Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

AICINĀM ZIEDOT SENĀS TĀLAVAS VALSTS VALDNIEKA TĀLIVALŽA PIEMINEKLIM TRIKĀTĀ!
25.08.2011


 Ar Trikātas uzņēmēja, agronoma Riharda Circeņa gādību šobrīd sākts veidot senās Tālavas valdnieka Tālivalža piemineklis.

Kā pastāstīja R. Circenis, doma par šāda pieminekļa nepieciešamību viņam radusies pēc J. Lejiņa vēsturiski mistiskās triloģijas "Zīmogs sarkanā vaskā" izlasīšanas. "Ja Rīgā ir piemineklis Senlatvijas okupācijas vadītājam bīskapam Albertam, tad kāpēc tāda nav mūsu pašu senču valdniekiem," jautā R. Circenis.

Pieminekli granītakmenī kaļ Valmieras tēlnieks Andris Vārpa, kurš apņēmies, strādājot kopā ar diviem palīgiem, darbu pabeigt jau līdz šī gada rudenim. R. Circeņa saimniecībā "Irbītēs" notiek kalšanas darbi, bet gatavo pieminekli paredzēts uzstādīt Trikātā, parkā iepretī saieta namam "Depo".

Aptuveni 2,4 m augstajā piemineklī skulpturāli tiks atveidots krēslā sēdošs valdnieks, Tālivaldis, ar likteņputnu - vanagu uz pleca.

Saistoša ir R. Circeņa doma par Tālavas vēstures ekspozīcijas vai pat muzeja izveidošanu Trikātā. Tas būtu veids, kā plašāk un dziļāk pastāstīt par mūsu tautas vēsturi, sabiedrisko iekārtu un kultūru īsi pirms krustnešu iebrukuma un tā laikā.

R. Circenis jau iepriekš devis nozīmīgu ieguldījumu Trikātas kultūrvēsturiskās vides sakopšanā - labiekārtota senā "Atpiļu" mājvieta ar tur augošo diženo upurozolu, pie kura tagad nereti notiek novada un plašākas apkārtnes dalībnieku apmeklēti tradicionālās kultūras kopēju pasākumi, bet pavisam nesen Trikātas kapos uzstādīts jauns piemineklis skolotājam, sabiedriskajam darbiniekam un pirmā latviski sarakstītā tagadējā Brenguļu pagasta vēsturei veltītā darba autoram Jānim Austriņam (1842-1919) un uzliktas piemiņas plāksnītes viņa sievai Marijai un dēlam Jānim Aleksandram, kā arī sakopta un labiekārtota kapavieta.

"Irbīšu" saimnieks atzīst, ka viņš kā veiksmīgs lauksaimnieks, kas apstrādā 1500 hektāru zemes, jūt nepieciešamību daļu no nopelnītā dot atpakaļ sabiedrībai, taču Tālivalža pieminekļa izveidošanai nepieciešamā summa 12 000 - 14 000 latu ir gana ievērojama, tāpēc R. Circenis aicina arī citus, gan Trikātas, gan visas senās Tālavas robežās dzīvojošos uzņēmējus un turīgos ļaudis ar saviem ziedojumiem piedalīties pieminekļa tapšanā. Lai ziedojumu izlietošana būtu pārskatāma, Beverīnas novada pašvaldība ir atvērusi speciālu ziedojumu kontu.

Ziedojuma konts:

Beverīnas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000115285
Konta Nr. LV73UNLA0050014515393
Banka: AS „SEB Banka"
Maksājuma mērķis: Ziedojums Tālivalža pieminekļa izveidošanai Trikātā Beverīnas novadā.
 
      Atpakaļ