēriji vietējo produktu ražotājiem un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem;

3.       Izveidots sadarbības tīkls starp reģionālajiem tūrisma/ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un vietējo produktu ražotājiem. 

Projekta kopējais finansējums: EUR  1 059 789

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 0,00

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, t.: 64715624,

e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv