Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   

SIA "RADOŠĀ DIZAINA DARBNĪCA - LIRE" PIEDĀVĀ JAUNUS PAKALPOJUMUS
01.02.2017


 

SIA „Radošā dizaina darbnīca – LIRE”, kas atrodas Strenčos, Valkas ielā 1, saņēma apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta LEADER projekta  „Uzņēmuma pakalpojumu attīstība izšūšanas un termodrukas pakalpojumu jomā”, realizācijai. Projektu apstiprināšanai  virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”. Projekta mērķis – piedāvāt jaunus pakalpojumus, iegādājoties jaunas iekārtas -printeri/ploteri, termopreses – 38x38 cm, cepurēm un krūzītēm un papildus jau esošajām jaunu, modernāku izšūšanas mašīnu.  Projekts ir realizēts un tā rezultātā uzņēmums ilgtermiņā tiks nodrošināts ar daudzveidīgāku pakalpojumu klāstu, paaugstinot uzņēmuma konkurētspēju un kvalitāti. Šobrīd, pateicoties projekta realizācijai, SIA „Radošā dizaina darbnīca – LIRE” papildus izšūšanas pakalpojumiem piedāvā :

-          printēšanas pakalpojumus

brošūras,  plakātus, ielūgumus, Dāvanu kartes, vizītkartes, uzlīmes, fotogrāfijas;

-          termodrukas pakalpojumus (attēla pārnešana) uz T-krekliem, cepurēm un krūzītēm.

Projekta kopējais finansējums ir 10825.54 eiro, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 7472.88 jeb 70%, SIA  „Radošā dizaina darbnīca – LIRE” līdzfinansējums 3202.66 eiro jeb 30% no kopējā finansējuma.

_____________________________________________________________________________

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_lv.htm
 
      Atpakaļ