Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   

VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJAS VALSTS SEKRETĀRA VIZĪTE STRENČU NOVADA DOMĒ
12.07.2017


Vakar, 11. jūlijā, Strenču novada domē darba vizītē ieradās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Rinalds Muciņš, pašvaldības departamenta direktora vietnieks Arnis Šults un Pašvaldību attīstības nodaļas vecākā eksperte Ilze Sniega Sniedziņa, lai uzklausītu viedokļus par pašvaldību sadarbības teritoriju izveidi Latvijā. 

Diskusijā ar VARAM pārstāvjiem piedalījās Strenču novada domes priekšsēdētājs J.Pētersons, domes deputāti B.Kondriča, J.Ence, Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis. Klāt bija un viedokļus uzklausīja arī Strenču novada domes deputāti un darbinieki.

2009.gadā veiktās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir izveidotas ļoti atšķirīgas novadu pašvaldības, kurās dzīvo no 1000 līdz 34 000 iedzīvotājiem. Šobrīd 57 administratīvās teritorijas Latvijā neatbilst likumā noteiktajam novadu veidošanas kritērijam - vismaz 4000 iedzīvotāju novadā. Savukārt vairākos novados nav spēcīgu attīstības centru ar ekonomiskās izaugsmes potenciālu. Ņemot vērā iepriekš minētās problēmas, VARAM  ir uzsākusi darbu pie pašvaldību sadarbības teritoriju izveidošanas. Jau 2015. gada nogalē valdības koalīcijas partijas vienojās par valsts teritoriālā iedalījuma pilnveidošanu, nosakot sadarbības teritoriju izveidošanu un paužot atbalstu 29 sadarbības teritoriju izveidei.

Kā skaidroja A.Šults, pašvaldību sadarbības teritoriju izveidošanas mērķis ir sekmēt teritoriju ekonomiskās attīstības potenciālu un uzlabot iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību, piemēram, nodrošināt sadarbību pašvaldības policijas, sabiedriskā transporta organizēšanas, civilās aizsardzības (plūdu un līdzīgos apdraudējuma gadījumos), būvvalžu un citu pakalpojumu sniegšanā. 

VARAM uzskata, ka sadarbības teritorijas sniegs virkni ieguvumu valsts pārvaldei un iedzīvotājiem. Tās radīs iespēju būtiski uzlabot un attīstīt valsts pārvaldes kopējo darba organizāciju, izveidojot skaidri saprotamu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

J.Pētersons VARAM pārstāvjiem darīja zināmus iedzīvotāju aptaujas rezultātus par Strenču novada vēlamo sadarbības virzienu ar Valmieru un Valmieras novada pašvaldībām, jo to savās aptaujas anketās norādījuši 70%  respondentu. Kā arī norādīja, ka sadarbībai jānotiek galvenajās nozarēs – Izglītībā, Veselībā, Drošībā, Aizsardzībā.

V.A.Krauklis, izmantojot tēlainus piemērus, skaidroja sadarbības priekšrocības ar Valkas novadu, uzsverot vēsturisko novadu sadalījumu, sadarbību bibliotēku jomā, skolu mācību olimpiāžu un konkursu organizēšanā, kā arī minot, ka Valkai izveidojusies lieliska sadarbība ar Valgu.

Savukārt, R.Muciņš skaidroja, ka nepieciešams veidot kopīgas iestādes, institūcijas, izmantojot lielo pilsētu potenciālu, kurās ir koncentrētas izglītības, kultūras u.c. iespējas. Taču veidojot sadarbības teritorijas svarīgas ir ne tikai kopīgās intereses, bet arī sadarbība, lai rastu spēcīgāku pamatu ekonomikas attīstībai.

A.Šults atzina, ka mēs esam grūtas izvēles priekšā – veidot šos sadarbības apriņķus vai nē? Tāpēc šobrīd notiek viedokļu apmaiņa, tiek izdarīti secinājumi, jāapkopo priekšlikumi un jāpieņem lēmums.

Plānots, ka šogad valdība iesniegs Saeimā likumprojektu par sadarbības teritoriju izveidi. Jau nākamgad sadarbības teritorijās izveidos konsultatīvās padomes, kuru uzdevums būs saskaņot pašvaldību un citu valsts iestāžu darbību attiecīgajos apriņķos.

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Ielādēju... 
      Atpakaļ