Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Būvniecības pieteikumi

   PIEPRASĪJUMI būvatļauju saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas

   TEHNISKIE PROJEKTI, kas iesniegti akceptēšanai, un to akcepts

   BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMI - UZSKAITES KARTES

/publicējamas  atbilstoši Būvniecības likuma 7.panta 1.1. un 1.2. daļās noteiktajām prasībām par sabiedrības informēšanu.

 2014. gads  izmaiņas izdarītas 06.08.2014.

  2013. gads

  2012. gads

  2011. gads

  2010. gads