Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba


 
 

Aktualittes novad

   

"MSU NOVADA VSTIS" - JNIJ
15.06.2017


"Msu Novada Vsts" jnij varsiet last:

 • Pavaldbu vlanu rezultti.
 • Sveicam jnija jubilrus. 
 • Pievieno savu balsi "Gadsimta Garkajai Lgodziesmai!" 
 •  Brnu rija 2017.
 • "Mjas kokos" jeb "Lidojoie plosti". 
 • Strenu novada domes zias.
 • Jauni darbinieki Strenu novada pavaldb.
 • Veselbas veicinana Strenu novad.
 • Jrcnu bibliotka uzemta UNESCO "Ststu bibliotku" tkl.
 • Projekts "Kartupelis 2017". 
 •  Strenu novada domes izpildrkojums.
 • Nosldzies pavaldbas projektu konkurss "Sabiedrba ar dvseli 2017".
 • Dzimtsarakstu nodaa inform.
 • Strenu novada dome izsludina konkursu "Sakoptk vieta Strenu novad 2017".
 • Latvijas dabas vrtbu apzinana.
 • Ststs par sporta laukumu Strenu slimncas teritorij.
 • Par mjas aprpi.
 • Tradciju burtnca "Gaujas plostnieki".
 • Paskumu kalendrs.  
      Atpaka