Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   

ATTĪSTĪBA STRENČU AUTOSERVISĀ
01.02.2017


 

SIA „RIX AUTO”, Strenčos saņēma apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta LEADER projekta „Pamatlīdzekļu iegāde autoservisa attīstībai” realizācijai. Projektu apstiprināšanai  virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.  Projekta mērķis – paplašināt esošo pakalpojumu klāstu, piedāvājot jaunu pakalpojumu un uzlabot esošos, kā rezultātā tiks veicināta uzņēmuma attīstība un uzturēšana ilgtermiņā, paaugstinot uzņēmuma konkurētspēju.

SIA „RIX AUTO” Strenčos, Valkas ielā 1-1A, turpina sniegt autoservisa pakalpojumus, papildus piedāvājot  metināšanas pakalpojumus.

Projekta kopējais finansējums ir 3195,29 eiro, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 2236.69 jeb 70%, SIA “RIX AUTO” līdzfinansējums 958,60 eiro jeb 30% no kopējā finansējuma. 

___________________________________________________________________________

 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_lv.htm
 
      Atpakaļ